Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 69 / december 2012
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Wintervogels langs de Zeeschelde
Beeldverslag van een info- en vormingsdag


Op zondag 16 december 2012 organiseerde de werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde.

Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdekten de deelnemers onder deskundige begeleiding van vogelkenner Wouter Faveyts de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten.

Klik hier voor een verslag in woord en beeld.
Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor 2012


De nieuwe digitale publicatie rond natuurindicatoren steekt in 2012 niet alleen in een nieuw kleedje, maar is ook opgebouwd rond een nieuw kader.
Er is dit jaar namelijk gekozen om enkel indicatoren op te nemen waarvoor op Vlaams en/of Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA- 4, PACT 2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020) en die daarom prioritaire natuurindicatoren worden genoemd.
Naast de omschrijving van de indicator worden, indien relevant, de trend, het doelbereik en de doelverwachting afzonderlijk weergegeven.

Lees de publicatie op ISSUU | Download de PDF

VRIND 2012 - Cijfergegevens en indicatoren over de Vlaamse samenleving

 • Vrind, de Vlaamse Regionale Indicatoren, is een jaarlijkse uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving.

  VRIND geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. Voor elk domein geeft VRIND ook een schets van de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

  Je kan VRIND 2012 integraal of per hoofdstuk downloaden.

 • 20 jaar VRIND: 1992 - 2012
  Ter gelegenheid van 20 jaar VRIND heeft de Studiedienst ook een brochure uitgegeven waarin de voornaamste cijfers en trends in Vlaanderen sinds 1992 bondig worden samengevat.

  Je kan de publicatie downloaden of gratis bestellen:
  www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/20-jaar-vrind

Provincie Oost-Vlaanderen informeert opnieuw over haar waterbeleid

De derde editie van de digitale nieuwsbrief over het waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, de Waterstand, is uit. De Waterstand informeert over het provinciaal beleid rond waterlopen. Waterbeheer is immers ťťn van de kerntaken van de provincie, waar jaarlijks flink in geÔnvesteerd wordt. De provincie wil haar kennis en ervaring op dat vlak delen met iedereen die begaan is met het waterbeleid- en beheer, informeren over maatregelen op het terrein en over de ondersteuning van de provincie aan lokale besturen voor werken aan waterlopen die zij zelf beheren.

Volgende onderwerpen komen in de Waterstand nr.3 aan bod:

 • De provincie maakt herinrichting Belselebeek in Sint-Niklaas mogelijk
 • De provincie ruimt de Nazarethbeek in Sint-Martens-Latem en de Coupure in Zingem
 • Nieuw wandelpad langs de Klapperbeek in Sint-Niklaas
 • Mee in de bres voor Sint-Lievens-Houtem
 • Aanpak wateroverlast in de Moerbeekvallei in Oosteeklo
Wil je de Waterstand graag ontvangen? Schrijf je dan in via deze link.

Beheerovereenkomsten in landbouw hebben aantoonbaar effect op biodiversiteit

Op 7 december werd in het Vlaams Parlement het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 voorgesteld. Hieruit blijkt dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

Om de biodiversiteit in landbouwgebied op te voeren heeft de Vlaamse overheid de beheerovereenkomsten in het leven geroepen: door hun bedrijfsvoering aan te passen helpen de landbouwers om milieu- of natuurdoelstellingen te realiseren. Voor maatregelen die verder gaan dan de wettelijke bepalingen krijgen ze een financiŽle tegemoetkoming. In 2012 (werkjaar 2011) kregen 3.240 landbouwers in Vlaanderen 11 miljoen euro uitbetaald, waarvan 7 miljoen door Vlaanderen en 4 miljoen door Europa.

Op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Landbouw en Visserij heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht of deze maatregelen ook effect hebben. Zo blijkt o.m. dat er meer weidevogels te vinden zijn op plaatsen met beheerovereenkomsten, maar om met meer zekerheid te kunnen zeggen dat dit het gevolg is van de beheerovereenkomsten zelf, dient er minimaal nog twee extra jaar gemeten te worden door het INBO.

Ook in Vogelnieuws 19 van het INBO wordt aandacht besteed aan de beheerovereenkomsten voor akker- en weidevogels.
Nationaal Park Hoge Kempen is laureaat voor Europese Landschapsprijs

In de kern van de Hoge Kempen werd in 2006 een 6 000 ha groot gebied afgebakend en gedoopt als het Nationaal Park Hoge Kempen. Omwille van de uitzonderlijke combinatie tussen rurale en industriŽle landschapselementen wordt het park voorgedragen voor een erkenning als UNESCO Werelderfgoed.

Meer info

2013: Internationaal Jaar van de Samenwerking voor Water

De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar voor de Samenwerking voor Water. Men wil de bewustwording rond het belang van internationale samenwerking versterken. Water is immers een universeel thema dat verschillende domeinen van het leven betreft en beïnvloedt.
De mogelijkheden tot meer internationale samenwerking zullen in de schijnwerpers staan, met voorbeelden van goed waterbeheer en succesvolle samenwerkingen. Veel aandacht zal gaan naar goed omgaan met water, financiële samenwerking, het werken aan nationale en internationale wettelijke kaders waarbinnen 'watersamenwerking' mogelijk is. Daarnaast is ook diplomatie op het gebied van water essentieel om te komen tot een meer vreedzame en duurzame wereld.

Meer lezen op: www.unwater.org/watercooperation2013.html

Gelezen in PROTOS Nieuws - nr. 5 - 4e kwartaal 2012.
Om in te schrijven op de PROTOS-nieuwsbrief, ga naar www.protosh2o.org.
Europese Commissie stelt een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren voor

Ondanks verbeteringen de jongste jaren laat de kwaliteit van de EU-wateren nog steeds te wensen over. Ook de watervoorraad baart zorgen doordat waterschaarste zich uitbreidt in Europa en extreme gebeurtenissen zoals overstromingen in te veel lidstaten toenemen.
We moeten onze inspanningen opvoeren om het hoofd te bieden aan oude en nieuwe problemen, zoals waterverontreiniging, wateronttrekking voor de landbouw en de energieproductie, landgebruik en de effecten van de klimaatverandering. Er zijn versterkte maatregelen nodig om de EU te helpen haar watervoorraden te beschermen en efficiŽnter met hulpbronnen (waaronder water) om te springen.

Lees meer

Klimaatverandering leidt tot kleinere vissen

Uit onderzoek gepubliceerd in Nature Climate Change blijkt dat klimaatverandering tot kleinere vissen leidt. Vissen hebben zuurstof nodig om te groeien. In het voorspelde warmere, minder zuurstofrijke water krijgen grote vissen het moeilijker om te groeien. Verschillende eerdere studies toonden al aan dat de klimaatverandering een effect heeft op de distributie van de mariene soorten. Maar de effecten op de lichaamsgrootte van vissen was nog niet bestudeerd op deze grote schaal. Het effect van verminderde hoeveelheid zuurstof is onderzocht voor 600 vissoorten, waaronder kabeljauw, schol en heilbot. Op basis van het model blijkt dat het gewicht van vissen kan afnemen met 15 tot 20% tussen het jaar 2000 en 2050. Het onverwachte grote effect van de klimaatverandering op de lichaamsgrootte van vissen, maakt duidelijk dat er nog heel wat puzzelstukken missen om de volledige impact van de klimaatverandering te kennen. De volgende stap zal zijn om de effecten op het hele ecosysteem in kaart te brengen. Hieruit blijkt nogmaals hoe belangrijk het is om nu in te zetten op een efficiŽnt klimaatmitigatie- en adaptatiebeleid. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet beperken zullen de gevolgen voor de mariene ecosystemen, visserij en voedselzekerheid verder gaan dan verwacht.

Gelezen in Natuurpunt Beleid.flits 348, 18 oktober 2012

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret