De Milieuboot Nieuwsbrief 92

oktober 2019

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen

 

VENTILATIE-ASSEN DOEN NATUURLIJKE AIRCO TOT IN DE STAD WAAIEN

Deze zomer kregen we te maken met 3 hittegolven in België en dat is vooral in steden goed te voelen. De temperatuur loopt er stevig op, en ’s nachts koelt het er veel minder af. Met behulp van goedgerichte ventilatie-assen en stadsrandbossen krijgen we koele lucht vanuit het buitengebied tot in het hart van de stad. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Marie-Leen Verdonck (UGent).

>> Meer info op Natuurpunt.be


   

VAAR MEE MET DE MILIEUBOOT IN DE PROVINCIE
ANTWERPEN EN BELEEF DE KEMPENSE KANALEN

De milieuboot verwelkomt dit najaar opnieuw meer dan 4400 jongeren en volwassenen voor een tocht op de Kempense Kanalen en op het Albertkanaal vanuit stad Antwerpen. De Kempense kanalen zijn de kanalen die tussen 1820 en 1940 in het Belgische gedeelte van de Kempen aangelegd zijn. Hun geschiedenis verklaart hun ontstaan en verloop, en ze zijn nuttiger voor de regio dan op het eerste gezicht zou lijken.

>> Vaar digitaal door de geschiedenis van de
   Kempense Kanalen

>> Ontdek de vaartrajecten van de milieuboot en
   schrijf je in voor een tocht

SLIMMER WATERBEHEER MET 'INTERNET OF WATER'

Met Internet of Water slaan zes partners de handen in mekaar om van Vlaanderen de internationale koploper op vlak van slim waterbeheer te maken. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), De Watergroep, Aquafin en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) willen maar liefst 2.500 sensoren in de Vlaamse waterlopen plaatsen om belangrijke aspecten van de waterkwaliteit in real-time op te volgen. Het project loopt vanaf 29 mei en bouwt stelselmatig het aantal sensoren uit over gans Vlaanderen.

>> VMM vertelt er je meer over

   

METAMORFOSE SIGMAGEBIEDEN IN BEELD GEBRACHT

De gebieden die De Vlaamse Waterweg nv (her)aanlegt om water te kunnen bergen en tegelijk zeldzame riviernatuur tot ontwikkeling te laten komen in het kader van het Sigmaplan, krijgen na de werken een heel ander uitzicht dan ervoor. Zo zie je nieuwe dijken en sluizen verschijnen, komen er vaak waterpartijen bij en krijg je een diversiteit aan planten- en diersoorten in het gebied. Enkele voor en na’s van de Polders van Kruibeke en Kalkense Meersen.

>> De Sigmagebieden Polders van Kruibeke en
   Kalkense Meersen

HET LOT VAN TREKVISSEN IN HET ALBERTKANAAL

Naast schepen kunnen ook vissen het Albertkanaal als kortere route tussen het stroomgebied van de Maas in Wallonië en de Noordzee gebruiken. Een vissoort die in zijn leven één keer terug naar zee moet is de paling. De paling plant zich voort in de Sargassozee en hoe efficiënter hij daar geraakt des te groter zijn voortplantingssucces. Gebruikt de paling het Albertkanaal, en zo ja, is dat efficiënt?

>> Trekt de paling door het Albertkanaal of niet?

ONDERZOEK DE WATERKWALITEIT VAN DE WATERLOOP DICHTBIJ JE SCHOOL

Met de slogan ‘No Time to Waste Water’ willen Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde, met steun van de Europese Unie, de aandacht blijven vestigen op het belang van een goede waterkwaliteit in een waterloop. De kwaliteit van water is niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van het leven in en langs de waterloop maar heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Je wordt samen met je leerlingen van harte uitgenodigd voor een terreinonderzoek van een waterloop in de Zennevallei in de buurt van de school!

>> Ontdek ‘No Time to Waste Water’

OOST-VLAANDEREN BRENGT ALTERNATIEVE BRONNEN IN KAART

Samen met het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) brengt de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen de waterbeschikbaarheid van alternatieve waterbronnen in kaart voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zo kunnen de land- en tuinbouwers duurzamer omspringen met het kostbare water. Een overzicht wordt aangeboden op de website van het Waterportaal.

>> Lees meer in de nieuwbrief van de dienst
   Integraal Waterbeleid Oost-Vlaanderen

MINISTER ZET LICHT OP GROEN VOOR TWEEDE REEKS ONTHARDINGSPROJECTEN

Na het succes van de eerste projectoproep voor Proeftuinen Ontharding in 2018 investeert de Vlaamse Regering nogmaals ruim 5 miljoen euro in 22 Proeftuinen Ontharding die binnenkort opgestart worden. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en die ruimte kwalitatief in te richten. Via onthardingsprojecten zet het Departement Omgeving in op het klimaatrobuuster en leefbaarder maken van de regio en het versterken van de lokale of bovenlokale open ruimte.

>> Ontdek hier de geselecteerde projecten

   

AGENDA

>> Beleef met je klas een milieueducatieve boottocht tussen Brussel en Vilvoorde

Van 7 tot 25 oktober organiseert Coördinatie Zenne opnieuw milieueducatieve boottochten voor Brusselse scholen. Maak samen met je klas op een originele manier kennis met de waterloop in jouw buurt. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van een programma aan boord van het ‘varend educatief centrum’.
Op woensdagnamiddag zijn er nog plaatsen vrij voor jongeren én volwassenen.

Ook nog

>> Van 13 tot 20 oktober - zowat overal in Vlaanderen: Week van het Bos,
      door Agentschap voor Natuur en Bos
>> 5 november - Brussel: Inspiratiedag Klimaat van MOS
>> 16 november - Heverlee: 25ste Vlaams congres van leraars wetenschappen

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |