De Milieuboot Nieuwsbrief 103

Mei 2023

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

DE MILIEUBOOT VAART TUSSEN WIJNEGEM EN ANTWERPEN

Nog tot 11 juni vaart de Milieuboot op het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen en in de Antwerpse haven. Is er naast industrie nog wel plaats voor natuur? En wat voor industrie is dat dan? Zorgen die bedrijven voor vervuiling van het water of zorgt hun ligging langs het water net voor kansen om hun activiteiten op een meer milieuvriendelijke manier uit te voeren? Onze lesgevers aan boord ontdekken het allemaal samen met de scholen, verenigingen en bewoners uit de regio.

>> Lees meer

HET ZENNEKANAAL

Het Kanaal naar Charleroi en het Zeekanaal Brussel-Schelde vormen één lang kanaal in de Zennevallei dat het Maasbekken met het Scheldebekken verbindt. We spreken over het Zennekanaal. Bij hoge waterstanden staan het kanaal en de Zenne met elkaar in verbinding. Zo kunnen ze samen overstromingen helpen voorkomen. Tal van initiatieven en projecten worden opgestart om het Zennekanaal ook als groenblauw netwerk te versterken.

>> Lees meer over het Zennekanaal

MILIEUBOOTTOCHTEN IN DE ANTWERPSE KEMPEN EN LIMBURG

Ben je een leerkracht van een school in de Antwerpse Kempen of in de provincie Limburg? Ben je lid van een vereniging uit deze regio? Of woon je in deze streek? Wil je als gemeente je bewoners een milieuboottocht aanbieden?

Dan heb je geluk want de milieuboot zet in het najaar 2023 koers naar de Kempense kanalen en het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen en in het voorjaar 2024 naar het Albertkanaal van Tessenderlo tot Lanaken en de Zuid-Willemsvaart in Limburg.
Je kan nu je milieuboottocht online al reserveren.

>> Vaar mee in het najaar 2023 en voorjaar 2024

MAAK VLAANDEREN GROENER

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 organiseert de Vlaamse overheid samen met Breekijzer vzw het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Al meer dan 120 Vlaamse steden en gemeenten doen mee en nemen het tegen elkaar op om samen met hun inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, … zoveel mogelijk verharding uit te breken en die vervangen door groen.
Zo beschermen we Vlaanderen beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering, helpen we mee aan een betere biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterhuishouding; en vooral ook: maken we onze steden aangenamer en mooier.

Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor- achter- zij- of geveltuin.

>> Doe ook mee met het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

   

DOORDACHT SEDIMENT- EN SLIBBEHEER, ZEGEN VOOR KWALITEIT WATERLOPEN, SCHEEPVAART EN WATERZUIVERING

Sediment is van nature aanwezig in onze waterlopen, maar verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat er een te grote aanvoer van sediment is. Vooral watererosie uit landbouwgebied, industriële en huishoudelijke lozingen en oevererosie veroorzaken sediment in grachten en waterlopen.

>> Gelezen op de website van VMM

   

GROENBLAUWE PARELS EN GROENBLAUWE DOORADERING

In 2023 gaan in Vlaanderen 24 onthardingsprojecten van start als wapen tegen droogte en overstroming. Stenen worden opgebroken en een biodiverse natuur met wadi’s, poelen en sociale functies komt in de plaats. Deze projecten kaderen in de oproepen ‘Groenblauwe parels’ en ‘Groenblauwe dooradering’ van het Departement Omgeving.

Verspreid in Vlaanderen zullen 14 (middenveld)-organisaties de schop in de grond steken op terreinen van scholen, zorginstellingen, bedrijven, jeugdverenigingen, sportverenigingen en woonwijken. Daarnaast zullen 10 lokale overheden hun publiek domein onder handen nemen.

   

DE DURMEVALLEI, MEER DAN EEN BEZOEK WAARD

Eén van de Sigmaprojecten volop in uitvoering is de Durmevallei. Van Hamme tot Lokeren worden wetlands, ontpolderingsgebieden en een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Het doel: minder overstromingen vanuit Schelde en de Durme, ontwikkeling van getijdennatuur langs de rivieren én mogelijkheden voor wandelaars en fietsers om aan het water te genieten.

Grenzeloze Schelde vzw organiseert in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos wandelingen, fietstochten en boottochten om de Sigmawerken in de Durmevallei te leren kennen. Laat je samen met je familie, vrienden, vereniging of school mee op sleeptouw nemen! Elke eerste zondagnamiddag van de maand is er ook een opendeurdag in het Infopunt aan de Driegoten in Hamme.

>> Ontdek de Durmevallei

   

ROOSTERS OP DE WATERLOPEN

In en rond onze waterlopen zijn verschillende constructies gebouwd, zoals overwelvingen, sifons, stuwen, pompen, …

De meeste van deze constructies zijn gevoelig voor verstoppingen door met het water meedrijvend materiaal. Vaak is dit materiaal organisch zoals bladeren en takken, maar ook zwerfvuil wordt meegevoerd door het water. Om verstopping te vermijden en de doorstroming van het water te garanderen, zijn veel constructies voorzien van (vuil)roosters. Maar wat als het materiaal zich voor een rooster verzamelt? Welke onderhoudsmaatregelen zijn er voorzien ter hoogte van vuilroosters?

>> Lees hoe de Oost-Vlaamse provinciale dienst Integraal Waterbeleid dit aanpakt

   

AGENDA

>> Van 28 mei tot 4 juni 2023 - Week van de Bij
>> 31 mei 2023 - Interregionale fietstocht 'Van vallei naar vallei tussen Brussel en het Pajottenland'
>> Van 4 tot 24 oktober 2023 - Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' van Coördinatie Zenne


Je kan ook altijd een reactie op onze nieuwsbrief kwijt via mail of op onze Facebookpagina.

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |