Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 60 / juni 2010
Inhoud
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
In 2010-2011 met de milieuboot in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen

Na vier jaar is de milieuboot in september terug op het Kanaal Leuven-Dijle, in oktober op de Rupel en de Nete. In het voorjaar 2011, van 28 februari tot 11 juni zijn dan weer het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Netekanaal en tenslotte het Albertkanaal aan de beurt.
Zin in een educatieve milieuboottocht?
Aarzel niet en schrijf in met je klas of je groep.
Het wordt een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in je eigen streek!

Voor inschrijvingen en de vaarkalender klik hier.
Het project educatieve milieuboottochten 2010-2011 is een realisatie van De Milieuboot vzw en is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, natuur en Energie, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen.
De Helix in Grimminge (Oost-Vlaanderen) heeft nieuwe, leuke activiteiten...

De Vroente in Kalmthout (provincie Antwerpen) stelt voor: 'Spieter, spetter, water,...'

In De Vroente kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar op 6 juli de hele dag aan de slag met water.
Ze ontdekken de natuur van de Kalmthoutse Heide op een speelse manier en doen allerlei leuke wateractiviteiten.
Tentoonstelling over biodiversiteit in de Kaaihoeve (Oost-Vlaanderen)

In en vooral rond De Kaaihoeve kan je sinds kort de tentoonstelling 'Biodiversiteit - alles hangt samen' bezoeken.
Deze expo leert je welke rol biodiversiteit speelt in alle facetten van ons leven. Met de ontdekbrochure kan je op interactieve tocht doorheen de modules.
Voor kinderen (+8 jaar) is een aparte rode draad voorzien: informatie wordt afgewisseld met leuke opdrachtjes en korte tips voor thuis.

De (interactieve) informatie van de buitententoonstelling 'Kaaitoeren' zet je ertoe aan om gericht een aantal aspecten van het landschap en de natuurwaarden in de omgeving van de Kaaihoeve waar te nemen. Zeker de oude schuren en hofmuurtjes met hun specifieke muurflora, de hoogstamboomgaard en de natuurtuin, zijn de aandacht waard. Een klein stukje van deze tuin werd voorbehouden voor een kleinschalig waterzuiveringssysteem en een vijver.
Wandelen aan de kust met Natuurpunt

Van 1 juli tot 31 augustus staan de natuurgidsen van Natuurpunt paraat om jong en oud rond te leiden in de mooiste natuurgebieden van de kuststreek, zoals de IJzermonding in Nieuwpoort en De Westhoek in De Panne. Je kan in natuurgebied De Blankaart in Diksmuide ook een ontdekkingstocht maken met een fluisterboot op zonne-energie.
Nieuw dit jaar zijn de speciale schelpenwandelingen in Oostende.

Het volledige zomerprogramma voor 2010 omvat ruim 150 geleide wandelingen.
De Waterkant in Aalst (Oost-Vlaanderen)

De Waterkant is een centrum in Aalst voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken. Samen met de bewoners, natuur- en milieuverenigingen, besturen en beheerders wil het Centrum zijn ‘milieusteentje’ bijdragen tot een beter en gecoördineerd grensoverschrijdend beheer van de Dender.
De Waterkant organiseert o.a. educatieve activiteiten voor jongeren van 5 tot 18 jaar. Water, waterlopen en natte natuur, gelinkt aan de Dender, vormen daarbij de leidraad.
Zo zijn er voor de 2de graad SO begeleide Denderonderzoeken.
Voor alle graden van het LO en SO organiseert De Waterkant begeleide wandeltochten in het natuurgebied Gerstjens.
Groepen en verenigingen kunnen onder begeleiding van een natuurgids het natuurgebied Osbroek verkennen.
Elke activiteit kan gecombineerd worden met een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Dender integraal’ met de grote aquaria.

Meer info en inschrijven: www.dewaterkant.org.
Water4all (Vlaams-Brabant)

In september en oktober 2010 kunnen leerlingen met het project Water4all kennismaken met de waterloop in hun buurt, hun plaats ontdekken in de watercyclus en achterhalen ze waarom integraal waterbeheer in en rond hun school belangrijk is.
De activiteiten hebben plaats in de belangrijkste rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant: Dijle-Zenne, Dender, Beneden-Schelde en Demer. Voor elke graad voorziet Water4all twee activiteiten (1 binnen en 1 buiten), waarvan er telkens één begeleid wordt.
Het project is bedoeld voor secundaire scholen in de provincie Vlaams-Brabant, voor MOS-scholen is deelnemen gratis.

Interesse, maar je wil het project eerst beter leren kennen? Doe dan mee aan een kennismakingsactiviteit. Kies één van de activiteiten en een Water4all-expert zorgt voor begeleiding.

Water4all is een project van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu.

Meer info en inschrijvingen op www.water4all.be.
Milieueducatieve tochten ‘Brussel langs het water ontdekken’

Van 6 tot 29 oktober 2010 organiseert Coördinatie Zenne vzw milieueducatieve boottochten voor alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zijn er tochten van 3 uur, voor kleuters en de eerste drie jaren van het lager onderwijs zijn er korte tochten van 45 min.
Nederlandstalige scholen zijn welkom van 6 tot 11 oktober, Franstalige van 12 tot 29 oktober.

Meer info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be.
Breng Milieuzorg op je school op smaak met de nieuwe MOSterd

MOSterd is de nieuwsbrief voor Milieuzorg Op School.
Via deze nieuwsbrief kunnen scholen heel wat praktische ideeën opdoen om een eigen milieuzorgsysteem op te bouwen of uit te breiden.

Je kan MOSterd online raadplegen.
NME-inventaris

Benieuwd naar het activiteitenaanbod op het vlak van natuur- en milieueducatie in Vlaanderen? Met de NME-inventaris wil de cel NME een zo volledig mogelijk aanbod in kaart brengen en ontsluiten wat betreft natuur- en milieueducatie in Vlaanderen. Gezien de veelheid aan actoren die actief zijn binnen de NME-sector, elk met hun specificiteit, is het voor de diverse doelgroepen cruciaal om een globaal overzicht te kunnen raadplegen van NME-aanbieders en -aanbod in Vlaanderen.
Met de NME-inventaris vind je beslist iets dat voldoet aan je verwachtingen!
18 november 2010 Vlaamse NME-dag: een creatieve toekomst voor NME

Op donderdag 18 november organiseert de dienst NME van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen opnieuw een Vlaamse NME-dag in het centraal gelegen Boudewijngebouw in Brussel.
Dit netwerkevenement focust niet alleen op interactiviteit, maar ook op creativiteit.
Alle spelers in het Vlaamse NME-veld kunnen er gratis NME-infostanden plaatsen of sessies organiseren.

Op VlaamseNME-dag.lne.be vind je meer info.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Bjorn Diddens
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret