Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 55 / december 2008
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • De Demer en het Webbekoms Broek: waterbeheer en natuurherstel gaan samen >>
 • Ontdek de Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk met De Milieuboot! >>

Natuur- en Milieueducatie

 • Dikke-truiendag 13 februari 2009 >>
 • MOS stopt niet na 3 logo's >>
 • Educatieve activiteiten in Aalst op en om de Dender met NME-centrum De Waterkant >>
 • Provincie Vlaams-Brabant reikt eerste subsidie voor natuur op school uit >>
 • Water4all: duurzaam en integraal waterbeheer, een NME-pakket voor secundair onderwijs >>
 • Zoektochten naar water en waterlopen in het Zennebekken >>
 • Vormingsdag Scheldegidsen in en rond de haven van Antwerpen op 16 januari 2009 >>
 • Op de hoogte blijven van NME-nieuws? >>
Water, natuur en milieu in Vlaanderen
 • Het Zennegat in Mechelen: nieuwe wandelgids van Coördinatie Zenne >>
 • Scheldetocht op woensdag 1 april 2009 >>
 • Provincie Oost-Vlaanderen ondertekent Lokaal Kyotoprotocol >>
 • Natuurpunt herstelt leefgebied watersnip met steun van provincie Limburg >>
 • Openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen >>
 • Resolutie integraal waterbeleid goedgekeurd door Parlement - regeringsbeslissing in de maak >>
 • Waterloketvlaanderen.be behaalt AnySurferlabel >>
 • Grotere vrachten via kleinere waterwegen >>
 • Geslaagde studiedag verenigde drie gewesten rond een gezonde Zenne >>
Water, natuur en milieu in de wereld
 • Nu of nooit voor ons water: vijf prioriteiten >>
 • The Big Ask: een vraag voor jaarlijkse emissiereducties in Europa >>
 • 16-22 maart 2009: International ‘Water and Film’ Event >>

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret