Nummer 89 - oktober 2018
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Lichte kwaliteitsverbetering waterlopen maar einddoel nog veraf

In 2017 verbeterde de fysisch-chemische kwaliteit van onze waterlopen lichtjes.

Ten opzichte van vorige jaren voldoen in 2017 meer waterlopen aan de norm voor opgeloste zuurstof, totaal fosfor, orthofosfaat en totaal stikstof. Daartegenover voldoen minder waterlichamen aan de norm voor chemisch zuurstofverbruik, geleidbaarheid, zuurtegraad en nitraat. In het algemeen doen we het hiermee iets beter dan de voorbije 10 jaar.

Er blijft toch nog een lange weg te gaan om te voldoen aan de Europese doelstellingen. Verdere inspanningen zijn noodzakelijk voor het bereiken van een goede ecologische toestand in de Vlaamse waterlichamen.

>> Lees het volledig rapport

Green Deal Brouwers zet in op duurzamer watergebruik

De Green Deal Brouwers is op 6 september ondertekend door de Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving en VMM), Vlakwa en 9 brouwerijen.

Water is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie … Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan.

Binnen deze Green Deal is het dan ook de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen.

De Green Deals zijn een initiatief van Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.

>> Green Deal Brouwers

Onthard Vlaanderen!

Met de campagne ‘Operatie perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven, organisaties, scholen en individuele burgers aanmoedigen om (openbare) ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem.

Dat levert in een dichtbebouwd Vlaanderen heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder bodemverdroging, meer verkoeling op hete zomerdagen en extra groen in het straatbeeld. Dat groen zorgt dan weer voor meer biodiversiteit, zuivere lucht en neemt extra water op.

>> Dien je project in en win een Aquafin prijs

Studiedag MONEOS

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium wordt onder de naam MONEOS - MONitoring Effecten Ontwikkeling-Schets - een uitgebreide monitoring uitgevoerd in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium, in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken.

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), dat verantwoordelijk is voor het meten van het merendeel van abiotische parameters in het Vlaamse deel van het estuarium, organiseert op 25 oktober de studiedag ‘de tinnen verjaardag van het MONEOS-jaarboek’. Je krijgt informatie over de optimalisatie van het meetnet gedurende de laatste 10 jaar, de monitoringsresultaten vanuit het WL en andere partners, de databeschikbaarheid en de evaluatie van het Schelde-estuarium, gebaseerd op deze monitoringsdata.

De studiedag heeft plaats vanop de boot, varend langsheen het traject Temse-Rupelmonde-Dendermonde-Temse.

>> Programma studiedag MONEOS

Waterforum 2018 zet innovatie in het waterbeheer in de kijker

Prik alvast 30 november in uw agenda. Dan organiseert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in Gent haar 15de waterforum met als centrale thema 'innovatie in het waterbeheer'. Je krijgt meer info over de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het waterbeheer en maakt kennis met enkele projecten voor water-slimme steden.

>> Waterforum CIW

Exotenbestrijding in de provincie Oost-Vlaanderen

Uitheemse waterplanten doen het goed in onze streken. Op veel plaatsen planten ze zich zo massaal voort dat inheemse fauna en flora in de verdrukking raken. Veel exoten veroorzaken zelfs schade en hinder. Daarom werkt de Provincie Oost-Vlaanderen al een tijdje intensief samen met lokale waterloopbeheerders om het probleem grondig aan te pakken. Met succes, zo blijkt intussen.

Dit artikel verscheen in De Waterstand, de digitale nieuwsbrief van de dienst Integraal Waterbeheer van de Provincie Oost-Vlaanderen.

>> Aanpak exotenbestrijding

Studiedag Luchtkwaliteit - Samen Meten en Weten

Al gehoord van CurieuzeNeuzen? Airbezen? Leuvenair? Wat betekent de nieuwe trend in burgerwetenschap voor jou en voor jouw gemeente? De Vlaamse Milieumaatschappij organiseert op dinsdag 13 november in Brussel een studievoormiddag rond luchtkwaliteit en burgerwetenschap, waar je antwoord vindt op al je vragen.

>> Inschrijven studiedag luchtkwaliteit

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven