De Milieuboot Nieuwsbrief 93

Februari 2020

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

 

OTTER DUIKT OP IN DE DURME- EN MOERVAARTVALLEI

Vorig jaar in december werd een otter gespot in de Moervaartvallei in Oost-Vlaanderen. Dat is bijzonder, aangezien de otter nog maar op heel weinig plaatsen in Vlaanderen voorkomt. Sinds eind jaren 1980 werd het dier wegens gebrek aan waarnemingen beschouwd als mogelijk uitgestorven in Vlaanderen. Tot het in 2012 voor het eerst opnieuw waargenomen werd. Sindsdien plant de otter zich wellicht voort in de oostelijke vallei van de Schelde, waar het relatief proper water een ruim visbestand bevat; een noodzakelijke voorwaarde voor de voortplanting van otters. Hopelijk gebeurt dat binnenkort ook in de Durme- en Moervaartvallei.

>> Lees meer over de otter op Natuurpunt.be

>> Ontdek de prachtige Durmevallei en bezoek het Infopunt of neem deel aan een wandeling, fietstocht of boottocht van Grenzeloze Schelde

>> Meer info over de Durmevallei, deelproject van het grotere Sigmaplan


   

GROTE BELANGSTELLING VOOR DE MILIEUBOOTTOCHTEN IN LIMBURG

Al meer dan 6700 jongeren en volwassenen zullen dit voorjaar meevaren met de milieuboot op het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart in Limburg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij om met je klas, vereniging of familie mee te varen. Aarzel dus niet en spring mee aan boord van de milieuboot.

Tijdens een milieuboottocht maak je op een interactieve manier en onder deskundige begeleiding kennis met alle aspecten van de waterloop in eigen streek, de omgeving, de bedrijvigheid en water in de stad. Integraal waterbeheer, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering komen aan bod.

>> Schrijf je in voor een tocht op het Albertkanaal en
   de Zuid-Willemsvaart

>> Benieuwd waar de milieuboot in september en oktober
   vaart?

4 MILJOEN EURO OM WATERSCHAARSTE BIJ LANGDURIGE DROOGTE AAN TE PAKKEN

Vlaanderen investeert meer dan 4 miljoen euro in innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. Dat besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van o.a. Omgeving Zuhal Demir. De zogenaamde ‘proeftuinen droogte’ bestaan vooral uit het (her)gebruik van water en samen een strategische watervoorraad aanleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de begeleiding van de projecten.

>> Lees verder op vmm.be

   

VAN SLIB TOT SCHONE, SLIMME BRANDSTOF

In zijn 318 zuiveringsinstallaties verwerkt Aquafin dagelijks het afvalwater van ruim 84% van de Vlamingen. Dat water vloeit na een mechanische en biologische zuivering terug naar onze waterlopen. Maar aan dat mooie rapport zit ook een keerzijde. Want hoe meer water gezuiverd wordt, hoe meer reststoffen overblijven in de vorm van slib. Binnen de circulaire gedachte bewerkt Aquafin een deel van het slib zodanig dat het als nieuwe grondstof of als groene energiebron hergebruikt kan worden.

>> Meer over slibverwerking

BRUSSELS WATERDAGEN 2020

Van zondag 22 tot zondag 29 maart vinden voor de vierde keer de Brusselse Waterdagen plaats. Het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat opnieuw een week lang in de kijker.
Coördinatie Zenne, samen met Leefmilieu Brussel en tal van wateractoren en verenigingen, organiseert voor scholen en groepen heel wat activiteiten zoals educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen en verschillende wateronderzoeken.

>> Neem deel aan de Brusselse waterdagen

TEACH FOR SDG'S - INSPIRATIEGIDS VOOR SCHOLEN

De duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) maken deel uit van de globale doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) voor een duurzame wereld tegen 2030. Het plan is ambitieus: gezonde oceanen, duurzaam voedsel voor iedereen, geen armoede en minder ongelijkheid, om slechts enkele van de grote uitdagingen te noemen.

Op zoek naar inspiratie om in je klas of school te werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelen? Neem dan een kijkje in Teach for SDG’s, de SDG-inspiratiegids voor scholen. Je vindt er heel wat concrete tips en ideeën om in je klas of school te gebruiken. De gids richt zich zowel tot het basis- als het secundair onderwijs.

>> Inspiratiegids TEACH FOR SDG’S

INTEGRAAL WATERBELEID
IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Eén van de kerntaken van de provincies is integraal waterbeleid. Ze zorgen o.a. voor het onderhoud van waterlopen van 2de categorie, leggen overstromingsgebieden aan, bouwen pompgemalen en vistrappen. Interessante projecten van de provincie Oost-Vlaanderen kan je lezen in De Waterstand, de digitale nieuwsbrief van de dienst Integraal Waterbeleid.
Je kan je hier inschrijven voor deze nieuwbrief.

>> Lees De Waterstand

AMERIKAANSE STIERKIKKER NU OOK IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN?

Recent werden in de Antwerpse haven DNA-sporen van de Amerikaanse stierkikker opgepikt bij een Environmental DNA-onderzoek (eDNA), uitgevoerd door het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO). Deze waarneming buiten het bekende verspreidingsgebied van de stierkikker in Vlaanderen is erg verontrustend. Deze niet-inheemse invasieve kikker heeft door zijn vraatzucht een negatieve impact op lokale amfibieënpopulaties. Deze zorgwekkende waarneming zal via bijkomende veldobservaties en eDNA-onderzoek verder worden opgevolgd.

>> Meer over deze exoot

DE MILIEUBOOT ZET VERDER IN OP DUURZAAMHEID IN 2020

We willen ons ook in 2020 met volle energie inzetten om jongeren en volwassenen te sensibiliseren en meer inzicht te geven in ons watersysteem en in het integraal waterbeleid van onze Vlaamse rivieren en kanalen.
Door de besparingen van de laatste jaren heeft onze organisatie het niet gemakkelijk om haar activiteiten op een aantrekkelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze te blijven organiseren. Bovendien starten wij in 2020 met belangrijke vernieuwingen en aanpassingen aan onze milieuboot zodat hij veilig, milieuvriendelijk en duurzaam kan blijven varen op alle waterwegen in Vlaanderen. Dat alles vraagt veel geld. Hiervoor willen wij de hulp van onze sympathisanten inroepen.

De Milieuboot vzw kreeg onlangs een erkenning om attesten voor fiscaal aftrekbare giften te mogen uitreiken. Vanaf 40 euro kan u tot 45% van uw gift recupereren via belastingvermindering. Voor bedrijven is een soortgelijke fiscale regeling van toepassing.

>> Steun De Milieuboot en doe een gift

   

AGENDA

>> 11 februari - Dikketruiendag
>> 17 maart - Hoe gaat onze natuur om met klimaatwijziging, studiedag van het INBO
>> 6 april - SAVE THE DATE: Studie-en belevingsdag ‘Sigmatocht’ van Grenzeloze Schelde
>> 13 mei - SAVE THE DATE: Infomoment Geïntegreerde Proef en Onderzoekscompetentie in
       De Waterkant in Aalst voor leerkrachten 3de graad SO

>> van 6 tot 14 juni is het de Week van de Korte Keten

Ook nog

>> Bordspel ‘hoog water met een kater’
       al spelend ontdekken hoe we samen de overstromingsrisico’s kunnen aanpakken
>> Brochure ‘Gezonde leefomgeving creëren met focus op luchtkwaliteit’ voor lokale overheden

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |