Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 55 / december 2008
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN DE WERELD
Nu of nooit voor ons water: vijf prioriteiten

Voor het einde van dit jaar moeten in heel Europa de plannen op tafel liggen om onze waterlopen tegen 2015 weer in bloeiende gezondheid te helpen. Er is nog veel onzekerheid over welke veranderingen in het leefmilieu, en in het bijzonder het klimaat, er de komende decennia op ons af komen en welke effecten dat zal hebben op onze maatschappij. Maar door ervoor te zorgen dat we genoeg proper water hebben, kunnen we wél de noodzakelijke buffer creëren om met deze impact om te gaan. Dat zal echter alleen lukken als we het gebruik van water verminderen en meer ruimte teruggeven voor rivierherstel.
Vanuit die vaststelling lanceerden European Environmental Bureau (EEB) en WWF Europe vijf topprioriteiten voor een beter waterbeheer:
1. Transparant en publiek gedragen waterbeheer
2. Verminderen van verspilling – water goed gebruiken
3. Meer ruimte voor levende rivieren
4. Schoon en gezond water voor mensen en natuur
5. Visionair en aangepast waterbeheer.
BBL zal deze vijf prioriteiten gebruiken als leidraad voor de werking rond de stroomgebiedsbeheerplannen.

Brochure Europe’s water at the crossroads

The Big Ask: een vraag voor jaarlijkse emissiereducties in Europa


Een sterke klimaatwet is broodnodig. België is één van de slechtste leerlingen van de klas en het blijft bij loze beloften en halfbakken maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk is er ondertussen een klimaatwet gestemd. Help mee om dat ook hier voor elkaar te krijgen. Surf naar www.thebigask.be. Je kan er de clip bekijken en meedoen aan de videopetitie!
16-22 maart 2009: International ‘Water and Film’ Event

De tweede editie van het International ‘Water and Film’ Event (IWFE) is de ideale ontmoetingsplaats voor waterspecialisten, filmproducenten, leerkrachten, onderzoekers en het grote publiek. Het festival – dit keer in Istanboel - is een organisatie van het International Water Secretariat en het Franse Académie de l'Eau en promoot o.a. samenwerking, uitwisseling van kennis en de studie van watergerelateerde problemen.

Info: www.riec-iwfe.org/en
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret