Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 54 / oktober 2008
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN VLAANDEREN
Discussieer meer op de nieuwe site van BBL

De website van Bond Beter Leefmilieu www.bondbeterleefmilieu.be is volledig vernieuwd. De site brengt vanaf nu dagelijks milieunieuws en -analyse en geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de leden. Veel aandacht wordt besteed aan de inhoud, leesbaarheid en interactiviteit. Nieuw is dat elke bezoeker van harte welkom is om mee te discussiëren over de onderwerpen op de site.

Kwaliteit oppervlaktewater in Vlaanderen iets beter


Voor het eerst sinds de winter van 2001-2002 vertoont het aantal overschrijdingen van de nitraatnorm in het ‘MAP-meetnet oppervlaktewater’ een licht dalende tendens. Het aantal overschrijdingen van de nitraatnorm zakte van 41,6 naar 37,2 %. Het is de eerste daling sedert de periode 2001-2002.
Ook de nitraatconcentratie in de Vlaamse waterlopen daalde. Slechts in 2 procent van de gevallen lag de concentratie hoger dan de Europese grenswaarde.
De Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt wijzen erop dat ondanks deze vooruitgang de kwaliteit van het oppervlaktewater dramatisch slecht blijft. Zij beklemtonen dan ook dat de veestapel niet uitgebreid mag worden zolang het milieuprobleem niet onder controle is.
Op 10 oktober laatstleden keurde Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits voor het eerst sinds 1999 toch een uitbreiding van de veestapel goed. Nochtans is volgens de milieuverenigingen niet voldaan aan de regel in het decreet die stelt dat de verbetering van de waterkwaliteit de belangrijkste voorwaarde moet vormen. In 37% van alle meetpunten van het MAP-meetnet wordt de nitraatnorm immers nog altijd overschreden.

Meer over nitraten en oppervlaktewater lees je op de sites van Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt.
Dag van de natuur

Op 15 en 16 november is de "Dag van de Natuur" al aan haar 30ste editie toe. Op deze dag worden in heel Vlaanderen allerlei activiteiten georganiseerd om onze natuur beter te leren kennen zoals o.a. wandelpaden aanleggen en onderhouden, omheiningen herstellen, hagen aanplanten, maaibeheer, zwerfvuil opruimen, wilgen knotten enz…. Er is altijd werk in de natuur.
Tijdens dit weekend zet Natuurpunt samen met de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) het natuurbeheerwerk in de kijker en wil iedereen de kans geven om eens daadwerkelijk in een natuurgebied naar keuze de handen uit de mouwen te steken.

www.natuurpunt.be en www.jnm.be

zOOm op leefmilieu in de provincie Antwerpen

De jongste uitgave van de zOOm, de nieuwsbrief van het departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen, staat online. Deze najaarseditie zoomt o.a. in op twee nieuwe regionale landschappen in de provincie Antwerpen. Er wordt ook stilgestaan bij verantwoord hout(gebruik), de krijtlijnen van het nieuwe masterplan Waterbeleid en de werking van het waterschapsteam, dat nu compleet is en heel wat acties in z’n mars heeft…

www.provant.be/zoom_2008_oktober


Werken aan economische én ecologische waarde van Leie


In 2003 kreeg de Leie een hoofdrol toebedeeld in het project om het Seine- en het Scheldebekken met elkaar te verbinden. Bedoeling is dat na de aanpak van de sluizen ter hoogte van Menen-Wervik en de Leiewerken in Kortrijk een belangrijk deel van het vrachtvervoer tussen Noord-Frankrijk en Gent via het water zal kunnen gebeuren.
In het kielzog van dit economische project werd ook het project Rivierherstel Leie gelanceerd om de Leie ook ecologisch op te waarderen. Op die manier wil men de rivier als meer dan alleen een economische slagader beschouwen. Enerzijds moeten flora en fauna er zich kunnen ontwikkelen. Anderzijds zullen op sommige plaatsen oude Leiemeanders opnieuw verbonden worden met de Leie zodat die 'levend' water krijgen.
In het kader van dat project Rivierherstel Leie is momenteel op de grens tussen Menen en Wevelgem, in West-Vlaanderen, gestart met de werken om er de Leieoever te versterken. Volgens de overheid is het nog altijd de bedoeling om de Leie ook ecologisch gelijkwaardig aan te pakken, ondanks het feit dat het herstel van de Leieoever tot nu niet altijd volgens planning verliep. Wel zal het project Rivierherstel Leie volgens ingenieur Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) tien tot vijftien jaar duren. De werken die het economisch belang van de Leie moeten opwaarderen, zijn immers ook nog altijd bezig.

Meer info over het project Rivierherstel Leie lees je op de website van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

Nieuwe editie van de nieuwsbrief van de VMM

Met haar nieuwsbrief wil de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) informatie verspreiden naar haar professionele partners (bedrijven, openbare besturen, onderzoekers,...) over haar activiteiten en realisaties. Wil je op de hoogte blijven van al wat reilt en zeilt binnen de VMM, abonneer je dan op de VMM-nieuwsbrief.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via .

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret