Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 60 / juni 2010
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
juni 2010 en het hele jaar door: (her)ontdekking van de open Zenne in Anderlecht

29 juni 2010: de open Zenne in Anderlecht - wandeling en informatieavond

In het kader van de Dinsdagen van de Zenne organiseert Coördinatie Zenne op dinsdag 29 juni 2010 ‘De Zenne: openhartoperatie’, over de vooruitzichten op de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht. Op het programma staan de verkenning van de 'nieuwe' wandeling langs de Zenne en het kanaal in Anderlecht en een infoavond, ingeleid door Brussels minister Evelyne Huytebroeck, met aansluitend een debat tussen sprekers en deelnemers.

Juli - augustus 2010: wandeling op aanvraag voor bedrijven uit de buurt van de Zenne in Anderlecht

De Zenne stond lang centraal in de ontwikkeling van diverse industriële activiteiten. Vandaag hebben de (omliggende) bedrijven het contact met de rivier wat verloren. Om de bedrijven en hun werknemers de kans te geven de Zenne te (her)ontdekken wordt een wandeling van +/-1.30u voorgesteld.
Deze wandeling is een ideale zomerse activiteit die gemakkelijk te combineren valt met bv. een drankje of lunch in de omgeving van de sluis of met een boottocht op het 'Zennekanaal'.

Juli, augustus en september 2010: begeleide wandelingen speciaal voor de inwoners van Anderlecht, voor de buurtbewoners van de Zenne

Als we met de oudere inwoners van Anderlecht over de Zenne of over het kanaal spreken, hebben ze meestal anekdotes en herinneringen zat. Maar kennen jongere en huidige buurtbewoners hun rivier nog?
In juli, augustus en september worden 3 wandelingen georganiseerd, speciaal voor de buurtbewoners en de inwoners van Anderlecht in het algemeen, om deze site te (her) ontdekken, meer over hun rivier te leren kennen én om hun verhalen te vertellen.

Het hele jaar door: wandeling op aanvraag voor scholen uit de buurt van de Zenne in Anderlecht

Water en waterlopen zijn boeiende thema’s! Coördinatie Zenne stelt een speciaal programma voor aan alle scholen die de Zenne met hun leerlingen willen ontdekken. De jongeren leren er over de geschiedenis van hun waterloop, de geografie, de waterkwaliteit alsook de rol die zij kunnen spelen in de bescherming ervan.

Meer info op www.coordinatiezenne.be.
20 en 30 augustus 2010: verkenning van de Dender tussen Ath, Geraardsbergen en Aalst

Deze zomer organiseert Grenzeloze Schelde i.s.m. De Waterkant, De Helix, De Milieuboot en Scaldisnet twee dagen van verkenning, studie, beleving en overleg over de toekomst van de Dender. De deelnemers er-varen en analyseren samen de rivier en overleggen over haar toekomst.

Kan de Dender een interregionale as worden voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme?
Op vrijdag 20 augustus is er een fietstocht langs de Dender in Wallonië van Ath naar Geraardsbergen en kan je kennismaken met een aantal plaatsen die vanuit natuur- en of landschappelijk oogpunt of cultuur-historisch van bijzonder belang zijn. Tijdens de boottocht op maandag 30 augustus van Geraardsbergen naar Aalst brengen deskundigen de huidige situatie van de rivier en haar vallei, mét troeven en knelpunten, in kaart.

Meer info en inschrijven
6 oktober 2010: Water in de stad Leuven

Overal in Europa herovert het water meer en meer de stadscentra. Het water terug in de stad brengen staat op vele plaatsen bovenaan de politieke agenda. Herinrichting en (her)waardering van de waterlopen, ontwikkeling van activiteiten op en langs het water… : de stad richt haar blik op het water en speelt de aanwezigheid van water in de stad als troef uit!

Op dinsdag 6 oktober 2010 organiseert de werkgroep ‘Water in de stad’ van Grenzeloze Schelde samen met De Milieuboot vzw een info- en ontmoetingsdag 'Water in Leuven' over de integratie van de Dijle als blauwe ader in de stad en het project Vaartkom, een voormalige industriële site waarvan men een nieuw levendig stedelijk centrum wil maken.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.be.
Bruggen en sluizen Kanaal Leuven-Dijle centraal bediend

Het dertig kilometer lange Kanaal Leuven-Dijle telt elf beweegbare bruggen en vijf sluizen. De bruggen werden vroeger bediend door drie mobiele ploegen, de sluizen door een sluiswachter ter plaatse. Nu werkte Waterwegen en Zeekanaal het telematicaproject af en worden alle bruggen en sluizen op het kanaal (uitgezonderd de Zennegatsluis) bediend vanuit de centrale verkeerspost in Kampenhout. De bediening van de bruggen en de sluizen gebeurt op basis van de nieuwe spitstechnologie en camerabeelden.

Lees meer >>
Vier overstromingsgebieden moeten Mechelen droog houden

Bij de monding van de Dijle aan het Zennegat, bij de Grote Vijver aan Battenbroek in Walem en in Heindonk worden vanaf 2011 vier gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd om de bewoners van de Dijlevallei beter te beschermen tegen overstromingen.

Meer info op www.sigmaplan.be of bij het Agentschap voor Natuur en Bos
Infomarkten in het kader van het Sigmaplan

Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos organiseerden een aantal infomarkten voor omwonenden en geïnteresseerden over de Sigmaprojecten die op stapel staan.
Deze projecten zijn noodzakelijk om Vlaanderen op een natuurlijke en efficiënte manier verder te wapenen tegen overstromingsgevaar.

Integraal waterbeleid is hier de uitdaging, met aandacht voor het samenggaan van veiligheid, natuurherstel, zachte recreatie en scheepvaart.

Meer info over de projecten op www.sigmaplan.be

Infomarkt Durmevallei op 23/6/10
Infomarkt Kalkense Meersen op 17/6/10
Infodag projectcluster Dijlemonding op 19/5/10
VMM-project Molenbeek-Zandbergen bindt strijd aan met wateroverlast

Op 27 april lichtte de VMM tijdens een informatieavond in Ophasselt (Oost-Vlaanderen) haar plannen toe over de aanleg van 3 gecontroleerde overstromingsgebieden in Lierde en Geraardsbergen. Vooral in de deelgemeenten Ophasselt, Zandbergen en Smeerebbe-Vloerzegem veroorzaken de Molenbeek en de Ophasseltbeek aanzienlijke wateroverlast voor de omwonenden. Tegen het voorjaar van 2013 moeten overstromingsgebieden aan de Molenbeek en de Ophasseltbeek samen – en bij een volledige vulling – ongeveer 365.000m³ water kunnen bergen.
Als beheerder van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie investeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in nog meer inrichtingsprojecten in functie van ecologisch herstel en de voorkoming van wateroverlast.

Meer info: www.vmm.be
Zeeprik gespot in de Schelde

De laatste jaren is de waterkwaliteit van de Zeeschelde sterk verbeterd.

Het teken dat het met de Schelde de goede kant opgaat, is de recente waarneming van een zeeprik bij Dendermonde. "Zeeprikken stellen hoge eisen aan de waterkwaliteit", weet bioloog Jan Breine van het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), "Ze kunnen alleen overleven als het water zuiver en zuurstofrijk is”.

Momenteel zwemmen er 72 vissoorten, aldus het INBO.

Nieuwe investeringen in de natuur en het landschap langs Schelde en Durme


Het Regionaal Landschap Schelde-Durme bestaat amper 3 jaar, maar realiseerde al heel wat op het vlak van natuur- en landschapsbeheer in zijn werkingsgebied.

Lees meer over hun projecten >>
Scheldekrant 2010 is uit!

Ook dit keer staat de nieuwe Scheldekrant vol informatie over de Zeeschelde. Bij alle bibliotheken en gemeentehuizen langs de Schelde en bij veel recreatie- en horecabedrijven en bezoekerscentra ligt hij gratis voor u klaar. Met deze krant wil het Schelde InformatieCentrum iedereen warm maken voor de indrukwekkende Schelde, waar natuur en economie, veiligheid en recreatie naast elkaar bestaan!
Reizende expositie over de Schelde in Rupelmonde

De reizende expositie van het Schelde InformatieCentrum toert langs de gemeentes aan de Zeeschelde en is momenteel te bezichtigen in Rupelmonde.

In de tentoonstelling kan je allerlei informatie terugvinden over de verschillende aspecten van de Schelde. Er zijn infopanelen met algemene informatie. Je kan er ook Scheldekranten en nieuwsbrieven meenemen of een kijkje nemen in mooie boeken over deze rivier. Speciaal voor de kinderen is er een hoekje waar ze zelf de Schelde kunnen ontdekken, een tekening kleuren of een Scheldestrip lezen.

De expositie is nog tot 27 juli 2010 opgesteld in Rupelmonde en verhuist daarna naar de bibliotheek van Waasmunster.
Openbaar onderzoek Vlaams Milieubeleidsplan (2011-2015)

Het Milieubeleidsplan is een document waarin de Vlaamse regering de milieudoelstellingen en concrete maatregelen voor de periode van 2011-2015 opneemt. Het beoogt de bescherming van het milieu en bevordert de doeltreffendheid en de samenhang van het milieubeleid op alle niveaus en terreinen.
Omdat het milieu iedereen aangaat, hechten de beleidsmakers veel belang aan persoonlijke inspraak. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 14 juni 2010 tot 14 augustus 2010, kan iedereen reageren met suggesties op het ontwerpplan.

Hoe reageren?
Het ontwerpplan en de brochure (een beknopte samenvatting van het ontwerpplan met de belangrijkste beleidspunten) kan je raadplegen in het gemeentehuis of op www.milieubeleidsplan.be.
Bezorg een geschreven reactie aan het College van Burgemeester en Schepenen van je gemeente, of rechtstreeks.
'Zorg voor water', waterbeleidsplan provincie Vlaams-Brabant in 10 punten

De provincie Vlaams-Brabant heeft van bij haar ontstaan aan de waterlopen over het algemeen en aan de bestrijding van wateroverlast in het bijzonder een hoge prioriteit gegeven.
In 2001 vertaalde de provincieraad dit engagement in een eerste provinciaal 10 puntenprogramma: een actieplan tegen wateroverlast. Aan de uitvoering van dat 10 puntenprogramma heeft de provincie in de voorbije jaren hard gewerkt, en zij heeft daarbij al mooie resultaten geboekt. Langs verschillende waterlopen zijn gecontroleerde overstromingsgebieden in gebruik genomen, andere ontwerpen zijn klaar voor uitvoering. De prioriteiten voor de volgende heeft de provincie Vlaams-Brabant jaren gebundeld in een nieuw provinciaal 10 puntenprogramma: 'Zorg voor water'.

Download de Brochure 'Zorg voor water'.
INBO Jaarboek 2009

Het INBO Jaarboek 2009 is verschenen. Als je wil weten wat er in het voorbije jaar zoal bij het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gebeurd is, is dit verplichte lectuur. Palingen en pruimen, zomerganzen en de Zeeschelde, instandhoudings-doelstellingen en invasieven... een breed gamma aan onderzoeksactiviteiten passeert de revue.

Lees het Jaarboek online of bestel je exemplaar bij .
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Bjorn Diddens
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret