Nummer 89 - oktober 2018
Terug

Binnenkort meer overstromingsveiligheid en
adembenemende getijdennatuur in de Durmevallei

Van Hamme tot Lokeren beveiligen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos de Durmevallei op een natuurlijke manier tegen overstromingen door de aanleg van een overstromingsgebied, ontpolderingen en verschillende natte natuurgebieden. Tegelijk krijgt de typische riviernatuur langs de Durme een boost.
De inrichting van de Durmevallei kadert in het grote Sigmaplan van de Vlaamse overheid.

De Bunt - © De Vlaamse Waterweg Kleine Broek - © De Vlaamse Waterweg


Een stand van zaken:

De Bunt - gecontroleerd overstromingsgebied met getijdenwerking
In Hamme, waar de Schelde en Durme samenvloeien, werkte De Vlaamse Waterweg nv de ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied De Bunt af. De nieuwe dijk zorgt ervoor dat het water dat in het overstromingsgebied wordt opgevangen bij stormtij niet tot bij de achterliggende bewoning komt en is een mooie aanvulling op het fiets- en wandelnetwerk in de regio.
De komende jaren maakt de waterwegbeheerder werk van twee nieuwe in- en uitwateringssluizen. Na elk stormtij laten deze sluizen het opgevangen water terugvloeien zodra het rivierpeil opnieuw gezakt is. Bovendien zullen ze dagelijks een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in en uit laten stromen, op het ritme van eb en vloed. Zo wordt De Bunt niet alleen een belangrijk overstromingsgebied, maar ook een zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren.
Als laatste stap wordt de bestaande dijk langs de Durme verlaagd tot een overloopdijk, waarlangs bij stormtij het teveel aan water het gebied zal binnenstromen.
Het einde van de werken is voorzien in 2025.

Klein Broek en Groot Broek - ontpoldering
Klein Broek en Groot Broek, oorspronkelijke moerasgebieden, worden terug aan de Durme gegeven. Door de rivier meer ruimte te geven zal er zoetwatergetijdennatuur ontstaan. Tegelijk wordt de kracht van het getij getemperd.
De gebieden zelf kan je na de werken niet meer betreden. Die zijn voorbestemd om water op te vangen en zoetwatergetijdennatuur te ontwikkelen. Wel kan je de aantrekkelijke jaagpaden op de ringdijk rondom de ontpolderingen verkennen of ravotten in het speelbos aan de rand van het Groot Broek. Ter hoogte van Groot Broek komen twee nieuwe pompstations die het overtollig regenwater uit de grachten rond Groot en Klein Broek zullen overpompen naar de getijdengebieden.
Tegen 2022 zullen de werken afgerond zijn.

Wetlands - natte natuurgebieden
Langs de Durme wordt er gewerkt aan de terugkeer van het meerslandschap, bestaande uit natte natuurgebieden met een schat aan biodiversiteit.
Lees meer over de wetlands Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bulbierbroek en Weijmeerbroek op sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/.

Wetlands
herken je als hooiland, moeras, bloemrijk grasland, elzenbroekbos of rietland
zijn niet onderhevig aan de getijdenwerking
fungeren als spons en houden het regenwater lange tijd vast
zijn een paradijs voor de blauwborst, het baardmannetje, de slobeend, de karekiet,
      vlinders en libellen
leveren een belangrijke bijdrage om de doelen van Natura 2000 te halen,
      het Europees netwerk van natuurgebieden

De Bunt en Klein en Groot broek maken in de Durmevallei deel uit van het Europees Life-project SPARC of Space for Adapting the RiverScheldt to Climate Change. Met dit Life-project slaan Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics de handen in elkaar om de Scheldevallei nog beter te wapenen tegen de klimaatverandering.
Lees meer.Een onthaalplan voor de Durmevallei


Op 25 september 2018 stelden de vijf Durmegemeenten Lokeren, Zele, Waasmunster, Hamme en Temse, de Provincie Oost-Vlaanderen en een reeks partners hun visie op de ontsluiting van de Durmevallei voor.
De nieuwe Sigmagebieden behoeden de vallei voor overstromingen en tillen haar natuur naar een topniveau. Met deze onthaal- en ontsluitingsvisie wil men zoveel mogelijk mensen laten genieten van die topnatuur én van de ontspanningsmogelijkheden die dat met zich meebrengt.
Concreet zullen er over de hele vallei toegangspoorten worden geplaatst om bezoekers te ontvangen en te informeren. De poorten zullen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de wagen. Elke poort is een start- of overstappunt voor fietstochten en wandelingen. Er zullen ook extra belevingspunten worden gecreëerd die bijzonderheden van de Durme uitlichten en er komen dynamische uitkijkpunten.
Fietsers en wandelaars zullen in de toekomst via de dijken en paden de Durme van Lokeren tot Temse kunnen verkennen.

Actuele info over de Durmevallei kan je volgen op sigmaplan.be/nl/nieuws/?tag=durmevallei.

Bezoek het infopunt Durmevallei aan de Scheldedijk in Driegoten in Hamme en krijg uitleg over het Sigmaplan en de natuur langs de Durme.
Grenzeloze Schelde vzw neemt je met de Sigmagidsen mee in het Infopunt en laat je te voet, met de fiets of per boot de Durmevallei verkennen.
Zo is er op 11 november een wandeling samen met Natuurpunt Hamme rond het toekomstige GGG De Bunt.
Alle activiteiten, met uitzondering van de boottochten, worden gratis aangeboden door De Vlaamse Waterweg nv.

Voor info en reservaties neem contact op via durme@sigmaplan.be of 052 34 25 40.Bron: nieuwsbrief Durmevallei juli 2018, www.sigmaplan.be en www.grenzelozeschelde.be

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven