Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 69 / december 2012
Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

    Het Milieubootteam wenst u een watervriendelijk 2013! >>
 • Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen! >>
 • De Maas, een sterk merk >>
Natuur- en Milieueducatie
 • Met de milieuboot het water op! >>
 • 27 maart 2013: Begeleide boottocht: er-vaar de Zeeschelde! >>
 • Activiteiten- en vormingscyclus: Een duik in Zenne en Zennekanaal >>
 • Nieuwe cursus Natuurgids 2013 in De Helix in Geraardsbergen of in Wachtebeke >>
 • ANNET-netwerkdag op 26 januari 2013 in het PIME >>
 • Dikketruiendag 2013: 'De klimaatfiksers'! >>
Water, natuur en milieu
 • Wintervogels langs de Zeeschelde - Beeldverslag van een info- en vormingsdag >>
 • Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor 2012 >>
 • VRIND 2012 - Cijfergegevens en indicatoren over de Vlaamse samenleving >>
 • Provincie Oost-Vlaanderen informeert opnieuw over haar waterbeleid >>
 • Beheerovereenkomsten in landbouw hebben aantoonbaar effect op biodiversiteit >>
 • Nationaal Park Hoge Kempen is laureaat voor Europese Landschapsprijs >>
 • 2013: Internationaal Jaar van de Samenwerking voor Water >>
 • Europese Commissie stelt een blauwdruk voor het behoud van
  de Europese wateren voor >>
 • Klimaatverandering leidt tot kleinere vissen >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver
Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret