Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 68 / september 2012
Inhoud
Twee nieuwe overstromingsgebieden in Dendervallei
Begin september zette Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege twee nieuwe wachtbekkens in werking die het overstromingsrisico in het valleigebied van de Molenbeek in Geraardsbergen en Lierde gevoelig moeten verminderen. De streek had al vaker met wateroverlast te kampen, o.m. werd ze ook in 2010 getroffen door hevige waterellende.

Het valleigebied van de Molenbeek omvat de gemeente Lierde en de Geraardsbergse deelgemeenten Ophasselt, Smeerebbe-Vloerzegem en Zandbergen, waar de beek in de Dender uitmondt. Om de omwonenden beter te beschermen werkte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een plan uit met drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's).
Twee ervan zijn nu in werking.

De werken voor het GOG Molenbeek (ter hoogte van de Vuilstraat in Geraardsbergen) en het GOG Ophasseltbeek (aan de N42 op de grens van Geraardsbergen en Lierde) startten in 2011 en zijn nu dus afgerond. Bedoeling van de GOG's is het water zo veel mogelijk op natuurlijke wijze in de beschikbare ruimte langs de Molenbeek zelf te bergen zodat het overstromingsrisico in delen van Ophasselt, Vloerzegem en Zandbergen gevoelig daalt.

3 GOG's

Het GOG Molenbeek is het grootste van de twee gerealiseerde GOG's en kan nu in totaal 300.000 m³ water bergen, voordien was dat maar 100.000 m³. Met het Agentschap voor Natuur en Bos werden afspraken gemaakt en compensatiemaatregelen getroffen zodat ook de impact op het natuurgebied beperkt blijft.

Het tweede gerealiseerde overstromingsgebied verder stroomopwaarts, het GOG Ophasseltbeek, kan zo'n 65.000 m³ water bergen en zo de gemeente Ophasselt beschermen. In dit wachtbekken werd ook een zogenaamde sedimentvang ingepast. Dat is een verbreding die de stroom van het water sterk vertraagt waardoor de zwevende deeltjes naar de bodem zakken. Sedimentvangen zijn kostenbesparend omdat ze ervoor zorgen dat het slib stoomafwaarts in de waterloop minder vaak moet verwijderd worden. Ook zorgt dit voor een verminderd overstromingsrisico.

In het voorjaar 2013 hoopt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) te starten met de aanleg van het derde overstromingsgebied, het GOG Moenebroekbeek. Dat bekken zal ter hoogte van de N42 nog eens 105.500 m³ water kunnen ophouden.
 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret