Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 63 / april 2011
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Scheldehappening 25 april

Op Paasmaandag 25 april wil de Scheldehappening je laten 'proeven' van het unieke tijgebonden rivierenlandschap van Schelde en Rupel, met hun rijke natuur en cultuur.
Korte rondvaarten (€ 1!) vormen de kernactiviteit van de dag naast tal van (gratis) begeleide fietstochten, wandelingen, bezoeken. Van de zuidelijke rand rond Antwerpen tot Dendermonde stellen alle Schelde- en Rupelgemeenten hun bezienswaardigheden langs de Schelde gratis open voor het publiek.
Het Agentschap Natuur en Bos en tal van natuur- en milieuverenigingen - Natuurpunt, Kruin, vzw Durme, De Milieuboot, Grenzeloze Schelde i.s.m. Regionaal Landschap Schelde-Durme - dompelen je aan wal onder in het thema 'natte natuur'. Bij voorbeeld:
 • in Hemiksem is er bv. een wandeling naar het GOG Kruibeke Bazel (veer Kallebeek) i.s.m. vzw Kruin (7km)
 • in Hamme, Driegoten is er i.s.m. Natuurpunt Hamme een wandeling naar het Lippenbroek (5km)
 • in Dendermonde kan je met Natuurpunt 's Heerenbosch meewandelen in de Vlassenbroekse Polder
 • met Grenzeloze Schelde kan je op Paasmaandag fietsen door het toekomstig overstromingsgebied de Vlassenbroekse Polder. Dit gebied wordt in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied dat de omliggende en stroomopwaarts gelegen woongebieden in de toekomst beschermt tegen wateroverlast. Dit gebied wordt deels ingericht met gereduceerd getij, waardoor zich een spectaculair landschap met zoetwaterslikken en -schorren zal vormen.
 • in Schellebelle zijn de Kalkense Meersen dan weer het doel van een wandeling, dit keer i.s.m. Natuurpunt Scheldeland & Agentschap voor Natuur en Bos (5km of 8km).
Meer info: www.scheldehappening.be.
Over de overstromingsgebieden aan de Schelde lees je meer op www.sigmaplan.be.
1 mei 2011
Brabantse Vaar-, fiets- en wandelhappening


Zondag 1 mei 2011 organiseren Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde begeleide wandelingen rond de Zenne en de Brabantse kanalen, ter gelegenheid van de Vaar-, fiets- en wandelhappening, een organisatie van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant. Deelname is gratis.

Waar?

Brussel:
'Ontdekking van de verborgen Zenne en het Zennekanaal in het hart van Brussel' om 14u en 16u.
Anderlecht:
'Ontdekking van de open Zenne en het Zennekanaal in Anderlecht' om 14u en 16u.
Van Lembeek naar Halle:
langs het Zennekanaal en de overloop van de Zenne in het kanaal om 14u en 16.30u.
Thema: 'Waterbeheersing via kanaal & Zenne'.
Kampenhout:
Weisetterbos om 14u en 16u i.s.m. Natuurpunt.
Behalve de wandelingen zullen die dag ook tal van andere activiteiten georganiseerd worden zoals boottochten (€ 1), fietstochten en bezoeken in de buurt van de kanalen.

Het volledige programma kan je inkijken op www.vaarhappening.be, www.brusselsbywater.be of www.kanaaltochtenbrabant.be
Zenneuitstappen en Zennecafé

Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een wandeling, een bezoek of een fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken, telkens op een andere plaats in één van de drie gewesten van ons land.
Aan deze wandelingen kunnen individueel geïnteresseerden deelnemen.
Een gids vertelt over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies...
Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Het Zennecafé ter afsluiting vormt een aangenaam moment voor een interessante babbel...
 • 28/04 om 14u: de Vogelzangbeek in Anderlecht
 • 21/05 om 9.30u: van Brussel naar de monding van de Zenne in de Dijle aan het Zennegat in Mechelen (fiets-boot combinatie)
 • 23/06 om 15u: het Gravenbos te Humbeek, een moerasrijk oud kasteeldomein in de Zennevallei
 • 22/07 om 9.30u: op zoek naar de Zennebronnen (fiets-boot combinatie, 26 km fietsen)
 • 18/09 (op autoloze zondag):
  - om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
  - om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
Meer info en inschrijven
Wandelen in de Zennevallei: 2 nieuwe wandelingen van Coördinatie Zenne in de kijker

De Vogelzangbeek in Anderlecht

Tijdens de groene wandeling van 4km naar de Vogelzangbeek ontdek je een vallei die nog voor een deel kon weerstaan aan de oprukkende verstedelijking. Het is een ecologisch pareltje met landschappen die nog getuigen van het agrarische verleden van Anderlecht en waar een aantal dieren en planten hun laatste toevlucht vonden.

Klik hier om de folder te downloaden of contacteer Coördinatie Zenne voor een begeleide wandeling.
Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe folder wordt het traject ingewandeld op 28 april 2011.
Wandel je graag mee? Meer info

Het Gravenbos in Humbeek, een moerasrijk oud kasteeldomein in de Zennevallei

Samen met het Bos van Aa en het Kollintenbos is het Gravenbos een hoogwaardig natuurgebied op de grens van Grimbergen (Humbeek), Kapelle-op-den-Bos (Nieuwenrode, Oxdonk), en Zemst (Laar): meer dan 500ha topnatuur. De wandeling van ongeveer 3km brengt je naar het oude park van het Gravenkasteel, een 100ha groot domein langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. Alhoewel het Gravenbos niet meer aansluit bij de oorspronkelijke, grote structuur is het toch een bijzonder waardevol natuurgebied met een - mede door de aanwezige natte natuur - voor de regio uitzonderlijke verscheidenheid aan planten en vogels en met bijzondere perspectieven voor verdere natuurontwikkeling.

Klik hier om de folder te downloaden of contacteer Coördinatie Zenne voor een begeleide wandeling.
In de reeks begeleide wandelingen en ontmoetingen rond de Zenne, de Zenne-uitstappen & Zennecafés, staat de wandeling in het Gravenbos op 23 juni 2011 op het programma.
Wandel je graag mee? Meer info
De nieuwe Zennekrant is uit

De Zenne is de enige 'typisch Belgische' rivier die door de drie gewesten stroomt: ze ontspringt in Wallonië, stroomt door Vlaanderen, doorkruist Brussel alvorens in Vlaanderen uit te monden in de Dijle en stroomt via de Rupel en de Schelde naar de Noordzee. De Zennekrant van Coördinatie Zenne beoogt een 'integrale' berichtgeving over het Zennebekken, met de verschillende gelinkte thema's: waterkwaliteit, waterbeheersing, natuur, milieu-educatieve activiteiten,...

Veel leesplezier!

Wandelen in de Molenbeekvallei in Zellik met Natuurpunt Asse


Op Paasmaandag 25 april organiseert Natuurpunt Asse haar jaarlijkse Molenbeekvalleiwandeling in Zellik, een lentewandeling waarbij geslalomd wordt langs en over de grens tussen het Vlaamse en het Brusselse Gewest. Je zal getuige zijn van een historische gebeurtenis waarbij Molenbeek en Maalbeek terug het daglicht zullen zien! Er wordt ook een bezoek gebracht aan het Aquafinbekken dat nu kant en klaar is, en 'en passant' bewonder je het gezamenlijke takkenvlechtwerk van Velt en Natuurpunt.
De natuur zorgt 'voor (nog?) bloeiende hoogstamboomgaarden en als kers op de taart trek je het Laarbeekbos in om te genieten van de witte tapijten van het daslook. En zit daar nu inderdaad één van Asse's 'koesterburen', de ringslang?
Erik Meerschaut vertelt wat aan zo'n beestje te 'koesteren' valt.

Stapschoenen of laarzen gewenst.
Afspraak om 14u op het einde van de Pontbeeklaan te Zellik (parking Roularta).
Einde tussen 16.30u en 17u

Contact: , 02 466 89 99 – 0472 35 98 30

Schelde Nieuwsbrief digitaal


Het Schelde InformatieCentrum (SIC) werd gereorganiseerd en functioneert nu onder de paraplu van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Op hun website vind je uitgebreid informatie over het Schelde-estuarium.
Ook de Schelde Nieuwsbrief verschijnt in de toekomst digitaal.
Het eerste nummer - Maart 2011, jaargang 1, nr. 01 - is ondertussen uit!
Landbouworganisaties akkoord met nitraatdoelstellingen

Landbouworganisaties (SALV) onderschreven voor het eerst zwart op wit de nitraatdoelstellingen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater mee. Dit verschaft een werkkader en overlegstructuur waar de milieusector samen met de landbouwsector in overleg kunnen treden over een effectieve uitvoering van deze doelstellingen. Ook de sociaal-economische actoren (SERV) en de MINA-raad keurden het ontwerp van het vierde Mest Actie Plan (MAP4) goed. Het gaat het om een advies op hoofdlijnen, waaruit toch een aantal opmerkelijke resultaten naar voor komen.
Alle betrokkenen aanvaarden immers voor het eerst expliciet de nitraatdoelstellingen voor oppervlaktewaterkwaliteit zoals ze in het ontwerp MAP4 opgenomen zijn. BBL wijst er op dat, hoewel het laat is - de Nitraatrichtlijn stelde de doelstellingen voorop tegen 1999 - en hoewel de doelstellingen een minimum zijn, dit eerste gezamenlijk engagement toch een stap vooruit is. Het biedt een duidelijk kader voor een standvastig, rechtszeker beleid en een kader om de effectiviteit van het uitvoeringsinstrumentarium te toetsen.

Gelezen in de Beleidsbabbel van 1 april
Een meetnet voor Rivierherstel Leie

In 2008 heeft Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) het startsein gegeven voor de realisatie van vooroevers opgebouwd uit palenrijen in de Leie. Dit was een eerste stap van een reeks natuurontwikkelingsmaatregelen in het kader van het project Rivierherstel Leie. Deze ingrepen hebben als doel de Leie en haar vallei ecologisch op te waarderen en terug aantrekkelijk te maken op landschappelijk en recreatief vlak.
W&Z vroeg het INBO om de maatregelen die door hen worden uitgevoerd ecologisch op te volgen.

Dit leidde tot een tweedelig rapport dat je kan downloaden op de website van het INBO.
Actieplan loodpreventie in drinkwater

Vanaf eind 2013 verstrengt de norm voor de hoeveelheid lood die het drinkwater in Vlaanderen mag bevatten. De loodnorm voor leidingwater wordt vanaf dan teruggeschroefd van 25 naar 10 microgram per liter. De verstrenging is nodig omdat lood opgeslagen wordt in het menselijk lichaam en gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Vooral loden drinkwaterleidingen vormen hierbij een belangrijke bron. Om die strengere norm te halen werd het 'Actieplan loodpreventie in drinkwater' gelandeerd.

Folder: Hou je drinkwater loodvrij
Natuurpunt en provincie Antwerpen creëren ruimte voor water en natuur

Natuurpunt en Leefmilieu van de provincie Antwerpen ondertekenden op 16 maart 2011 twee samenwerkingsovereenkomsten voor het beheer van de overstromingsgebieden aan de Duwijkloop en de Lisperloop in Lier. Met deze officiële actie willen beide partijen bewijzen dat een samenwerking tussen een provinciale overheid en een vzw zowel water als natuur ten goede komen.

Meer lezen
Waterschaarste en droogte in de Europese Unie

Het fenomeen van waterschaarste en droogte wordt meer en meer een algemeen en belangrijk fenomeen in Europa. Het betreft zeker geen probleem dat maar een paar regio's aanbelangt. Iedereen, ook in Europa, zal er in de toekomst mee geconfronteerd worden. Heel concreet blijkt dat in 2007 minstens 11% van de Europese bevolking en 17% van het grondgebied getroffen is door waterschaarste. Met de verwachte klimaatsveranderingen zal die negatieve tendens zich alleen maar verderzetten.

Meer lezen
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret