Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 64 / juni 2011
Inhoud
Zee, Schelde, stad, achterland: de Antwerpse haven en het Albertkanaal
 


In september 2011 vaart de milieuboot tussen Antwerpen en Wijnegem: een aanleiding om nog even te wijzen op een paar actua in de Haven en op het Albertkanaal.

Antwerpen wereldhaven

Antwerpen en de Schelde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wereldhaven die Antwerpen geworden is, is een verhaal dat al eeuwen geleden zijn start nam en het is er één van groei en expansie, tot vandaag.

Een van de oude havenkwartieren is het Eilandje in het noorden van Antwerpen. Het ontstond in de tweede helft van de 16de eeuw en werd destijds Nieuwstad genoemd. Later ging men deze wijk Eilandje noemen omdat ze volledig omgeven is door dokken. De twee oudste dokken van Antwerpen, het Bonapartedok en het Willemdok, vormen nu de kern van het Eilandje. In de komende jaren wordt het Eilandje het belangrijkste stadsvernieuwingsgebied van Antwerpen. Een aantal projecten zal de oude havenbuurt nieuw leven inblazen. Zo wordt momenteel de Kattendijksluis gerenoveerd waardoor de 150 jaar oude verbinding tusen de Zeeschelde en het Bonapartedok en de achterliggende dokken zoals het Willemdok, Kattendijkdok, enz. in ere hersteld wordt.

Recent opende het MAS op het Eilandje zijn deuren. Het Museum aan de Stroom werd een nieuwe baken in de stad, in het hart van de oude dokken. Je kan er o.m. volgen hoe de stad en de haven van een kleine nederzetting evolueerden tot de huidige wereldhaven. Scheepsmodellen, maquettes, filmbeelden, oude kaarten, werktuigen enz. zorgen voor een heel levendig en tastbaar verhaal. Het maritieme erfgoed van Antwerpen vond er een nieuw onderdak.

Het Albertkanaal: verbinding van de Schelde en de haven met de Maas

Het Albertkanaal is een drukke, brede scheepvaartweg die de haven van Antwerpen met het industriebekken van Luik en Nederland verbindt. Maar de tijd staat niet stil. Om economisch aantrekkelijk te blijven, is het nodig mee te evolueren met de ontwikkelingen in de zeevaart en binnenvaart. Daarom worden de bruggen over het kanaal verhoogd tot de Europees afgesproken vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter en wordt het kanaal onder de bruggen op een breedte gebracht van 63 meter.
Door die verhogingen van de bruggen en de verbreding van het Albertkanaal krijgen binnenschepen van meer dan 10.000 ton toegang tot het kanaal. Bovendien houdt één zo'n binnenschip maar liefst 300 vrachtwagens van de weg. Tussen Antwerpen en Wijnegem worden in totaal zeven bruggen grondig vernieuwd.
De werken zijn al een flink stuk gevorderd.

Meevaren met de milieuboot tussen Antwerpen en Wijnegem?
Inschrijven is nog mogelijk via www.milieuboot.be of telefonisch op het nummer 053 72 94 20.

Woensdag 14 september: Verken het Eilandje en het MAS
Op woensdagnamiddag 14 september laten Grenzeloze Schelde en Scheldegids je kennismaken met het Eilandje - van oude naar nieuwe wereldhaven - en het kersvers opengestelde Museum aan de Stroom. Lees meer >>

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van
de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret