Nummer 90 - maart 2019
Terug

De Durmevallei, een projectgebied van het Sigmaplan

In het kader van het Sigmaplan werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos volop aan het gecontroleerd overstromingsgebied De Bunt in Hamme en aan de ontpolderingen Klein Broek en Groot Broek in Temse en Waasmunster. De Durmevallei zal op die manier minder gevoelig worden voor overstromingen en de regio krijgt er heel wat topnatuur bij. Een voorsmaakje van deze unieke getijdennatuur kan je al bewonderen in het Meulendijkbroek, onderdeel van het Sigmagebied Groot Broek. Bovendien bieden deze gebieden ook een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering.

 Meulendijkbroek - © Sigmaplan.be De Durme in Waasmunster - © Vilda


Klein Broek en Groot Broek

De Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek in Waasmunster en Temse worden ontpolderd. Dat wil zeggen dat de gebieden teruggeven worden aan de Durme.

Landinwaarts bouwt De Vlaamse Waterweg eerst een ringdijk met fiets- en wandelpaden. De werken aan die ringdijk zijn al ver gevorderd. Vervolgens worden er openingen in de oude Durmedijk voorzien zodat er dagelijks water in en uit het gebied kan stromen op het ritme van eb en vloed. De ringdijk houdt het water tegen, zodat het niet bij de achterliggende bewoning terecht komt. Onder invloed van het getij komt een continu wisselend landschap tot ontwikkeling: bij eb zie je slikken en hoger gelegen schorren, bij vloed een grote watervlakte waar riet en wilgen boven uitsteken.
Het landschap zal grondig veranderen, het wordt een gedroomd leefgebied voor watervogels. In de ontpoldering krijgt de Durme extra ruimte om te stromen. Schorren temperen bovendien vloedgolven bij stormtij en ook de kracht van het getij. Zo wordt de druk op de dijken verderop weggenomen.

Meulendijkbroek, een voorproefje van getijdennatuur
Natuurvereniging vzw Durme zorgt in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv voor het overgangsbeheer in de Sigmagebieden Groot Boek en Klein Broek.
De ontpoldering wordt voorbereid door overgebleven gebouwtjes en zwerfvuil op te ruimen, het graslandbeheer te organiseren, toezicht te houden en educatieve activiteiten op poten te zetten ...

In het Meulendijkbroek, onderdeel van het Sigmagebied Groot Broek, heeft de vereniging bovendien een sluis op een gecontroleerde manier opengezet. Daardoor vloeit bij elk hoog- en laagtij een beetje water in en uit het gebied. Het resultaat is een aantrekkelijk leefgebied voor watervogels als de dodaars, kuifeend, krakeend en bergeend. Een voorproefje van wat de Sigmawerken in de toekomst op nog veel grotere schaal zullen realiseren in de omgeving.

Ontdek nog meer van de Durmevallei en de Sigmaprojecten
In het Infopunt Durmevallei kom je meer te weten over het doel van het Sigmaplan, de werking van de verschillende overstromingsgebieden, de ontwikkeling van unieke prachtige natte natuur en nog veel meer! Je kan je bezoek aan het infopunt combineren, onder begeleiding van een ervaren Sigmagids, met een

wandeling op de nieuwe ringdijk rond het projectgebied De Bunt, het gecontroleerd
      overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG)
een bezoek aan het Lippenbroek, dat sinds 2006 dienst doet als testgebied voor het
      Sigmaplan. Een wereldprimeur dat heel wat bezoekers lokt uit binnen- en buitenland
een fietstocht langs de verschillende projectgebieden
een boottocht op de Schelde en Durme met een bijzondere kijk op de slikken en
      schorren
>> Lees meer in de folder ‘Wandelen, fietsen en varen!’


Neem deel aan de info-en vormingsdag ‘Nieuwe waardevolle natuur langs een veilige Zeeschelde’ op 17 april van Grenzeloze Schelde en De Milieuboot en bezoek Klein Broek, Groot Broek en de Polders van Kruibeke. Een combinatie van fietsen, wandelen en varen. >> Meer info

Het Infopunt Durmevallei aan Driegoten in Hamme en de Sigmawerken kan je het ganse jaar door bezoeken. Bezoek aan het Infopunt, wandeling en fietstocht worden door de Vlaamse Waterweg nv en Agentschap Natuur en Bos gratis aangeboden. Voor de boottocht betaal je een kleine bijdrage.
Deze activiteiten worden georganiseerd door Grenzeloze Schelde i.o.v. De Vlaamse Waterweg nv en Agentschap voor Natuur en Bos.
Verenigingen en bedrijven kunnen het Infopunt ook gratis gebruiken als ontvangstruimte voor bijeenkomsten gekoppeld aan een gegidst bezoek van het Infopunt.
Info en inschrijven bij Grenzeloze Schelde: grenzelozeschelde.be - 053 72 94 26 - 052 34 25 40.

>> Bekijk het programma 2019


Bron: www.sigmaplan.be en www.grenzelozeschelde.be

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven