Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 67 / april 2012
Inhoud
Naar échte oplossingen voor de overstromingen in de Zennevallei
Ruim een jaar na de zware overstromingen in de Zennevallei klinkt de roep om oplossingen harder dan ooit. Naar aanleiding van de uitzonderlijke wateroverlast in november 2010 - en misschien juist 'dankzij' de ernst van deze gebeurtenis - kwamen vertegenwoordigers van de 3 gewesten, provincies en gemeentebesturen op 13 februari 2012 samen om te trachten een halt toe te roepen aan de al te vaak terugkerende overstromingen die de Zennevallei stroomopwaarts Brussel teisteren.

Deze eerste interregionale conferentie over de overstromingsproblematiek in de Zennevallei bleek in elk geval een schot in de roos.

Coördinatie Zenne vzw, Contrat de Rivière Senne en het Bekkensecretariaat Zenne-Dijle brachten meer dan 135 vertegenwoordigers uit de drie gewesten samen. Bevoegde mandatarissen, beheerders, administraties, verenigingen en burgers wisselden informatie uit en toonden grote eensgezindheid om de overstromingen in de Zennevallei kordaat aan te pakken.

Samenwerken en prioriteiten stellen

Weinig twijfel bestond er rond de noodzaak om van de overstromingsproblematiek de eerste prioriteit van het waterbeleid in deze streek te maken. Vooral het Kanaal Charleroi-Brussel zou op korte tijd een grotere rol zou moeten gaan vervullen in het oplossen van de overstromingsproblematiek.

Ook kennisuitwisseling en afstemming tussen alle betrokken actoren spon zich als een duidelijke rode draad door de bijeenkomst. Er bestond nauwelijks twijfel over de noodzaak om veel meer interregionaal samen te werken om het water van het Zennebekken beter te beheren.

Een interregionale deal

Maar de problematiek van de overstromingen in het Zennebekken heeft in de verschillende gewesten een andere aanpak nodig.

Gezien de hoeveelheid water die in het Waalse Zennebekken afstroomt en de ruimtelijke situatie waarin het kanaal en de rivier er zich bevinden, is het de hoofdopdracht van Wallonië om zoveel mogelijk water stroomopwaarts op te houden. Diverse studies en onderzoeken zijn in voorbereiding om een grotere bergingscapaciteit in het Waals gedeelte te creŰren door aanleg van overstromingsgebieden en overstroombare gebieden.

De taak van Vlaanderen en Brussel bestaat er dan in om vooral een versnelde afvoer van het water te garanderen via het Kanaal Charleroi- Brussel. Wellicht is het vergroten van de verlaten, langsriolen en stuwen van de sluizen op het Kanaal Charleroi- Brussel tussen Lembeek en Molenbeek eigenlijk de enige effectieve oplossing om op kritieke ogenblikken grote watermassa's versneld te kunnen afvoeren.

Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Behalve die geco÷rdineerde aanpak blijft er bij elke betrokkene een belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van brongerichte maatregelen en zou er ook maximaal moeten ingezet worden op een beleid dat erosiebestrijdingsmaatregelen, recuperatie van hemelwater, buffering en infiltratie overal stimuleert.
Het gaat niet om 'of/of'-maatregelen, maar om 'en/en'-maatregelen: maximaal ophouden van water én een voldoende grote afvoercapaciteit achter de hand houden als het echt nodig is.
Ook aandacht voor de infrastructuur en het onderhoud van de waterwegen, evenals de uitbouw van een crisisbeheer staan op de prioriteitenlijst in Vlaanderen.

De zoektocht naar échte oplossingen voor de overstromingen in de Zennevallei moet zeker verdergezet worden. Wij houden u op de hoogte van nieuwe bijeenkomsten!

Op de website van Coördinatie Zenne vind je de algemene besluiten en een beeldverslag van de dag, de presentaties van de verschillende sprekers en een uitgebreid verslag.

Wil je meer weten over dit onderwerp, achtergrondinformatie en documenten raadplegen uit de drie gewesten, klik dan op deze link.

Coördinatie Zenne - TEL. 02 206 12 07
www.coordinatiezenne.be - www.coordinationsenne.be

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret