Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 60 / juni 2010
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst?
  Waarom keuzes maken voor de Dender? >>
  De Dender tussen Ath, Geraardsbergen en Aalst nader bekeken >>

 • Werken aan een toekomst voor de Haven van Gent >>

Natuur- en Milieueducatie

 • In 2010-2011 met de milieuboot in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen >>
 • De Helix in Grimminge (Oost-Vlaanderen) heeft nieuwe, leuke activiteiten... >>
 • De Vroente in Kalmthout (provincie Antwerpen) stelt voor:' Spieter, spetter, water, ...' >>
 • Tentoonstelling over biodiversiteit in de Kaaihoeve (Oost-Vlaanderen) >>
 • Wandelen aan de kust met Natuurpunt >>
 • De Waterkant in Aalst (Oost-Vlaanderen) >>
 • Water4all (Vlaams-Brabant) >>
 • Milieueducatieve tochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Breng Milieuzorg op je school op smaak met de nieuwe MOSterd >>
 • NME-inventaris >>
 • 18 november 2010 Vlaamse NME-dag: een creatieve toekomst voor NME >>
Water, natuur en milieu
 • 29 juni 2010 en daarna: (her)ontdekking van de open Zenne in Anderlecht >>
 • 20 en 30 augustus 2010: verkenning van de Dender tussen Ath, Geraardsbergen
  en Aalst >>
 • 6 oktober 2010: Water in de stad Leuven >>
 • Bruggen en sluizen Kanaal Leuven-Dijle centraal bediend >>
 • Vier overstromingsgebeiden moeten Mechelen droog houden >>
 • Infomarkten in het kader van het Sigmaplan >>
 • VMM-project Molenbeek-Zandbergen bindt de strijd aan met wateroverlast >>
 • Zeeprik gespot in de Schelde >>
 • Nieuwe investeringen in de natuur en het landschap langs Schelde en Durme >>
 • Scheldekrant 2010 is uit! >>
 • Reizende expositie over de Schelde in Rupelmonde >>
 • Openbaar onderzoek Vlaams Milieubeleidsplan (2011-2015) >>
 • 'Zorg voor water', waterbeleidsplan provincie Vlaams-brabant in 10 punten >>
 • INBO Jaarboek 2009 >>
 
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Bjorn Diddens
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret