Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 68 / september 2012
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Infodag Zeeschelde, met focus op de Sigma-projecten KBR en 'Antwerpse Scheldekaaien'

Op woensdag 24 oktober dompelen de vzw's Grenzeloze Schelde en Scheldegids i.s.m. De Milieuboot vzw je graag onder in het Sigma-projectgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde dat begin 2013 operationeel wordt. Tijdens een werfbezoek wordt uitgelegd hoe het gebied zal 'multi'functioneren (waterhuishouding, veiligheid, recreatie, natuur,...)? In de namiddag er-vaar je de Zeeschelde tussen Kruibeke en Antwerpen aan boord van de milieuboot. In Antwerpen eindigt het programma met een werfbezoek aan het recent opgestarte project van de Antwerpse Scheldekaaien.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) is met zijn ruim 600 hectare het grootste Sigma-project en maakt - eens operationeel - de kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivi-eren vijf keer kleiner. Aan het project werkt Waterwegen en Zeekanaal NV samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo wordt ook natuurgebied gerealiseerd waarvan wandelaars en fietsers naar hartenlust kunnen genieten.

Het omvangrijke kaaienproject in het kader van 'Masterplan Scheldekaaien' is een gezamenlijk initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de stad Antwerpen. Over een periode van verschillende jaren wordt de historische kaaimuur gestabiliseerd, de waterkering aangepast aan de eisen van het Sigmaplan en de publieke ruimte verfraaid.

Het programma kan je hier bekijken.
Inschrijven kan met dit inschrijvingsformulier.
Meer info over de projecten: www.gogkbr.be - www.onzekaaien.be

Zenneuitstappen & Zennecafés

Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een begeleide wandeling, bezoek, boottocht of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken. Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies,...
Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema's.
Waar mogelijk wordt de activiteit afgesloten met een drink in een lokaal café, een aangenaam moment voor een interessante babbel...

Wat staat er dit najaar nog op het programma?
 • Woensdag 24 oktober om 14u:
  De vallei van de Molenbeek >>
 • Donderdag 22 november:
  Bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
  van Brussel-zuid >>
 • Woensdag 5 december om 14.30u (kinderen welkom!):
  De overwelfde Zenne en het Riolenmuseum van
  de stad Brussel >>
Meer info

16 december 2012
Wintervogels langs de Zeeschelde


Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdek je onder deskundige begeleiding van vogelkenner Wouter Faveyts (Natuurpunt) de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding speur je de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde. Na deze excursie weet je de vogels te herkennen en kan je meer vertellen over hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur...
Breng zeker je verrekijker mee!

Meer info volgt binnenkort op www.grenzelozeschelde.org.


Nieuwe website: 'Water in de Stad'


'Water in de Stad' is een werkgroep van de vzw Grenzeloze Schelde en stelt letterlijk het water in de stad in de kijker. Op haar nieuwe website www.waterindestad.be vind je alle informatie over de studiedagen en/of activiteiten over het thema van de integratie van waterlopen in de stad die de werkgroep organiseert. Alle aspecten m.b.t. integraal waterbeheer - waterkwaliteit, waterkwantiteit, beheersen van overstromingsrisico's, opwaarderen van waterlopen, recreatieve invulling,... - kunnen het onderwerp van een studiedag in een welbepaalde stad uitmaken die dan, gecombineerd met een terreinbezoek, voor zowel gespecialiseerd als breed publiek wordt opengesteld.

Op de nieuwe site vind je ook fiets- en wandelfolders over en om waterlopen in stedelijke context die Water in de Stad samen met Coördinatie Zenne uitwerkte en info over haar tentoonstelling over de Zenne en het kanaal in Brussel.

Meer info

2000 poelen in Vlaanderen

In het natuurgebied Lange Moeyakker in Eeklo heeft Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege met een kraan de 2.000ste poel in Vlaanderen gegraven. De 17 Vlaamse Regionale Landschappen begrijpen al sinds hun oprichting goed het belang van die poelen voor natuur en dier, en zetten in op de aanleg en het herstel van poelen.

Ook in het Regionaal Landschap Schelde-Durme werden de voorbije 4 jaar een 100-tal poelen gegraven en hersteld. Een meer dan behoorlijk resultaat voor zo'n jonge organisatie. Het herstel doen ze in samenwerking met landbouwers, burgers, verenigingen en overheden. Vroeger werden poelen gebruikt als drinkplaats voor het vee, maar de voorbije decennia verloren ze deze functie en geraakten ze in vele gevallen in onbruik. Plant- en diersoorten die aangewezen zijn op stilstaand water, hebben die poelen nochtans echt nodig.

Gelezen in de Nieuwsbrief van Regionaal Landschap Schelde-Durme

Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar opnieuw

Dat is de kern van wat Natuurpunt vraagt aan de lokale besturen die na de gemeenteraadsverkiezingen aan de macht komen. Het is een eenvoudig en een makkelijk haalbaar plan, met direct resultaat. Als elk van de 308 steden en gemeenten dit voorstel uitvoert, dan zou er jaarlijks 625 ha natuur bijkomen.

Meer info
Aquafin: Vlaanderen voldoet aan Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Op 6 september 2012 verspreidde Aquafin het persbericht dat Vlaanderen met de ingebruikname van de collector Kruibeke alle bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur uitgebouwd heeft die nodig is om te voldoen aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA).

Aquafin bericht dat Vlaanderen al 80% van het huishoudelijk afvalwater zuivert en dat de zuivering zelf bovendien steeds beter gebeurt. In tegenstelling tot veel van onze buurlanden worden in alle zuiveringsinstallaties voor meer dan 2.000 inwoners ook fosfor en stikstof uit het afvalwater gehaald. Daarnaast wordt op 80% van de Vlaamse zuiveringsinstallaties het volledige debiet dat binnenkomt, biologisch behandeld. Volgens Aquafin is de keuze om standaard zo veel afvalwater biologisch te behandelen tot op vandaag uniek in Europa en wellicht zelfs in de wereld.

Je kan het volledige persbericht hier
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret