Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 63 / april 2011
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Met de milieuboot op het Albertkanaal >>

 • Water herovert de Vlaamse steden >>

Natuur- en Milieueducatie

 • De milieuboot op het Nete- en het Albertkanaal! >>
 • Dag van de Aarde van 22 tot 24 april 2011: Geef ons de ruimte… >>
 • Zaterdag 9 april 2011: Zeedag voor socio-culturele verenigingen >>
 • LEVE de zee! Week van de Zee van vrijdag 29 april tot en met zondag 15 mei >>
 • 14 mei: Dag van de Vismigratie >>
 • Activiteiten in Natuureducatief Centrum De Vroente >>
 • Naar De Helix met je gezin of vereniging >>
 • Brochure Schooluitstappen Klein-Brabant 2011 >>
 • Watervoetafdruk in België >>
Water, natuur en milieu
 • Scheldehappening 25 april 2011 >>
 • 1 mei 2011: Brabantse Vaar-, fiets- en wandelhappening >>
 • Zenneuitstappen en Zennecafé >>
 • Wandelen in de Zennevallei: 2 nieuwe wandelingen van Coördinatie Zenne in de kijker >>
 • De nieuwe Zennekrant is uit >>
 • Wandelen in de Molenbeekvallei in Zellik met Natuurpunt Asse >>
 • Schelde Nieuwsbrief digitaal >>
 • Landbouworganisaties akkoord met nitraatdoelstellingen >>
 • Een meetnet voor Rivierherstel Leie >>
 • Actieplan loodpreventie in drinkwater >>
 • Natuurpunt en provincie Antwerpen creëren ruimte voor water en natuur >>
 • Waterschaarste en droogte in de Europese Unie >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret