Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 57 / juni 2009
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Hoe gaat het met het milieu in Vlaanderen?

De nieuwe editie MIRA-T 2008 Indicatorrapport biedt zoals de voorgaande edities een beknopt maar omvattend beeld van de evolutie en de toestand van het milieu in Vlaanderen. Aan de hand van een 100-tal milieu-indicatoren komen de verschillende milieuthema's aan bod, samen met de bijdrage van de sectoren aan de milieudruk en de gevolgen voor mens, natuur en economie.
Onder andere blijkt dat de uitbouw van de openbare waterzuivering en de inspanningen van de bedrijven resulteerden in sterk verminderde ammonium- en fosfaatconcentraties in oppervlaktewater, maar de zuurstofconcentratie lijkt de laatste jaren te stagneren. De milieudruk van de landbouw nam tussen 2000 en 2007 gestaag af door een krimpende veestapel en dankzij het gevoerde mestbeleid.
Besluit is dat de milieudruk in Vlaanderen over het algemeen wel daalt, maar niet snel genoeg om de milieukwaliteitsdoelstellingen te halen.

Lees meer op www.milieurapport.be. Het MIRA-T 2008 Indicatorrapport kan je bestellen bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.
26,5 miljoen aan gemeentelijke rioleringsprojecten overgenomen

De Vlaamse Regering keurde op 29/5/09 op voorstel van minister Hilde Crevits voor 26,5 miljoen euro investeringen goed voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen ter aanvulling van de projecten die eind vorig jaar werden goedgekeurd voor 73,5 miljoen. Met de mobilisatie van de investeringskredieten is de basis gelegd om het komende decennium in alle Vlaamse beken en rivieren een goede waterkwaliteit te halen.

Lees meer...

Subsidie voor grijswaterprojecten wordt uitgebreid naar de land- en tuinbouwsector


De Vlaamse Regering heeft een uitbreiding van de grijswaterprojecten naar de land- en tuinbouwsector goedgekeurd. Op die manier kan ook aan de land- en tuinbouwers een bijkomend alernatief aangeboden worden voor de waterwinningen uit diepe grondwaterlagen. Zo wordt voorkomen dat we meer grondwater oppompen, dan er insijpelt. Hierdoor wordt de waterreserve op een duurzame manier beheerd.

Lees meer...
Waterbeleidsplan 2008-2012 provincie Vlaams-Brabant

In het kader van het duurzaam beheer van waterlopen en de bestrijding van wateroverlast stelde de provincie Vlaams-Brabant een waterbeleidsplan in 10 punten op.

Je kan het hier downloaden.

Blauwe Vlag voor de eerste maal ook uitgereikt in Wallonië


Op 15 mei heeft Bond Beter Leefmilieu - de Vlaamse koepel van milieuverenigingen - Blauwe Vlaggen uitgereikt aan acht Vlaamse jachthavens en vier zwemvijvers. Tegelijkertijd kreeg ‘Les Lacs de l’Eau d’heures’ de eerste Waalse Blauwe Vlag van Inter-Environnement Wallonie, de Franstalige tegenhanger van BBL. De Blauwe Vlag is een kwaliteitskeurmerk voor stranden, zwemplassen en jachthavens die voldoen aan strikte criteria voor waterkwaliteit, milieueducatie en -informatie, milieubeheer en veiligheid.

Meer info: volledige persbericht van BBL, Informatie over de Blauwe Vlag in Vlaanderen en over de Blauwe Vlag wereldwijd.
Rivierdonderpad of rijnaak?

Het Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) organiseert op 12 juni een Waterforum onder de slogan: Rivierdonderpad en/of rijnaak? Kan ecologisch herstel hand in hand gaan met economische ontwikkeling?

Meer info en om je in te schrijven, klik hier.

Inhuldiging bijkomende overstromingsgebieden Erpe-Mere


De Vlaamse Milieumaatschappij huldigde onlangs twee nieuwe overstromingsgebieden in langs de Molenbeek in Erpe-Mere. Met de twee bijkomende overstromingsgebieden krijgt de Molenbeek nu meer ruimte en worden stroomafwaarts gelegen woongebieden beter beschermd tegen wateroverlast.

Je kan er hier meer over lezen.

W&Z, graag even onder je aandacht…


Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, beheert in het westen en het centrum van Vlaanderen de bevaarbare waterwegen en heel wat van de gronden erlangs.
Van de zowat 41.000 kilometer bevaarbare waterwegen in Europa ligt er immers een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en dichte waterwegennetten van de wereld, een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen.

Op de website van W&Z kan je kennismaken met de missie, de doelstellingen en de opdrachten van de organisatie, je leest er ook het laatste nieuws over realisaties en projecten.
Infodagen Sigmaplan

Van 15 juni tot 13 augustus 2009 loopt het openbaar onderzoek voor 3 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen n.a.v. het Sigmaplan, nl. de clusters Kalkense meersen, Durmevallei en Vlassenbroek- Wal- Zwijn.

Op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap voor Natuur en Bos en RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) worden in dit kader 3 infodagen georganiseerd.

1. Infodag Sigmaplan Kalkense Meersen
(Berlare – Laarne – Wetteren – Wichelen) op 19 juni 2009 in Laarne
2. Infodag Sigmaplan De Durme en haar vallei
(Hamme – Temse – Waasmunster) op 22 juni 2009 in Temse
3. Infodag Sigmaplan Vlassenbroek- Wal-Zwijn
(Hamme – Dendermonde) op 30 juni 2009 in Baasrode (Dendermonde)
Temse en Bornem verbonden door nieuwe Scheldebrug

De nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem is op 29 mei officieel in gebruik genomen.
Al bijna 140 jaar geleden bouwde Gustave Eiffel een eerste spoorbrug over de Schelde tussen Temse en Bornem. Die brug werd in de Tweede Wereldoorlog opgeblazen. In 1944 is gestart met de bouw van een nieuwe brug die sinds 1955 voor zowel spoor- als autoverkeer toegankelijk werd.
Met de tweede Temsebrug, die juist naast de oudere brug gebouwd werd, hoopt men de verkeersproblemen op de N16 bij Temse over de Schelde op te lossen.
W&Z heropende de veerdienst tussen Wintam en Rupelmonde

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) leverde twee nieuwe vlottende veersteigers op langs de Schelde in Wintam en Rupelmonde. Op die manier kon een oude, in onbruik geraakte veerdienst tussen beide oevers opnieuw ingelegd worden waarbij de passagiers in alle omstandigheden gemakkelijk kunnen in- en uitstappen. Het nieuwe veer is belangrijk voor de verdere uitbouw van recreatie en toerisme in de regio. Zo zal de veerdienst een belangrijke schakel vormen in het uitgebreide fiets- en wandelroutenetwerk in het gebied en worden belangrijke toeristische trekpleisters als bv. het domein De Notelaer in Hingene gemakkelijker bereikbaar.

www.wenz.be/Nieuws/news117.html
Graftombe Emile Verhaeren opnieuw een baken aan de Zeeschelde in Sint-Amands

Begin juni werd de geherwaardeerde grafsite van dichter Emile Verhaeren officieel geopend. Door de gestage dijk- en kaaiverhogingen in Sint-Amands en de continue stijgingen van de gemiddelde hoogwaters op de Schelde had de grafsite van Emile Verhaeren veel van zijn oorspronkelijke monumentaliteit verloren.
Om het graf beter te wapenen tegen het Scheldewater heeft Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de tombe en de toegangsweg tot de site opgehoogd en de fundaties gerestaureerd. Ook werd de Sigmadijk op de site verbreed en versterkt. Zo zullen de bewoners van Sint-Amands in de toekomst beter beschermd zijn tegen overstromingen. Bovendien werd getracht het brede dijkelement mooi in te passen in het landschap.

www.wenz.be/Nieuws/news131.html
Nieuwe, tweede sluis in Evergem

Deze nieuwe sluis is meteen de grootste binnenvaartsluis in België, toegankelijk voor schepen tot 4400 ton. Hiermee voldoet de sluis aan de vereisten voor de geplande Seine-Scheldeverbinding. De nieuwe sluis moet de verwachte stijging van het binnenvaartverkeer opvangen.
De nieuwe portaalsite www.duurzameontwikkeling.be

De ambitie van de portaalsite www.duurzameontwikkeling.be is niets meer of minder dan een forum te zijn voor duurzame ontwikkeling waarbij alle actoren uit de samenleving aan bod moeten kunnen komen: overheid, organisaties, ondernemingen en de burger. Er kwam niet alleen een nieuwe stijl, maar ook een bredere inhoud.

Deze nieuwe portaalsite wil op het vlak van duurzame ontwikkeling het kruispunt vormen tussen maatschappij, bedrijfswereld en overheid in België.
Water en duurzame ontwikkeling

www.duurzameontwikkeling.be presenteert in haar tweede nieuwsbrief vier artikels rond het thema water, elk vanuit een eigen invalshoek en gericht naar een aparte doelgroep. De artikels handelen over investeren in water, duurzaam waterbeheer door steden en gemeenten, de kwaliteit van het leidingwater en duurzaam waterbeheer in de industriële sector.
Aalst Stationsomgeving en Denderoevers

Eind 2001 sloegen de stad Aalst, De Lijn, de NMBS, de Post en NV Amylum de handen in mekaar om de Aalsterse stationsomgeving (aso) grondig te verfraaien. Er werd een internationale wedstrijd uitgeschreven met architectenbureau Christian Kieckens Architects als laureaat. Dit bureau werkte een masterplan uit voor het station en de hele omgeving errond. Hierbij neemt de integratie van de Dender in de stad een belangrijke plaats in. Via www.projectASO.be blijf je op de hoogte over de stand van zaken van de verschillende projecten, over de nieuwe ontwikkelingen en beslissingen omtrent aso.

Op woensdag 29 april gaven de stad Aalst, de NMBS-Holding, De Lijn en Waterwegen en Zeekanaal NV het echte startsignaal voor de grote infrastructuurwerken die de stad te wachten staan.

Info en inschrijven op de nieuwsbrief: www.projectASO.be

Neem eens een kijkje bij het Schelde InformatieCentrum!

www.scheldenet.be is hét informatiepunt over alles op, rond en in de Schelde, vanaf Gent tot aan de monding in de Noordzee. Met alles over de prachtige natuur in het Schelde-estuarium en hoe je daarvan kan genieten, maar ook alles over de economische betekenis van de rivier, de bescherming tegen overstromingen en nog veel meer.

Je vindt er ook een hele agenda met evenementen en activiteiten!


Neem een duik in de Schelde met Scheldelessen


www.scheldelessen.be is een nieuwe lessensite. Ze is bedoeld voor leerlingen van 8 tot 14 jaar (onder de knop leerlingen), leerkrachten (met uitgewerkte lessen) of gewoon om iets te weten te komen over de Schelde. Door op de kaart te klikken of door een thema te kiezen ontdek je de rivier.

Nieuwe editie van de Scheldekrant

De zevende Scheldekrant is uit! Bij alle bibliotheken en gemeentehuizen langs de Schelde en bij veel recreatie- en horecabedrijven ligt hij voor je klaar.

Wat kan je verwachten?
Artikels over vogels in de Waaslandhaven, zeehonden op de Westerscheldedijk, baggerschepen en baggerspecie, de Scheldeverdragen, historische forten langs de Schelde, enz.

Linkerscheldeoever, een landschap vol contrasten

Linkerscheldeoever kan, niettegenstaande het feit dat zich daar het economische bolwerk van de Haven van Antwerpen situeert, toch uitpakken met unieke natuur van onschatbare waarde. Je vindt er zompige moerassen, ondoordringbare rietlanden, vogelrijke plassen, kreken, bloemrijke hooilanden, slikken en brakke schorren. De landschappen op linkeroever leven dan ook bij de gratie van het uitgesproken contrast tussen de slikken en schorren op de voorgrond en de industriële installaties aan de horizon.

Een brochure van het Agentschap voor Bos en Groen over de landschappen op Linkerscheldeoever kan je downloaden.

Activiteiten met Natuurpunt ’s Heerenbosch …!

Varen op de Schelde met Natuurpunt Hamme
op zondag 14 juni


Op zondag 14 juni organiseert Natuurpunt Hamme van 13 tot 17u een boottocht op de Schelde langs waardevolle natuurgebieden, vanuit Hamme Driegoten richting Dendermonde.

Natuurpuntleden betalen €10 (gratis voor kinderen - 6 jaar, €8 voor kinderen van 6 tot 12 jaar), niet Natuurpuntleden €12 (gratis voor kinderen - 6 jaar, €10 voor kinderen van 6 tot 12 jaar)

Voor meer info:

Activiteiten met Natuurpunt ’s Heerenbosch …!

Watervogeltellingen in Wieze-Denderbelle

Al een paar jaar telt de plaatselijke afdeling van Natuurpunt elke maand watervogels op het traject van de Wiezebrug (startplaats onder de brug, kant Gijzegem, aan Denderjaagpad) tot Denderbellesas. De tellingen zijn uitermate geschikt voor beginnende en gevorderde vogelkenners en staan open voor iedereen (zowel leden als niet leden).

Telkens vanaf 14u tot +/- 17u, op 13 juni, 18 juli, 15 augustus en 12 september.

Interesse? Geert Creylman 0499 17 42 53,

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret