De Educatieve Milieuboottochten zijn een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in je eigen streek.

Aan dek ervaar en observeer je de waterweg, het leven en de natuur op en rond het water. Je situeert de waterloop in zijn bekken en stroomgebied. Je hoort het verhaal van de rivier of het kanaal, je leert de functies kennen, de problemen en de kansen. Kunnen alle functies van de waterloop verzoend worden? Wie speelt een rol bij het beheer van de waterloop? Waarom zijn integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling belangrijk?

In het laboratorium onderzoek je een zelfgenomen waterstaal op enkele parameters.
Je ontdekt hoe het met de waterkwaliteit van de waterweg gesteld is. Welke diertjes vertellen ons daar iets over? Is er voldoende zuurstof aanwezig in het water zodat er vissen kunnen leven?

In het ruim ga je met opdrachten, educatief materiaal en aquaria op zoek naar antwoorden. Waarom en voor wie is de waterloop belangrijk? Wat zijn de mogelijke oorzaken van watervervuiling en wat zijn de gevolgen ervan op het leven in de waterloop? Wat doet de overheid en hoe kan jij helpen om onze waterlopen schoon te houden? Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie? Wat is de relatie tussen de opwarming van de aarde en onze waterlopen?

Om een tocht met de milieuboot beter te kunnen kaderen binnen uw programma, vindt u hier enkele vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen terug waaraan een Educatieve Milieuboottocht bijdraagt.

>> Folder schooljaar 2024-2025