Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 53 / juli 2008
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN VLAANDEREN
Proper zwemwater?

Een zomerse dag, de zon schijnt en het kwik stijgt. Dan is het heerlijk toeven aan de stranden van de Noordzee of aan de zwem- en recreatievijvers in het binnenland. Zeker als je weet dat er nauwlettend toegekeken wordt op de kwaliteit van het zwemwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert de metingen uit in opdracht van en in samenwerking met de Afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
In de zomermaanden meet de VMM de kwaliteit van de binnenwateren ten minste om de twee weken. Het kustwater onderzoekt ze zelfs minimaal twee keer per week. Informatieborden op het strand houden de badgasten op de hoogte van de kwaliteit van dit kustwater.

De actuele toestand van het zwemwater kan je de hele zomer lang raadplegen op www.vmm.be.
Een zomerdag aan onze kust?

Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, het provinciebestuur van West-Vlaanderen en het Kustactieplan van de Vlaamse regering bieden de Kust- en Zeegids 2008 aan met een overzicht van de eindeloze mogelijkheden om onze kust te verkennen.
Alle leden van Natuurpunt mochten de gids in elk geval ontvangen!
Ook hier lees je er meer over.

Geïnteresseerd? Contacteer natuurpunt .

Water- en Klimaatdag op de Gentse feesten

Tijdens de Gentse Feesten vormt Kutunka samen met Trefpunt vzw De Bibliotheekstraat om tot een duurzame straat: de Ramblas - Road of Awareness. Op die manier wil men een feestelijk maar duurzaam platform aan lokale, Gentse organisaties aanbieden. Op het programma staan o.m. een waterdag op 25/7 en een klimaatdag op 26/7.

Meer info op de blog: htpp://kutunka.blogspot.com

Water in de Stad - Dender op 27 september 2008

De studie- en ontmoetingsdag ‘Water in de stad - Dender’ op zaterdag 27 september (9u - 17u) biedt een boeiende combinatie aan van varen en stadsbezoeken waarbij de Dendersteden Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen worden bezocht.
Hoe spelen deze steden de aanwezigheid van de Dender als een troef uit? Verschillende gerealiseerde en geplande projecten van de integratie van water in de stad worden aangekaart. Hoe evolueert ook de waterkant na de opwaardering van de Dender?
De activiteit is een organisatie van de werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde, i.s.m. Water in de Stad en De Waterkant.

Meer info: www.dewaterkant.org - www.grenzelozeschelde.org

Schitterende verkenning van de Zeeschelde

Op 7 en 8 juli organiseerde Grenzeloze Schelde een verkenning en ontmoeting op en langs de Zeeschelde. Tijdens deze tweedaagse van het Schelde-estuarium, waaraan zo’n 180 mensen deelnamen, kwamen o.a. de thema’s veiligheid en natuur, het Geactualiseerde Sigmaplan, overstromingsgebieden, waterkwaliteit en economie aan bod. Telkens gaven bestuurders en sprekers die beroepshalve met die thema’s en de Scheldeprojecten vertrouwd zijn de nodige uitleg.

Op www.grenzelozeschelde.org kan je de presentaties van infosessies tijdens de tweedaagse bekijken. Binnenkort vind je er ook een fotoverslag!

De Eerste Kamer stemt in met de Scheldeverdragen

De Nederlandse Eerste Kamer heeft op 8 juli de vier Scheldeverdragen goedgekeurd die in 2005 tussen Nederland en Vlaanderen werden afgesloten. Daarmee is de weg vrij voor de verdere uitdieping van de Schelde waarvoor Vlaanderen en Antwerpen in het bijzonder vragende partij zijn.

Eind december 2005 ondertekenden Vlaanderen en Nederland de Scheldeverdragen. Het belangrijkste van de vier verdragen voorziet in de verdere uitdieping van de Schelde tot een diepte van zo’n 13 meter. Die verdieping moet de toegang tot de Antwerpse haven vergemakkelijken voor grote zeeschepen. Vlaanderen begon op 20 december 2007 met het uitbaggeren van de Schelde op haar grondgebied, maar Nederland was daar nog niet mee begonnen zolang het Nederlandse parlement de Scheldeverdragen niet had goedgekeurd. Vlaams minister-president Kris Peeters gaat ervan uit dat de baggerwerken voor de uitdieping van de Schelde op Nederlands grondgebied nog voor het einde van het jaar van start gaan.

Meer info op www.scheldenet.be.

De INBO nieuwsbrief over vis in onze Vlaamse wateren

De laatste ontwikkelingen binnen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kan je nalezen in hun nieuwsbrief. In deze editie kan je o.a. meer lezen over natuurverbindingsgebieden, zalmmigratie en de toestand van de zoetwatervis in Vlaamse waterlopen. Ook het vernieuwd samenwerkingsakkoord met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) wordt toegelicht.


Fotowedstrijd: Plaats de waterweg in de kijker!

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) organiseert in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie een fotowedstrijd.
W&Z beheert de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen en wil het goederentransport via de binnenvaart volop stimuleren. Het fotowedstrijdreglement kan je downloaden. De wedstrijd eindigt op 22 september 2008.

Bereken je drinkwaterprijs

Tot voor kort betaalde je voor het gebruik van water aan verschillende instanties. Nu krijg je van je drinkwatermaatschappij één factuur met de prijs voor het drinkwater en de kosten voor de waterzuivering samen. De VMM ontwikkelde een gebruiksvriendelijke toepassing om het bedrag van uw drinkwaterfactuur na te rekenen. Neem een kijkje op https://www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur/bereken-uw-drinkwaterprijs.

Afvalwaterzuivering op woonboten

Novotec NV uit Merelbeke installeerde in samenwerking met de Stad Gent en Waterwegen en Zeekanaal NV een prototype voor het individueel behandelen van afvalwater aan boord van de woonboot ‘Romantica’. Novotec zal de Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater van Woonboten (WIBA) op de ‘Romantica’ verder monitoren om specifieke aspecten rond waterzuivering bij woonboten te standaardiseren en om als type-voorbeeld te kunnen gebruiken voor andere woonboten.

Meer informatie:
Algemeen: Michel Deveen - Waterwegen en Zeekanaal NV,
afdeling Commercieel Beheer/Bovenschelde - tel. 09 235 01 94
- https://www.wenz.be/Ruimte_milieu/woonboten.html
Technisch: Glenn Lowie - Novotec NV
tel. 09 219 06 03 - gsm 0473 71 40 54 -


Hydronet.be vernieuwd

Hydronet.be ontsluit sinds een aantal jaren de hydrologische en meteorologische metingen van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM. Op de site zijn een 1100-tal meetreeksen verspreid over gans Vlaanderen consulteerbaar.
Nieuw op de website is o.a. dat voortaan ook de gevalideerde meetgegevens t.e.m. 2007 worden aangeboden, met vermelding van de validatiestatus (ongevalideerd, gecontroleerd, gevalideerd). Elke surfer kan de officiële meetwaarden langsheen de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen downloaden.

Neem een kijkje op www.hydronet.be

Nieuw jasje voor een aantal websites

De portaalsite van de Vlaamse overheid www.vlaanderen.be heeft niet alleen een nieuwe en moderne look, ook de inhoud is uitgebreid en gestructureerd op maat van de burger.
Op de website van het Waterloket www.waterloketvlaanderen.be vind je nu nog meer praktische informatie op maat van de doelgroep: niet enkel voor de gezinnen, maar ook voor de landbouwsector en de lokale besturen.

Wetenschapsvraagje?

Via de nieuwe website www.ikhebeenvraag.be van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) kunnen kinderen en volwassenen vragen stellen aan wetenschappers van 14 Belgische onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret