Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 53 / juli 2008
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
NME-zomeractiviteiten

Trek je er in de vakantieperiode graag eens op uit? De natuur dicht bij huis heeft ook heel wat te bieden! Bezoek een NME-centrum of vind tal van andere zomeractiviteiten via de zoekmodule van de NME-inventaris op https://nme.milieuinfo.be.

De NME-centra van de Vlaamse overheid hebben ook een eigen website: www.dehelix.be - www.vbncdenachtegaal.be - www.devroente.be.
Nieuwe themabundel SO: 'Water'

Het MOS-themapakket 'Water Op School' helpt secundaire scholen hun engagement als MOS-school voor water waar te maken. MOS-scholen kunnen deze publicatie verkrijgen bij hun provinciale MOS-begeleider.
De inhoudstabel van deze themabundel en de VOET-matrix (vakoverschrijdende eindtermen) staan al op de website.

Meer info: www.milieuzorgopschool.be
Educatieve activiteiten in Aalst en rond de Dender
met het NME-centrum De Waterkant


In het najaar organiseert De Waterkant verschillende educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad. Begeleide wandeltochten, Denderonderzoek en speciale activiteiten voor de kleinsten staan op het programma.

Meer info en inschrijven: www.dewaterkant.org of 053 72 94 21.

De milieuboot komt in het najaar '08 naar de Dender! Combineer een activiteit van De Waterkant met een educatieve milieuboottocht.

Meer info op www.milieuboot.be.


Deze activiteiten hebben plaats in samenwerking met o.a. Natuurpunt, de Milieudienst van de Stad Aalst, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement LNE en WenZ.
Studiedag Water4all: Duurzaam en integraal waterbeheer
in de les voor secundair onderwijs


Water4all, een educatief project voor het secundair onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu, laat jongeren de waterloop in hun streek ontdekken. De leerlingen voeren opdrachten uit binnen én buiten de school. Zo begrijpen zij hoe integraal waterbeheer in en rond hun school een rol speelt.
Op woensdag 17 september 2008 is er een studiedag voor leerkrachten over Water4all. Het programma besteedt aandacht aan theorie én praktijk:
- Info over integraal waterbeheer en Water4all
- Aanpak van de binnen- en buitenactiviteiten
- Milieuzorg Op School: hoe zorgen leerlingen ervoor dat de school zorgzaam omspringt met water?

Deze studiedag heeft plaats van 9u tot 16u in het Ecocentrum van het provinciedomein in Kessel-Lo (Leuven). Concrete informatie ontvangt u na inschrijving.

Ook uw school kan nog deelnemen! Inschrijven voor het project én voor de studiedag kan via www.water4all.be!
Beneluxconferentie rond 'NME in de wereld, de wereld in NME'

Wageningen, 12 tot en met 14 november 2008.
Jaarlijks organiseert de werkgroep Natuur- en Milieueducatie van de Benelux een werkconferentie (zie bijvoorbeeld www.benelux.be/nl/dos/dos01.asp). Dit jaar is Nederland de organisator.

Twee thema's staan centraal:
1. Internationale context van en samenwerking (bilateraal en multilateraal) in natuur- en milieueducatie (NME);
2. Mondiale thema's in de lokale uitvoeringspraktijk van natuur- en milieu-educatie.

Meer info klik hier.

Djapo presenteert... de Gloob-fanfare

Het crossmediale project 'de Gloob-Fanfare' brengt duurzame ontwikkeling op een spannende manier tot in jouw school. Met de hulp van kortfilmpjes, een volledig uitgewerkt lessenpakket met leerkrachtenhandleiding en werkblaadjes, Toyinima van Ketnet en de website https://www.2015ikloopmee.be/ kom je tot een heuse voorstelling en actie in jouw klas, school of gemeente! Voor wie wil, biedt een begeleidende workshop extra steun bij de uitwerking van jouw artistiek project.

De Gloob-Fanfare is een lespakket voor alle leerjaren van het basisonderwijs. Volgende thema's komen aan bod:
- 1ste leerjaar: afval in de Filippijnen
- 2de leerjaar: water in Senegal
- 3de leerjaar: natuur in Ecuador
- 4de leerjaar: energie in de Filippijnen
- 5de leerjaar: vervoer in Senegal
- 6de leerjaar: handel in de Filippijnen

Prijs voor het volledige lespakket excl. verzendingskosten: € 75
Inhoud map
: ringmap met 6 leerkrachtenhandleidingen en werkbladen,
dvd en cd.
Bestellen?

MOS-poppelepee

Joepiejee voor de poppelepee! Je kent dit pasje, waarmee je met je leerlingen gratis vervoer hebt naar erkende MOS-schakels, ongetwijfeld wel? Er is goed nieuws van De Lijn. Ze heeft namelijk besloten om de samenwerking met MOS te verlengen. Dat betekent dat je volgend schooljaar de poppelepee-pasjes verder kan blijven gebruiken. Vergeet niet vooraf het aanvraagformulier te bezorgen.

De handleing MOS-poppeleppee kan je downloaden.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret