Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 68 / september 2012
Inhoud
Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding
Op zaterdag 18 augustus 2012 organiseerde Grenzeloze Schelde, in samenwerking met De Milieuboot, De Waterkant, Contrat de Rivière Dendre en de Dendergemeenten een interregionale ontdekkings- en ontmoetingstocht op, langs en 'over' de Dender.

45 deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië trotseerden de hitte tijdens een fiets- en boottocht van de bron in Ath tot de monding in Dendermonde.
Op deze manier werd getracht een actueel en overzichtelijk beeld van de gehele rivier samen te stellen dat de komende maatschappelijke discussie over knelpunten en uitdagingen voor de Dender moet ondersteunen. Tijdens vier korte ontmoetingen, in respectievelijk Lessines, Geraardsbergen, Aalst en Dendermonde, lichtten de beleidsvoerders toe wat zij als de belangrijkste problemen en oplossingen voor 'hun' Dender zien.

Jean-Michel Flament, schepen van Openbare Werken en Waterlopen in Lessines, alsook Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, haalden vooral de prioritaire aanpak van de overstromingsproblematiek aan. Tijdens de ontmoetingen met Johan Stylemans, schepen van Leefmilieu en Mobiliteit in Aalst, en met Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde, kwam voornamelijk de integratie van de Dender in de stedelijke centra ter sprake.

De organisatoren vinden hun opzet alvast geslaagd: op een aangename, ontspannen manier kennis opdoen en informatie uitwisselen, en dit over de gewestgrens heen. De banden tussen Walen en Vlamingen werden aangehaald, het belang van afstemming en samenwerking onderstreept.

Meer info:
 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret