De Milieuboot Nieuwsbrief 95 | juli 2020

AFVALWATER VAN HUISHOUDENS OF BEDRIJVEN:
TWEE UITDAGINGEN, ÉÉN OPLOSSING

Niet alleen gezinnen produceren afvalwater, ook in de industrie wordt er veel water gebruikt. Of het nu het voedsel is dat we eten, de dranken die we drinken, de kleding die we dragen, of de papieren en chemische producten die we gebruiken: water is nodig voor bijna elke productiestap in een groot aantal verschillende industrieën. Ook dat water moet gezuiverd worden. Aquafin’s dochterbedrijf Aquaplus helpt daar bij.
Vele bedrijven beschikken over een eigen waterzuiveringsinstallatie, die specifiek ontworpen is voor het type afvalwater dat ze produceren. "Niet alle afvalwater is hetzelfde", zegt Gunther Parmentier, technisch-commercieel manager Industrie bij Aquaplus. "De samenstelling van huishoudelijk afvalwater is overal min of meer gelijk. Dat is helemaal anders bij bedrijfsafvalwater. Dat bevat soms stoffen die in huishoudelijk afvalwater beperkt aanwezig zijn, maar bij industrieel afvalwater wel actief verwijderd moeten worden."

Technieken combineren

Omdat de samenstelling van het afvalwater anders is en zelfs binnen eenzelfde sector nog kan verschillen van bedrijf tot bedrijf, is het onmogelijk om één bepaalde zuiveringstechniek overal toe te passen. Gunther Parmentier: "Voor sommige sectoren is een meer uitgebreide voorbehandeling nodig. In de voedingsindustrie bijvoorbeeld moet er vaak eerst een vetafscheiding gebeuren. Voor de zuivering van industrieel afvalwater worden over het algemeen geen complexere technologieën gebruikt dan voor huishoudelijk afvalwater. Wel worden vaak verschillende technologieën gecombineerd om specifieke vervuilende componenten te verwijderen. Maatwerk is daarom de boodschap!"

Aquaplus heeft, als 100% dochterbedrijf van Aquafin, jarenlange ervaring in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van zo’n maatwerkoplossingen voor de industrie.

KLANTEN EN DIENSTEN VAN AQUAPLUS

Gunther Parmentier: "Onze klanten vertegenwoordigen een brede waaier van sectoren: van de voedingsindustrie zoals Colruyt en chocoladeproducent Barry-Callebaut tot tankstations als Total en Q8, van een slachthuis als Sus Campiniae tot het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse. Het zijn stuk voor stuk grote bedrijven waarvoor we waterzuiveringsinstallaties bouwden en/of exploiteren. Daarnaast geven we advies aan bedrijven die procesproblemen ondervinden of hun zuivering willen optimaliseren of vernieuwen. Een van onze procestechnologen zal dan gericht advies geven op basis van de procesgegevens, de huidige staat van de installatie, de randvoorwaarden van de site en de wensen van de klant. Met meer dan 20 jaar ervaring kunnen we meerwaarde bieden in de hele cyclus van afvalwaterzuivering. We richten ons daarom voornamelijk op grote opdrachten waarin we industriële zuiveringsinstallaties kunnen ontwerpen, bouwen en exploiteren. In zogenoemde DBFO-opdrachten (design, build, finance en operate) ontzorgen we een bedrijf volledig op het vlak van afvalwaterzuivering en waterhergebruik. Een mooi voorbeeld daarvan is het DBFO- project voor onze klant Sus Campiniae. Zij beschikken in Oevel over het grootste slachthuis van België en hadden nood aan een eigen zuiveringsinstallatie, inclusief hergebruik van gezuiverd proceswater in het slachthuis. We hebben de hele installatie samen met onze partner Geo-Goep nv ontworpen, gefinancierd en gebouwd, om ze daarna gedurende 10 jaar onder resultaatsgarantie te beheren."

Aquaplus merkt ook meer en meer bij industriële klanten dat ze slim willen omgaan met grondstoffen zoals water. Wat in het productieproces opnieuw gebruikt wordt, komt niet meer in het oppervlaktewater terecht. Zo wordt de waterkringloop op de eigen bedrijfssite gesloten. Nieuwe projecten bevatten steeds vaker een component waterhergebruik, waarbij het gezuiverde afvalwater verder wordt opgewaardeerd tot koelwater, ketelwater, proceswater of zelfs drinkwater. Elke gewenste kwaliteit is mogelijk. Hergebruik zal in de toekomst nog meer aan belang winnen, net als de recuperatie van andere schaarse en dus waardevolle grondstoffen. Zo wordt een waterzuiveringsinstallatie een echte recyclagefabriek. Aquaplus en Aquafin wisselen continu kennis en ervaringen rond de zuivering en het hergebruik van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater uit, wat leidt tot versterking van de expertise.Uit Aqua 2020/1, het magazine van Aquafin | Foto's: © Aquafin

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
| www.milieuboot.be | Uitschrijven | Privacy |