Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 54 / oktober 2008
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
Planeet Zee - tweede editie 2008-2009 van start!

Vanaf 1 september 2008 kunnen klassen uit het 4de tot 7de jaar ASO, BSO en TSO terug deelnemen aan het educatieve project Planeet Zee. Ook tijdens deze tweede editie stellen zeewetenschappers uit verschillende disciplines hun recentste zee- en kustonderzoek voor in 21 lesmodules.
Het e-learningplatform www.planeetzee.org bestaat uit een virtuele zeiltocht doorheen de Noord-Atlantische Oceaan waar jongeren geconfronteerd worden met specifieke vraagstukken over actuele onderwerpen: Hoe overleven organismen in extreme diepzeemilieus? Wat brengt de oceanen in beweging? Kan men drinkwater uit zeewater winnen?...

Meer info: www.vliz.be
Educatieve activiteiten in Aalst rond de Dender met het NME-centrum De Waterkant

In het najaar 2008 organiseert De Waterkant verschillende educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad.
Voor de kleintjes (3de kleuterklas en 1ste graad van het lager onderwijs) is er ‘Spring ‘eens in een vijver’ waarbij ze leren welke planten en dieren er allemaal leven in en rond een vijver.
Begeleide wandeltochten en Denderonderzoek staan op het programma voor de 2de en 3de graad van het lager onderwijs en voor alle graden van het secundair onderwijs.
Ook voor groepen jongeren én volwassenen worden dit najaar activiteiten aangeboden: begeleide wandelingen, een bezoek aan de tentoonstelling ‘Integrale Dender’ met de grote aquaria.

Meer info en inschrijven: www.dewaterkant.org of 053 72 94 21

De Waterkant werkt samen met o.a. Natuurpunt, de milieudienst van Aalst, de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement LNE en MOS.

'NME in de wereld, de wereld in NME', NME Benelux Werkconferentie
op 12, 13 en 14 november 2008 in Wageningen (NL)


De uitdagingen rond natuur en milieu houden niet op bij onze grens. Aandacht voor natuur naast de deur raakt steeds meer verbonden met wereldwijde problematiek als klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en energiedragers, afname van biodiversiteit, verdelings- en armoedevraagstukken en voedselproblematiek.
Ook in onze lokale NME-activiteiten zien we bij overheden, het onderwijs en maatschappelijke organisaties een sterk toenemende belangstelling voor NME met mondiale aspecten. In de praktijk gaat het dan - naast de nog steeds waardevolle educatieve benadering van de eigen , directe omgeving - vooral om thema’s die onze verbintenis met andere landen benadrukken, zoals het beheer van mondiale ecosystemen, trekvogels, handel, toerisme, landbouw/voedsel, klimaat enz.
Op het programma van de NME Benelux werkconferentie staan, naast enkele belangrijke lezingen, een diversiteit aan open en gesloten workshops, excursies, praktijkvoorbeelden ...

Programma en inschrijven: https://www.podiumonline.nl/benelux
NME op Congres van Leraars Wetenschappen

Het 14de Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen in Gent op 15 november 2008, een initiatief van de verenigingen VOB-vzw en VeLeWe-vzw, is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse overheid.
Tijdens het congres staan 30 werkwinkels op het programma.
Schrijf vlug in, want verschillende werkwinkels zijn al volzet.

Meer info op:
www.velewe.be
www.vob-ond.be
Nieuwe brochure 'Leren om te keren': MIRA voor het onderwijs

'Leren om te keren' is een nieuwe brochure van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over het milieurapport van Vlaanderen en is bestemd voor de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.
Het milieurapport MIRA is een rapport over de milieuproblemen in Vlaanderen dat jaarlijks verschijnt. De MIRA -rapporten bevatten een schat aan informatie voor elke leerkracht die milieuthema's in de klas aan bod laat komen, of het nu om één les gaat of om een projectmatige aanpak.
De brochure ‘Leren om te keren’ stelt enkele van die milieuthema’s voor (water, lucht, klimaat en afval). De cijfers, meetgegevens en onderzoeksresultaten die MIRA ter beschikking heeft, worden in grafieken en tabellen weergegeven. De tekst verduidelijkt de figuren, zodat je ermee aan de slag kunt in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Elk thema wordt afgesloten met een aantal suggesties voor de verwerking van de inhoud.

Je kunt de brochure downloaden (PDF - 6,9MB) of gratis bestellen via www.vmm.be/educatie.
Vierde LIMNET- contactdag 20 november 2008

Het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET) organiseert op donderdag 20 november 2008 haar vierde contactdag in Hasselt. Bedoeling is om iedereen die op één of andere manier te maken heeft met natuur - en milieueducatie in Limburg gedurende één namiddag samen te brengen: leerkrachten en aspirant-leerkrachten, natuur - en milieuverenigingen, regionale landschappen, natuurcentra en natuurgidsen en gemeenten.
Thema van de contactdag is: ‘Natuur en milieu in de belevingswereld van kleuter, kind en jongere’.
Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan via www.limburg.be/limnet/contactdag.
Je vindt er ook het volledige programma.

Netwerkdag ANNET Natuur - en milieueducatie belevend! Zondag 29 november 2008


Paarse koeien en roze olifanten? Spinazie in blokjes en vis in staafjes? Kinderen zijn er snel mee weg. Hoeveel jongeren bouwen er nog kampen in het bos? En hoeveel volwassenen hebben er vroeger een kikker opgeblazen? Onderzoekers beweren dat we steeds meer van de natuur vervreemden. Meer ‘beleving’ zou dé sleutel zijn om onze band met de natuur en het milieu te herstellen.
Hoe pak je dat aan als leerkracht, gids of NME- medewerker?

Gratis netwerkdag in het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie vzw (PIME vzw) - Lier.

Meer info en inschrijven: - www.netwerk-annet.be of bel 015 30 61 24
Water4all. Duurzaam en integraal waterbeheer ook in de les?
Een NME- pakket voor secundair onderwijs.


Water4all, een educatief project voor het secundair onderwijs, gaat op initiatief van het provinciebestuur Vlaams-Brabant ook dit schooljaar in de steigers.
Water4all voorziet voor elke graad twee activiteiten, georganiseerd in de vier belangrijkste rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant: Dijle-Zenne, Dender, Beneden-Schelde en Demer. De jongeren ontdekken de waterloop in hun buurt of streek en voeren opdrachten uit binnen en buiten de school. Water4all wil de leerkrachten en leerlingen stimuleren om met de hele school deel te nemen, zo kan een stevige basis worden gelegd voor een vak- en klasoverschrijdend project.

De provincie biedt het project Water4all gratis aan voor MOS-scholen. Elke school kan MOS-school worden, contacteer hiervoor de MOS-begeleiding. Als de school zich kandidaat stelt voor een MOS-logo voor het aandachtsveld water, kan dit proces ondersteund worden door de MOS-begeleiding.

Inschrijven voor Water4all doe je via www.water4all.be!

Voor meer info:
 • Algemene informatie:
  Provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu
  Milieuzorg Op School
  Philippe Moreau - tel. 016 26 72 36 - &
  Veerle Lievens - tel. 016 26 72 79 -
 • Inschrijven en info over de begeleide activiteiten:
  De Milieuboot vzw - tel. 053 72 94 20 -


Water4all is een project van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu.
De vzw Milieuboot verzorgt samen met de provincie en de vzw De Waterkant de organisatie en de begeleiding van het programma. De natuureducatieve wandelingen worden samen met de vzw Natuurpunt, Coördinatie Zenne en de Vrienden van Heverleebos voorbereid en begeleid.
Heel wat gemeentelijke, provinciale en gewestelijke wateractoren werken mee aan de opbouw van het programma en staan ter beschikking voor informatie en mogelijke bezoeken.
NME-links

Ontdek op het eNneeMmeE-blog het gevarieerde en ruime aanbod aan interessante en leuke websites rond natuur, milieu, milieuzorg en duurzame ontwikkeling. Deze WWW’tjes worden dagelijks geactualiseerd en aangevuld.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret