Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 54 / oktober 2008
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen en milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
INHOUD

 • De Dender in de stad is aan herwaardering toe! >>
  Natuur- en Milieueducatie
 • Planeet Zee - tweede editie 2008-2009 van start >>
 • Educatieve activiteiten in Aalst rond de Dender met het NME-centrum De Waterkant >>
 • 'NME in de wereld, de wereld in NME', NME Benelux Werkconferentie op 12, 13 en 14 november 2008 in Wageningen (NL) >>
 • NME op Congres van Leraars Wetenschappen >>
 • Nieuwe brochure 'Leren om te keren': MIRA voor het onderwijs >>
 • Vierde LIMNET - contactdag 20 november 2008 >>
 • Netwerkdag ANNET Natuur- en Milieueducatie belevend! Zondag 29 november 2008 >>
 • Water4all. Duurzaam en integraal waterbeheer ook in de les?
  Een NME-pakket voor secundair onderwijs >>
 • NME-links >> • Water, natuur en milieu in Vlaanderen
 • Discussieer mee op de nieuwe site van BBL >>
 • Kwaliteit oppervlaktewater in Vlaanderen iets beter >>
 • Dag van de Natuur >>
 • zOOm op leefmilieu in de provincie Antwerpen >>
 • Werken aan economische Ún ecologische waarde van Leie >>
 • Nieuwe editie van de nieuwsbrief van de VMM >> • Water, natuur en milieu in de wereld
 • 23 september 2008: Earth Overshoot Day >>
 • Vierde European Water Management (EWA) conference in Brussel >>
 • Water in de wereld en in Vlaanderen >>
 • WWF maakte studie over onze watervoetafdruk ... >>
 • HidroPLUS - Water zonder Grenzen >>
 • 'Klimaat, Water en ontwikkeling', een nieuwe brochure van PROTOS >>

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret