Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 57 / juni 2009
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Het Kanaal Bossuit-Kortrijk, van de Schelde naar de Leie... >>

 • Cruise door het gemeentelijk waterbeleid in Vlaanderen >>

Natuur- en Milieueducatie

 • In 2009-2010 is de milieuboot in West-Vlaanderen en in de omgeving van Gent >>
 • Nieuwe publicatie 'Juf, gaan we op stap? Klasuitstappen in de West-Vlaamse Leiestreek' >>
 • Vergroening op school >>
 • Brochure 'Een watervriendelijk huishouden' >>
 • NME-weetjes? >>
 • Nieuwe eindtermen in het onderwijs vanaf 2010-2011 >>
 • Integraal waterbeheer op school met Water4all >>
 • Meer Noordzeevissen 'in het groen' op de nieuwe VISwijzer >>
 • Natuuratelier voor kinderen in De Vroente >>
Water, natuur en milieu
 • Hoe gaat het met het milieu in Vlaanderen >>
 • 26,5 miljoen aan gemeentelijke rioleringsprojecten overgenomen >>
 • Subsidie voor grijswaterprojecten wordt uitgebreid naar de land- en tuinbouwsector >>
 • Waterbeleidsplan 2008-2012 provincie Vlaams-Brabant >>
 • Blauwe Vlag voor de eerste maal ook uitgereikt in Wallonië >>
 • Rivierdonderpad of rijnaak? >>
 • Inhuldiging bijkomende overstromingsgebieden Erpe-Mere >>
 • W&Z, graag even onder je aandacht... >>
 • Infodagen Sigmaplan >>
 • Temse en Bornem verbonden door nieuwe Scheldebrug >>
 • W&Z heropende de veerdienst tussen Wintam en Rupelmonde >>
 • Graftombe Emile Verhaeren opnieuw een baken aan de Zeeschelde in Sint-Amands >>
 • Nieuwe, tweede sluis in Evergem >>
 • De nieuwe portaalsite www.duurzameontwikkeling.be >>
 • Water en duurzame ontwikkeling >>
 • Aalst Stationsomgeving en Denderoevers >>
 • Neem eens een kijkje bij het Schelde InformatieCentrum! >>
 • Neem een duik in de Schelde met Scheldelessen >>
 • Nieuwe editie van de Scheldekrant >>
 • Linkerscheldeoever, een landschap vol contrasten >>
 • Activiteiten met Natuurflits ’s Heerenbosch …! >>
 
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret