Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 64 / juni 2011
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Zee, Schelde, stad, achterland: de Antwerpse haven en het Albertkanaal >>

Natuur- en Milieueducatie

 • De milieuboot vaart in de provincies Antwerpen en Limburg! >>
 • Big Jump op 10 juli 2011 - om 15 uur stipt springen we massaal het water in voor zuivere rivieren, vol met leven ... >>
 • MOS-themabundel 'Water' voor het basisonderwijs >>
 • De nieuwe MOSterd >>
 • Zomeractiviteiten in NEC De Vroente >>
 • Week van het Bos: van 9 tot en met 16 oktober 2011 >>
 • Basiscursus Natuur-en Milieueducatie: 23, 24 en 25 november 2011 >>
Water, natuur en milieu
 • Rapport van het Waterbouwkundig Labo over de overstromingen in de herfst van 2010 >>
 • CIW evalueerde overstromingen van november 2010 >>
 • Overstromingen in het Denderbekken: op zoek naar oorzaken en oplossingen >>
 • Zennekrant onderzoekt de overstromingen van de Zenne en het Zennekanaal >>
 • Zenneuitstappen & Zennecafés van Coördinatie Zenne in de kijker >>
 • Drinkwaterpeiling 2011: marktonderzoek bij huishoudelijke gebruikers >>
 • Verkenning van het Eilandje en het MAS op woensdag 14 september >>
 • Project proceswater in Tienen >>
 • Info- en ontmoetingsdag:
  integratie van water in de openbare ruimte, met focus op de Demer in Diest >>
 • Herstel kademuren Leuven >>
 • Mechelen krijgt in 2012 nieuw Vlietenmuseum >>
 • Wereldwaterweek: Responding to Global Changes - Water in an Urbanising World
  21-27 augustus 2011 >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van
de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret