Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 53 / juli 2008
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen en milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
INHOUD

  Natuur- en Milieueducatie
 • NME-zomeractiviteiten >>
 • Nieuwe themabundel SO: 'Water' >>
 • Educatieve activiteiten met De Waterkant in Aalst en rond de Dender >>
 • Studiedag Water4all: Duurzaam en integraal waterbeheer in de les voor secundair onderwijs >>
 • Beneluxconferentie rond 'NME in de wereld, de wereld in NME' >>
 • Djapo presenteert... de Gloob-Fanfare >>
 • MOS-poppelepee >>


 • Water, natuur en milieu in Vlaanderen
 • Proper zwemwater? >>
 • Een zomerdag aan onze kust? >>
 • Water- en Klimaatdag op de Gentse feesten >>
 • Water in de Stad - Dender: 27 september 2008 >>
 • Schitterende verkenning van de Zeeschelde >>
 • De Nederlandse Eerste Kamer stemt in met de Scheldeverdragen >>
 • De INBO nieuwsbrief over vis in onze Vlaamse wateren >>
 • Fotowedstrijd: Plaats de waterweg in de kijker! >>
 • Bereken je drinkwaterprijs >>
 • Afvalwaterzuivering op woonboten >>
 • Hydronet.be vernieuwd >>
 • Nieuw jasje voor een aantal websites >>
 • Wetenschapsvraagje? >>


 • Water, natuur en milieu in de wereld
 • Wereldtentoonstelling in Zaragoza >>
 • INBO organiseert conferentie over herstel van Europese ecosystemen >>
 • Varen voor water in de Wereld en in Vlaanderen op 4 oktober'08 >>
 • Natuur beschermt delta's tegen stijgende zeespiegel >>
 • Congres Water en klimaatverandering >>


De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret