De Milieuboot Nieuwsbrief 91

juni 2019

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen

 

DE MILIEUBOOT TERUG IN DE ANTWERPSE KEMPEN EN LIMBURG

De Milieuboot neemt elk jaar, met steun van het departement Omgeving, meer dan 11 000 jongeren en volwassenen mee voor een tocht over water.
In het najaar 2019 en het voorjaar 2020 zijn het Albertkanaal, het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-Willemsvaart terug aan de beurt.

Onder deskundige begeleiding maak je kennis met alle aspecten van de waterloop in eigen streek, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, de scheepvaart en de bedrijvigheid langs de waterweg. In het labo kan je bovendien helpen om de waterkwaliteit van het kanaal te bepalen.
Integraal waterbeheer, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering komen er aan bod.
Lees meer op www.milieuboot.be.

Je kan meevaren met je klas, familie, vrienden, vereniging en milieuraad.
>> Reserveer nu je tocht in het najaar 2019 en voorjaar 2020


   

DE DURMEVALLEI, EEN BEZOEK WAARD

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven. Dat is het doel van het Sigmaplan. De Vlaamse Waterweg coördineert het Sigmaplan en staat in voor het waterbeheer. Om de natuurdoelen te verwezenlijken, werkt de waterwegbeheerder nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Eén van de Sigmaprojecten volop in uitvoering is de Durmevallei. Van Hamme tot Lokeren worden wetlands, ontpolderingsgebieden en een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Benieuwd? Bezoek dan zeker het infopunt in Hamme of kom wandelen, fietsen en varen in de Durmevallei.

>> Ontdek de Durmevallei

KLIMAATVERANDERING IN BEELD

Hoe kan het klimaat veranderen in jouw gemeente en welke effecten kan je verwachten op vlak van hittestress, droogte, overstromingen of zeespiegelstijging? Hoeveel personen, gebouwen en kwetsbare instellingen worden hierdoor getroffen? De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft al het beschikbare kaart- en cijfermateriaal voor Vlaanderen op één website gebundeld.

>> Naar het Klimaatportaal Vlaanderen

   

HET ALBERTKANAAL TUSSEN WIJNEGEM EN ANTWERPEN EN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Het Albertkanaal is 129 km lang, verbindt het industriebekken van Luik via de Maas met de haven van Antwerpen en doorkruist 4 rivierbekkens: het Maasbekken, het Demerbekken, het Netebekken en het Benedenscheldebekken.

Nog tot 14 juni neemt de milieuboot 2600 jongeren en volwassenen mee voor een tocht op dit kanaal tussen Wijnegem en Antwerpen met verkenning van een deel van de haven van Antwerpen. Ook in het najaar organiseert De Milieuboot nog educatieve milieuboottochten vanuit Antwerpen. Inschrijven kan via milieuboot.be.
Een interessante en leerrijke tocht!

>> Een tocht van Wijnegem tot de haven van Antwerpen

DIT STAAT ONS TE WACHTEN ALS VLAANDEREN VERDER VERSTEENT

80.000 hectare, zoveel ongebruikte bouwgrond heeft Vlaanderen vandaag. Als die ruimte volgebetonneerd wordt, dan leidt dat tot meer overstromingen, droogtes en een verdubbeling van het aantal hittedagen. Tegelijkertijd kan die oppervlakte, als ze zou ingericht worden met natuur en water, de uitstoot van 785.193 personenwagens per jaar capteren en het aantal hittedagen halveren. Dat blijkt uit het klimaatrapport dat Natuurpunt opgesteld heeft in samenwerking met het wetenschappelijk onderzoekscentrum VITO. De cijfers werden ook berekend op gemeenteniveau.

>> Klimaatrapport Natuurpunt

WATER-LAND-SCHAP

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel trekt 5,75 miljoen euro uit voor het landinrichtingsproject Water-Land-Schap om in de 14 geselecteerde deelprojecten klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Het doel is om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen door een geïntegreerde aanpak in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders.

>> De 14 deelprojecten van Water-Land-Schap

EUROPEES BESCHERMDE NATUUR IN VLAANDEREN

Om de 6 jaar brengt Vlaanderen verslag uit aan Europa over de toestand van zijn beschermde habitats (leefgebieden) en soorten (planten en dieren). Daaruit blijkt dat zeker voor een aantal soorten, en in mindere mate voor enkele habitats, de situatie stilaan verbetert. De toestand blijft nog vaak ongunstig, maar op heel wat plaatsen lijkt de neerwaartse trend gekeerd. Het rapport is een aanmoediging om de inspanningen die geleverd worden verder te zetten, maar een tandje bijsteken is aangewezen.

>> Lees de rapporten van het INBO

NETWERK NATUUR EN GEZONDHEID

Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de (bedreigde) fauna en flora, maar ook voor onze gezondheid. Alleen met technische oplossingen maken we de wereld niet gezonder. Meer groen is vaak ook een belangrijk deel van de oplossing tot een meer gezonde levensstijl én leefomgeving. Want meer groen koelt steden af, buffert tegen fijnstof, geluid en hevige regen, en doet meer bewegen en ontspannen. Al enkele jaren zijn tal van organisaties uit verschillende sectoren bezig om die link tussen natuur, gezondheidseffecten en een gezonde levensstijl concreet te maken of te onderzoeken.

>> Positieve effecten van natuur op ons welzijn

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN HEEFT PLAN VAN AANPAK INVASIEVE DUIZENDKNOOP

De invasieve duizendknoop is overal aanwezig en zeer lastig om te bestrijden. De Provincie Oost-Vlaanderen blijft niet bij de pakken zitten en startte met een plan van aanpak voor de invasieve duizendknoop bij het onderhoud van hun waterlopen. Het doel is om langs de waterlopen de duizendknoop minstens stabiel te houden, indien mogelijk te reduceren en nooit met duizendknoop besmette maaispecie of grond onbeheerd achter te laten.

>> Lees meer in de nieuwsbrief De Waterstand maart 2019

WATERWEGWIJZER BOUWEN EN VERBOUWEN

Hoe pak je water in en rond je woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? Kraantjeswater, afvalwater, regenwater… bij een (ver)bouwproject pak je het beter in één keer goed aan. Voor elke watersoort zijn er tal van wettelijke regels en praktische aandachtspunten. Deze wegwijzer helpt je op weg.

>> Waterwegwijzer Bouwen en verbouwen

   

AGENDA

>> 2 - 9 juni: Week van de Bij
>> 16 juni: Vaar mee met de milieuboot vanuit Schelle (10u - 16u)
>> 16 juni: Wandel mee rond De Bunt, Hamme. Grenzeloze Schelde i.s.m. Toerisme Hamme (10u - 16u)
>> 7 juli: Gezinswandeling ‘Door het vergrootglas van een natuurdetective’ in De Helix
>> 7 - 25 oktober: Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Ook nog

Grenzeloze Schelde organiseerde op 17 april 2019 samen met Natuurpunt en o.a. De Milieuboot een studie- en belevingsdag 'Sigmaprojecten Zeeschelde & Durme en de klimaatveranderingen'.
Meer dan 170 deelnemers bezochten per boot, met de bus, met de fiets en/of te voet de Sigmaprojecten in Hamme, Waasmunster, Temse, Bornem, Kruibeke en Antwerpen. Het dagvullend programma werd ondersteund door tal van inspirerende gidsen en 'Sigmadeskundigen'.
>> Lees het verslag en de presentaties en bekijk een beeldverslag

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |