De Milieuboot Nieuwsbrief 99

November 2021

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

 

OOK JIJ KAN DE MILIEUBOOT HELPEN!

Wist je dat je de Milieuboot kan steunen met een gift? Je gift is fiscaal aftrekbaar. Voor giften vanaf 40 euro, krijg je 45% terug van de belastingen.
Wij willen je gift graag gebruiken om van ons schip een ‘echte milieuboot’ te maken. Dit doen we al met zonnepanelen, grote opslagbatterijen en duurzame materialen. Nu sparen we voor een kleine waterzuiveringsinstallatie aan boord. Zo kunnen we het afvalwater beter zuiveren en houden we de waterloop proper. Dat kost handenvol geld.
Dus met jouw gift, maken wij de M van onze Milieuboot nog groter. Dank je! We houden je op de hoogte van de realisaties.

>> Doe een gift!

HET VERHAAL VAN DE LEIE

Op 7 september was het zover. Met heel veel zin maakten we de touwen los voor de start van een nieuw vaarseizoen. Als eerste aan de beurt: de Leie. Meer dan 1700 jongeren en volwassen kwamen aan boord van de milieuboot. Ze ontdekten deze prachtige rivier op een unieke en interactieve manier. We passeerden langs Sint-Elloois-Vijve, Harelbeke, Kortrijk en Menen.

De Leie is een belangrijke schakel in de scheepvaartroute tussen de Seine en de Schelde. De rivier wordt momenteel aangepast voor schepen tot 4500 ton. Het blijft een uitdaging om ook tegelijk natuur, landschap en recreatie te valoriseren. Heel wat steden integreren de Leie als groenblauw netwerk in hun stadsvernieuwing en willen zo bewoners en bezoekers dichter bij het water brengen.

>> Meer over de Leie van Menen tot Sint-Eloois-Vijve
>> Lees de reacties op onze facebookpagina

   

MAAK JE PERCEEL KLIMAATBESTENDIG MET HET GROENBLAUWPEIL

Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, VLARIO en de Vlaamse Confederatie Bouw hebben samen een instrument ontwikkeld waarmee je kan nagaan hoe je woning of perceel scoort op blauwe en groene elementen: het groenblauwpeil. Deze online tool helpt je om jouw huis, tuin of bedrijf klaar te stomen voor periodes van intense regenval én waterschaarste als gevolg van de klimaatverandering. Bereken zelf je score en krijg tips voor jouw specifieke situatie via www.groenblauwpeil.be.

Het groenblauwpeil is één van de projecten binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Overheid de strijd aangaan tegen droogte en waterschaarste.

   

DE MILIEUBOOT ZET IN HET VOORJAAR 2022 KOERS NAAR HET GENTSE EN NAAR DE KUST

Ben je een leerkracht van een school in de omgeving van Gent of omgeving Brugge - Oostende - Nieuwpoort? Ben je lid van een vereniging uit deze regio? Of woon je in de streek? Aarzel dan niet en reserveer je plaatsje aan boord van de milieuboot voor een unieke tocht over water. We varen slechts om de vier jaar in het Gentse en aan de kust.

In de week kan je met je klas meevaren, in het weekend met je vereniging, milieuraad, familie of vrienden. We starten op 7 maart en varen tot 17 juni. Er zijn vaartrajecten op het Kanaal Gent-Terneuzen, de Ringvaart om Gent, het Afleidingskanaal van de Leie, het Kanaal Gent-Oostende, het Boudewijnkanaal en de Ijzer. Je vindt alle info op onze website www.milieuboot.be.

>> Schrijf je nu in voor een milieuboottocht in het
      voorjaar

   

BEZOEK HET INFOPUNT DURMEVALLEI

Wat wordt er in de Durmevallei gedaan om overstromingen nu en in de toekomst te voorkomen en/of te beperken. In het Infopunt Durmevallei krijg je alle informatie over het Sigmaplan en de natuur langs de Durme.
De Durmevallei is één van de Sigmaprojecten volop in uitvoering. Van Hamme tot Lokeren worden wetlands, ontpolderingsgebieden en een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd.
Het infopunt in Hamme kan je gratis bezoeken, maar reserveren is wel nodig. En je kan zelfs je bezoek combineren met een wandeling, fietstocht of boottocht. Meer info en om in te schrijven vindt je hier. Ben je leerkracht in de 3de graad lager onderwijs, dan kan je het educatief pakket gebruiken ter voorbereiding.

>> Reserveer je bezoek

NIEUW ONDERZOEK GEEFT INKIJK IN HET DIEET VAN VISSEN IN DE SCHELDE

Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) doet onderzoek naar de onderlinge samenhang tussen het waterleven in het Schelde-estuarium. Dit is belangrijk omdat het helpt om klimaateffecten te begrijpen en om beter onderbouwde beheer- en inrichtingsadviezen te kunnen opstellen.

De studie leverde veel nieuwe kennis op. Zo bleek dat vlokreeften in het Vlaamse Schelde-estuarium een erg belangrijke voedselbron zijn voor vissen.

>> Lees meer over de studie van het INBO

HOE INFILTRATIE VAN HEMELWATER ALLE KANSEN GEVEN?

Jarenlang werd er in ontwerpen van de openbare ruimte voor gezorgd dat regenwater zo snel en zo ver mogelijk ondergronds zou verdwijnen. Ondertussen weten we dat het veel beter is om het juist maximaal ter plaatse te houden. Helaas bestaat er niet één oplossing alles oplost, zowel droogte als wateroverlast. Dat dwingt om het vizier zo breed mogelijk open te zetten.

>> Gelezen in Aqua 2021/2, het magazine van Aquafin

ONLINE BENELUX-CONFERENTIE 'RUIMTE VOOR EDO'
OP 18 EN 19 NOVEMBER

Waar we wonen, werken, spelen, hoe we ons verplaatsen, ... het heeft allemaal invloed op hoe we ruimte gebruiken en dit heeft gevolgen. De klimaatverandering met lange perioden van droogte of extreme neerslag, zal ons ruimtegebruik ook beïnvloeden. Het belang van nadenken over en werken aan duurzaam ruimtegebruik zal de komende jaren nog toenemen. Educatie heeft hier zeker haar rol in te spelen. Een organisatie van Duurzaam Educatiepunt van de Vlaamse overheid en het Secretariaat-Generaal Benelux.

Op 8 maart 2022 organiseert Duurzaam Educatiepunt een fysieke studiedag over dit thema.

>> Schrijf je in voor de conferentie

   

DE RETOUR-KRABBENSLEUF:
DE OPLOSSING TEGEN DE CHINESE WOLHANDKRAB
?

Hoewel de Chinese wolhandkrab al lang in Vlaanderen aanwezig is en voor heel wat hinder zorgt, zijn vooral de laatste jaren heel wat manieren bedacht om de dieren te bestrijden. Deze uitheemse invasieve soort veroorzaakt schade aan onze waterlopen, heeft een negatieve impact op de biodiversiteit én zorgt voor overlast voor de mens. De opvang en vernietiging lijkt slechts een druppel op een hete plaat, aangezien verwacht wordt dat miljoenen krabben jaarlijks richting het binnenland blijven migreren.

Een ‘retour-krabbensleuf’ plaatsen is misschien de oplossing. De Provincie Oost-Vlaanderen startte een proefproject op de Melsenbeek in Merelbeke.

>> Lees het volledig artikel in De Waterstand, de digitale
      nieuwsbrief van de dienst integraal waterbeleid,
      Provincie Oost-Vlaanderen

 
   

Ook nog

>> Ontdek het water in Brussel
       Coördinatie Zenne vzw organiseert heel wat milieueducatieve activeiten voor scholen: boottochten
       op het Zennekanaal, geleide wandelingen langs Brusselse waterlopen, wateronderzoek van een
       waterloop dichtbij de school. En de campagne ‘Hier begint de zee’ met tag-actie van rioolputjes.
       Lees er alles over in hun scholenfolder 2021-2022.
>> Educatief lessenpakket ‘Zo zuiver… als water’
       Aquafin ontwikkelde een nieuw educatief pakket over zuiver water en het zuiveringsproces voor
       leerkrachten in de 2de graad lager onderwijs. Dario, de huiseend, leidt de leerlingen met plezier
       doorheen het pakket. Neem zeker een kijkje op de website van Aquafin. Je vindt er naast dit pakket
       ook nog ander educatief materiaal voor leerlingen en studenten.
>> #MissieMinde
       Op vrijdag 26 november 2021 organiseert MOS -duurzame scholen, straffe scholen- voor de tweede
       keer #MissieMinder, een actiedag voor scholen die inzet op bewust verbruiken. In 2021 is het thema
       wegwerpplastic. Doe mee met je school.
>> Studie- en belevingsdag Sigmaproject 'Dijlemonding' en de klimaatverandering
       Op dinsdag 19 oktober 2021 organiseerde Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt en met
       medewerking van o.a. De Milieuboot de studie- en belevingsdag 'Sigmaprojecten Dijlemonding en
       de klimaatverandering'. O.a. het overstromingsgebied ‘Zennegat’ in Mechelen werd door een
       80-tal deelnemers bezocht. Twee dagen later - na de overvloedige regen - kwam dat
       overstromingsgebied in werking zodat de omgeving van overstromingen werd gespaard.
        >> Bekijk de foto's, verslagen en presentaties.

AGENDA

>> 20 en 27 november 2021 - Begeleide bezoeken ‘Op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en
       de Zenne in Brussel’ door werkgroep Water in de stad van Grenzeloze Schelde

>> 30 november 2021 - Save the date - Afterwork ‘Alternatief regenwaterbeheer voor een duurzame
       stad’ - Brussel

>> 9 december 2021 - Scheldesymposium ‘en route’
>> 17 februari 2022 - Dikketruiendag
>> van 7 maart tot 17 juni 2022 - Educatieve milieuboottochten in omgeving Gent en aan kust

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |