Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 67 / april 2012
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
De Waterstand: nieuwe digitale nieuwsbrief over het waterbeleid in Oost-Vlaanderen

Met De Waterstand wil de provincie Oost-Vlaanderen je op de hoogte houden van wat er in de provincie gebeurt op het vlak van waterbeleid. Wat realiseert de provincie? Op welke manier ondersteunt de provincie lokale besturen om hun waterlopen te beheren?

De Waterstand was er vroeger in een papieren versie, nu koos de provincie Oost-Vlaanderen resoluut voor het flexibelere systeem van de digitale variant. Niet alleen interessant voor het milieu, er kunnen vooral veel meer mensen geÔnformeerd worden over het provinciaal beleid rond waterlopen. Waterbeheer is immers ťťn van de kerntaken van de provincie, waar jaarlijks flink in geÔnvesteerd wordt. Bedoeling is kennis en ervaring op dat vlak delen met iedereen die begaan is met het waterbeleid- en beheer, iedereen informeren over maatregelen op het terrein en over de ondersteuning van de provincie aan lokale besturen voor werken aan waterlopen die zij zelf beheren.

Wil je de eerste editie van De Waterstand bekijken? Klik dan hier.
Wil je De Waterstand ontvangen? Inschrijven kan via deze link.

26 april 2012
'Het Kanaal in Kaart - Brussels Underground'


Bezoek met Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde de tentoonstelling 'Het Kanaal in Kaart - Brussels Underground'. Uitgangspunt van de tentoonstelling is een 16de-eeuwse kaart van het Brusselse kanaal. Dit kanaal naar Willebroek werd op kosten van de Brusselaars uitgegraven en verving de kleine, meanderende en grillige Zennerivier. De tentoonstelling heeft ook een hedendaags luik: de docufilm Brussels Underground van Klaas Boelen over de actuele stad onder de grond: de ondergrondse Zennerivier, rioleringswerkers, historische onderaardse gangen en schuilkelders, metrolijnen en transporttunnels.

Meer info op www.brussel.be.
Afspraak op donderdag 26/04 om 18u aan het Broodhuis, Grote Markt, Brussel.
Toegangsprijs: Ä4 (excl. eventuele korting). Vooraf inschrijven via mail.

22 mei 2012
Internationale Dag van de Biodiversiteit


Mariene biodiversiteit is dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Biodiversiteit (IDB). De oceanen nemen meer dan 70% van het aardoppervlak in en 95% van de biosfeer. Het leven in de zee is ruw geschat duizend keer ouder dan de mens als soort. Bijna algemeen wordt erkend dat onze zeeŽn sinds kort fundamenteel bedreigd worden door menselijke activiteiten zoals visserij, transport, dumpen van afval, een teveel aan nutriŽnten vanuit de landbouw, de introductie van exoten, enz. Het is levensnoodzakelijk dat we de kwetsbaarheid en de veerkracht van de levende zee beter begrijpen.

Meer info vind je hier.

8 juni 2012
Het terreinbezoek rond de overstromingsproblematiek in het Denderbekken wordt verder gezet


Op 17 juni 2011 sloegen verscheidene partners de handen in mekaar om in het grensgebied tussen WalloniŽ en Vlaanderen knelpunten en maatregelen tegen overstromingen te bekijken op het terrein.
Grenzeloze Schelde, De Waterkant en Natuurpunt werkten hiervoor samen met Contrat de riviŤre Dendre en het Bekkensecretariaat Denderbekken.
Na de verkenning van het gebied tussen Lessines, Silly en Zandbergen, wordt op 8 juni 2012 de tocht verdergezet van Ninove tot Dendermonde. Na een terugblik op het vorige terreinbezoek, wordt de stand van zaken in het bovenstroomse deel van het Denderbekken even overlopen.
Daarna worden op het terrein de belangrijke knelpunten en maatregelen voor de overstromingen in het stroomafwaartse deel van het Denderbekken bekeken.

Voor een verslag van het terreinbezoek tussen Silly en Zandbergen op 17/6/11: klik hier.

Vikingtentoonstelling in het museum
van de Scheepswerven Baasrode


Op 31 maart heropende het Scheepvaartmuseum in Baasrode zijn deuren feestelijk met een nieuwe opstelling, 9 nieuwe scheepsmodellen en een bijzondere thematentoonstelling:
Scaldingi? ... Vikingen!

De tentoonstelling toont tot oktober het leven van de Scheldevikingen.

Noordzee-wrakken zijn hotspots biodiversiteit: het beschermen waard!

Recent Nederlands onderzoek toont aan dat op een scheepswrak gemiddeld 250 soorten leven, waarvan 90% niet voorkomt op de omliggende bodems. De wrakken zijn nog een van de weinige plekken waar de specifieke diersoorten die leven op harde ondergronden te vinden zijn.
Voor de Belgische kust liggen er officieel 218 scheepswrakken, maar er liggen er veel meer, naar schatting enkele duizenden. Het onderzoeksproject BEWREMABI (BElgian WREcks for MArine BIodiversity) bracht de Belgische Noordzeebiodiversiteit op en rond scheepswrakken in kaart en ook in BelgiŽ zijn er prachtige soorten op deze wrakken te vinden. Wrakken bieden ook beschutting aan bijzondere soorten, zoals de zwaar overbeviste kabeljauw. Daarnaast vervullen wrakken mogelijk ook een belangrijke kraamkamerfunctie.

Natuurpunt ijvert dan ook voor een betere bescherming van de wrakken en wil dat ze een plaats krijgen in het nieuwe globaal maritiem ruimtelijke plan voor de Noordzee.

Gelezen in Beleid.flits 327, d.d. 7 maart 2012, van Natuurpunt.

Wereldwatervoetafdruk en waterschaarste


Door stijgend watergebruik en watervervuiling neemt wereldwijd de druk op zoetwaterreserves toe. Een nieuwe studie van de afdeling Water Engineering and Management van de Universiteit Twente in Nederland berekende de watervoetafdruk op wereldschaal.

Door de notie van de watervoetafdruk wordt het duidelijk dat waterverbruik uitsluitend per land bekijken niet voldoende is. Het is belangrijk om waterverbruik vanuit wereldperspectief in kaart te brengen. En als we naar een echt duurzame maatschappij willen evolueren, moeten we ook rekening houden met virtueel geÔmporteerd water, virtueel, omdat het niet gaat om water op zich, maar om water dat is gebruikt om geŽxporteerde industriŽle of landbouwproducten te maken of kweken. De watervoetafdruk of Water Footprint (WF) houdt daar rekening mee.

In alle landen neemt landbouw de grootste slok uit het waterverbruik. Dat geldt ook voor BelgiŽ, waar landbouw goed is voor 53% van de totale WF. Heel opvallend is het feit dat de Belgische industrie verantwoordelijk is voor maar liefst 41% van de totale watervoetafdruk van ons land. Daarmee staan we wereldwijd op de eerste plaats. In geen enkel ander land ter wereld heeft de industrie procentueel zo'n grote watervoetafdruk.

Uit de studie blijkt dat veel landen wellicht op een veel efficiŽntere manier met water kunnen omspringen en zo het schaarse water besparen. En dat is nodig, want door de groei van de wereldbevolking en de veranderende voedingspatronen en de klimaatverandering zal waterschaarste en -stress de komende decennia alleen maar erger worden op veel plekken in de wereld.

Bron: Argus actueel - 22 Maart 2012
Meer info over de watervoetafdruk: www.watervoetafdruk.be
Jaarboek INBO 2011

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bracht voor de tweede keer een digitaal Jaarboek uit in de vorm van een compacte website met een mix van wetenschappelijk en ander nieuws over de verwezenlijkingen van het INBO.
Van elk artikel kan je een pdf downloaden en waar het relevant was, zijn er ook links naar externe documenten en multimedia.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret