Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 68 / september 2012
Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • DE DENDER
  • Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding >>
  • Twee nieuwe overstromingsgebieden in de Dendervallei >>
  • Metamorfose in Aalst en Dendermonde: de Dender is terug! >>

 • De Oude Dokken in Gent: vroeger, nu en in de toekomst >>

Natuur- en Milieueducatie

 • Met de milieuboot het water op! >>
 • 14 oktober Week van het Bos >>
 • Loop naar de pomp! Maak van je school een waterbewuste school! >>
 • Nieuwe natuurspelenbundel "Speel je mee in de natuur?" >>
 • NME-activiteiten >>
Water, natuur en milieu
 • 24 oktober 2012 - Infodag Zeeschelde, met focus op de Sigma-projecten KBR
  en 'Antwerpse Scheldekaaien' >>
 • Zenneuitstappen & Zennecafés >>
 • 16 december 2012: Wintervogels langs de Zeeschelde >>
 • Nieuwe website: 'Water in de Stad' >>
 • 2000 poelen in Vlaanderen >>
 • Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar opnieuw >>
 • Aquafin: Vlaanderen voldoet aan Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret