Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 67 / april 2012
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Nieuwe editie MIRA Indicatorrapport 2011 >>
 • De watertoets in de praktijk - bis >>
 • Naar échte oplossingen voor de overstromingen in de Zennevallei >>

Natuur- en Milieueducatie

 • Met de milieuboot het water op! >>
 • Vormingsaanbod De Helix in Geraardsbergen en De Vroente in Kalmthout >>
 • Week van de Zee van 27 april tot en met zondag 13 mei 2012 >>
 • Brabantse vaarhappening op en om de Brabantse kanalen, de Zenne en de Dijle
  op 1 mei 2012 >>
 • Met Natuurpunt Asse de Molenbeekvallei verkennen >>
 • Verken de Zennevallei te voet, per fiets of met de boot >>
 • Biodiversiteit op school >>
 • Treemagotchi - voor jonge ouders >>
 • Big Jump op 8 juli 2012 >>
Water, natuur en milieu
 • De Waterstand: nieuwe digitale nieuwsbrief over het waterbeleid in Oost-Vlaanderen >>
 • 26 april 2012 - 'Het Kanaal in Kaart - Brussels Underground' >>
 • 22 mei - Internationale Dag van de Biodiversiteit >>
 • 8 juni 2012 - Het terreinbezoek rond de overstromingsproblematiek in het Denderbekken wordt verder gezet >>
 • Vikingtentoonstelling in het museum van de Scheepswerven Baasrode >>
 • Noordzee-wrakken zijn hotspots biodiversiteit: het beschermen waard! >>
 • Wereldwatervoetafdruk en waterschaarste >>
 • Jaarboek INBO 2011 >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret