Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 53 / juli 2008
Inhoud
Ontdek Dender en Schelde met de milieuboot!

Een originele manier om kennis te maken met de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling!

Dit najaar en volgend voorjaar zet de milieuboot koers naar Dender en Schelde! Van 8 september tot 26 oktober 2008 kan je varen op Dender en Zeeschelde, van 9 maart tot 6 juni 2009 op de Zeeschelde, de Bovenschelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

Scholen, verenigingen, organisaties, milieuraden, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, intercommunales, …. en individuele deelnemers krijgen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een boeiend programma aangeboden en een fascinerende omgeving te zien.

De Dender is één van de belangrijkste zijrivieren van de Schelde. Je ondervindt er geen hoog en laag water meer, want de tijsluis van Dendermonde sluit de Dender af van de getijdengevoelige Zeeschelde. De rivier zoekt al kronkelend haar weg door het landschap en doorkruist zowel stadscentra, natuurgebieden als industriezones. Apart is de rivier wel: soms bruisend en snelstromend, soms bijna stilstaand. Sluizen en stuwen zorgen ervoor dat ze bevaarbaar is. Door haar vele ophaalbruggetjes en de kleine handbediende sluizen is varen stroomopwaarts van Aalst een bijzondere attractie.
Elke belangrijke gemeente langs de Dender heeft haar rioolwaterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. De waterkwaliteit van die eens zo vervuilde rivier is de laatste jaren sterk verbeterd. De recreatieve functie van de rivier is vooral stroomopwaarts Aalst dan ook enorm toegenomen: vissers, wandelaars, fietsers, … kunnen langs de oevers hun hart ophalen.

Tot aan de sluispoorten van Gent is de Schelde onderhevig aan de getijden vanuit de zee en daarom spreken we daar van de Zeeschelde. De Zeeschelde is een belangrijke scheepvaartroute van en naar de havens van Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen, Gent en Brussel. Hoge dijken beschermen de Scheldedorpen tegen overstromingsgevaar, maar steeds vaker worden nu overstromingsgebieden aangelegd die het teveel aan Scheldewater tijdelijk opvangen. Wel is de waterkwaliteit van de Zeeschelde nog altijd niet goed, maar verbetering is in zicht, o.a. door de stilaan betere kwaliteit in de Zenne, die via De Rupel uitmondt in de Schelde.
De Zeeschelde is voor de natuur trouwens van onschatbare waarde. De slikken, schorren, vloedbossen en zoetwatergetijdengebieden zijn maar enkele van haar uitzonderlijke aspecten.

De Schelde van de bron in Frankrijk tot in Gent heet de Bovenschelde. Door de eeuwen heen werden meanders afgesneden en werden stuwen en sluizen gebouwd om de bevaarbaarheid te verbeteren. De Bovenschelde is immers een belangrijke transportas naar Frankrijk. Maar de Bovenschelde is meer dan een vaarweg. In de Scheldevallei met haar drassige weidegebieden, vergezichten en afgesneden bochten primeert de natuur op de industrie. De waterkwaliteit kan wel nog beter.

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Bovenschelde met de Leie en wordt gevoed met Scheldewater. De waterkwaliteit is er goed: het water kan zelfs gebruikt worden voor de drinkwaterproductie.

Het programma wordt tijdens de weekends en op woensdagnamiddagen aangepast aan de samenstelling van de groep. Specifieke wensen worden in overleg besproken. Tijdens de vaarperiode staat de milieuboot ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte.

Voor scholen is snel inschrijven de boodschap! Voor de leerlingen is het een unieke kans om de waterloop en de natuur in eigen streek te ontdekken. De interesse is dan ook groot!


Het programma met de trajecten en vaardata van de milieuboot vind je op www.milieuboot.be. Telefonisch kan je info opvragen op 053 72 94 20.
Per mail is vzw De Milieuboot bereikbaar via .

Het project 'Educatieve Milieuboottochten' wordt gesteund door de Vlaamse overheid,
departement LNE, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen.

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret