De Milieuboot Nieuwsbrief 97 | December 2020

HELP MEE AAN DE MILIEUBOOT VERSIE 2.0

Het schip ‘milieuboot’ technisch bekeken
De Milieuboot is de naam van onze organisatie, maar is ook een echt schip, dat speciaal omgebouwd werd in functie van milieueducatie.
Al van bij de aanvang van de ombouw van vrachtschip naar passagiersschip in 2000, wilde de vzw De Milieuboot de koploper zijn in het innovatief gebruik van alternatieve oplossingen in het dagelijks gebruik van het schip.
Dit vergde out of the box denken van het ganse milieubootteam. We betrokken overheden, leveranciers, aannemers en techniekers bij ons verhaal en slaagden erin hen even enthousiast te maken voor ons duurzaam project.
Reeds in 2000 installeerden we zonnepanelen om stroom te leveren zodat de dieselgenerator zoveel als mogelijk kon uitgeschakeld worden.. De panelen leveren stroom aan een set tractiebatterijen die het hart vormen van de elektrische installatie. Terwijl het schip vaart, produceert een op de hoofdmotor gemonteerde alternator stroom die eveneens wordt opgeslagen in de batterijenbank. Dit zijn twee vliegen in één klap: varen en stroom opwekken tegelijkertijd. In de buik van het schip staat een elektronische slimme omvormer die zelf kiest welke stroombron gebruikt wordt: stroom van de wal, de zonnepanelen of de hoofdmotor. In hoge nood is er nog een noodstroomgenerator aan boord.

In die pionierstijd monteerden we ook twee zonneboilers (één van de eerste zonneboilers verkrijgbaar in België), eentje voor de woning van de schipper, een andere om de centrale verwarming bij te staan in de lente en de herfst. We zochten en kochten een wasmachine die kan draaien op het voorverwarmde water van de zonneboiler om zo elektriciteit uit te sparen. Onze blikvanger was ongetwijfeld de state of the art waterzuiveringsinstallatie die bestaat uit een voorbezinktank, een bioreactor en een nabezinktank. Deze installatie zuivert het huishoudelijk afvalwater en het water van de toiletten met actief slib en is zichtbaar opgesteld in het ruim van het schip. Het gezuiverde water wordt terug geschonken aan de waterweg.

Ook 20 jaar geleden zetten we al in op recyclage: alle gebruikte gipsplaten om de scheepswanden mee te bekleden zijn vervaardigd uit gerecycleerde gips met gerecycleerd papier errond. De zitbanken op het buitendek bestaan voor 100% uit gerecycleerd plastic. Het volledige schip en alle gebruikte materialen en oplossingen voldeden aan de strengste Europese normen voor passagiersschepen. In 2002 was dit een primeur voor Vlaanderen.

Twintig jaar in dienst, dat wil zeggen dat we stilaan wel toe waren aan een broodnodige renovatie. Door de coronacrisis konden de milieuboottochten in het voorjaar spijtig genoeg slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Maar die tijd hebben we nuttig kunnen gebruiken om te starten met enkele structurele vernieuwingen.

De zonnepanelen werden vervangen door nieuwe duurzamere exemplaren met een hoger rendement. De tractiebatterijen, het hart van de elektrische installatie, maakten plaats voor een set efficiënte en duurzame gelbatterijen voor energieopslag van de nieuwste generatie.

Er kwam een tweede aandrijfmotor aan boord die voldoet aan de strengste uitstootnorm, volgens de Europese CCR2 normen. Deze motor werd in een tweede machinekamer vooraan in het schip geplaatst en drijft een 360° draaibare boegschroef aan, waardoor ook goed en veilig kan gevaren worden op de kleinst bevaarbare rivieren in Vlaanderen.
Het schip heeft dan ook alle keuringen opnieuw goed doorstaan en vormt hierdoor een gezonde en degelijke basis voor de toekomst.

Het hoeft geen betoog dat het jaar 2020 ook voor onze organisatie financieel niet gemakkelijk was. Maar we willen graag met hetzelfde enthousiasme uit de begindagen verder blijven werken aan een stevige update van onze milieuboot.

De waterzuiveringsinstallatie is aan het einde van haar leven gekomen en willen we vervangen door een compactere en performantere installatie. De zonneboilers hebben de handdoek in de ring gegooid dus kijken we uit naar nieuwe en efficiëntere exemplaren. Daarnaast blijft onze droom om emissievrij te varen nog steeds bestaan. We houden de markt van varen op elektriciteit of waterstof nauwgezet in de gaten en willen graag overschakelen van zodra de technologie beschikbaar is.
Op deze wijze willen we ons, niet alleen via onze programma’s, maar ook op technisch vlak inzetten en meehelpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Dit alles kost handenvol geld, dat hoeven we je niet te vertellen.

Jij kan daar bij helpen: doe een fiscaal aftrekbare gift en bouw mee aan de milieuboot 2.0.


Foto's: © milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
| www.milieuboot.be | Uitschrijven | Privacy |