Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 57 / juni 2009
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
In 2009-2010 is de milieuboot in West-Vlaanderen en in de omgeving van Gent

De nieuwe folder van de milieuboot voor 2009-2010 is er! In het najaar zijn er educatieve milieuboottochten op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie, in het voorjaar op de IJzer, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en het Kanaal Gent-Terneuzen.
Vooral de grote agglomeraties van o.a. Kortrijk, Gent, Brugge en Oostende komen dus aan bod, maar ook de gebieden er tussenin en de Westhoek.
Tijdens de schooldagen vaart de milieuboot voor schoolgroepen, op woensdagnamiddagen en tijdens de weekends zijn verenigingen, organisaties, milieuraden, families … welkom.
Een tocht duurt drie uur en neemt de opvarenden mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek!

Geïnteresseerd om mee te varen? Je vindt de kalender met data en trajecten op www.milieuboot.be.
Via diezelfde weg kan je ook inschrijven.
Nieuwe publicatie ‘Juf, gaan we op stap? Klasuitstappen in de West-Vlaamse Leiestreek’

De West-Vlaamse Leiestreek heeft de jongeren een waaier aan klasuitstappen te bieden! Musea hebben pakketten of museumspelletjes uitgewerkt voor specifieke leeftijdsgroepen, landbouwers sleutelden aan hun onthaalformule en dokterden speciale initiatieven uit voor de kinderen en het aanbod in de natuursector is perfect op maat gesneden om met de klas op ontdekking te gaan.
De brochure ‘Juf, gaan we op stap?’ bundelt het aanbod van educatieve activiteiten in de West-Vlaamse Leiestreek. Kleurcodes verwijzen naar het soort activiteit: landbouw en voeding, natuur en milieu, cultuur en kunst, diversiteit, sport…

Te downloaden op www.zuid-west-vlaanderen.streekhuis.be of gratis te bestellen via 056 24 99 99 of .
Vergroening op school

Het nieuwe MOS-themapakket 'Vergroening op school' is er. Daarmee zijn er ook voor het secundair onderwijs vijf themapakketten.
Dit nieuwe themapakket biedt heel wat info om van je school een groenere plek te maken. Surf naar het pakket ‘Vergroening’. Je vindt er ook de groenenquête.
Heb je dit themapakket graag op jouw MOS-school? Vraag het aan bij je MOS-begeleider.
Brochure 'Een watervriendelijk huishouden'

De nieuwe VMM brochure 'Een watervriendelijk huishouden' staat boordevol tips voor een duurzaam watergebruik in het huishouden. Ze bevat een aantal concrete praktische tips om water te besparen, samen met een handig waterspaarformulier. Zo kan je nagaan hoeveel water jouw gezin verbruikt, en hoeveel water je bespaart na het toepassen van de tips.
Naast minder water verbruiken, is het ook belangrijk het water minder te vervuilen. Hoe je watervriendelijk kan wassen en schoonmaken, kan je lezen in deze brochure. Ook hemelwater hergebruiken, infiltratie en individuele behandeling van afvalwater komen aan bod.

Je kan de brochure bestellen of downloaden.

NME-weetjes?


Ontdek op https://enneemmee.blogspot.com het gevarieerde en ruime aanbod aan interessante en leuke websites rond natuur, milieu, milieuzorg en duurzame ontwikkeling. Het prikbord met WWW’tjes wordt dagelijks geactualiseerd en aangevuld.

Nieuwe eindtermen in het onderwijs vanaf 2010-2011


Op 22 april 2009 keurde het Vlaams Parlement de verandering goed van een aantal eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor natuurwetenschappen, techniek en Nederlands taalbeschouwing in het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs, vreemde talen in het basis- en secundair onderwijs en vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. De nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen en de bijbehorende uitgangspunten kan je downloaden.
Deze wijzigingen worden ingevoerd vanaf het schooljaar 2010-2011.

Meer info vind je op https://www.ond.vlaanderen.be/dvo/.

Integraal waterbeheer op school met Water4all

Met Water4all, een project van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu, maken de leerlingen kennis met de waterloop in hun buurt, ontdekken ze hun plaats in de weg van het water en begrijpen waarom integraal waterbeheer in en rond hun school belangrijk is.
De activiteiten hebben plaats in de belangrijkste rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant: Dijle-Zenne, Dender, Beneden-Schelde en Demer. Voor elke graad voorziet Water4all twee activiteiten (1 binnen en 1 buiten), waarvan er telkens één begeleid wordt.
Het project is bedoeld voor secundaire scholen in de provincie Vlaams-Brabant, voor MOS-scholen is deelnemen gratis.
Dit schooljaar zijn al verschillende scholen aan de slag met Water4all.

Interesse, maar je wil het project eerst beter leren kennen?
Doe dan mee aan een kennismakingsactiviteit en proef het integraal waterbeheer op school of in de omgeving. Kies één van de activiteiten en een Water4all-expert zorgt voor begeleiding.

Uitgebreide info en inschrijven: www.water4all.be.
Je kan ook bellen op 053 72 94 20 of mailen.

Meer Noordzeevissen 'in het groen' op de nieuwe VISwijzer

De VISwijzer van Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds is geactualiseerd. Voor de VISwijzer 2009/2010 zijn de in Nederland best verkochte vissoorten opnieuw beoordeeld op duurzaamheid. Alle vissoorten op de VISwijzer zijn ingedeeld in een groene (prima keuze), oranje (tweede keuze) en rode (liever niet) kolom. Zo staat makreel nu in de groene kolom in plaats van in de oranje kolom en ook kabeljauw uit de Barentszzee kan met een goed gevoel worden gegeten. Soorten als blauwvintonijn, roodbaars en paling staan nog in de rode kolom.
Op de nieuwe VISwijzer komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse visserijsector de afgelopen jaren voorzichtig de stappen heeft gezet richting een duurzame visserij en bij sommige vissen ook expliciet de vangstmethode staat aangegeven als dit een betere techniek is.

Op de VISwijzer staat slechts een deel van de beoordeelde vissoorten. Op de geheel vernieuwde website www.goedevis.nl staan alle visbeoordelingen: in totaal meer dan 200.

Je kan de VISwijzer downloaden.
Natuuratelier voor kinderen in De Vroente

Op 3 juli organiseert het NEC De Vroente opnieuw een natuuratelier voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze gaan de hele dag – van 10 tot 16u - met enkele begeleiders op stap om de natuur van de Kalmthoutse Heide op een speelse manier samen te ontdekken!

Prijs: €5 (broodmaaltijd en drankje inbegrepen)
Inschrijven vóór 26 juni (03 620 18 30 of )

Meer info: https://www.devroente.be
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret