De Milieuboot vzw zoekt een jonge polyvalente medewerker voor een gevarieerde ‘Startjob’: communicatie, redactiewerk en administratie.

De Milieuboot biedt je een gevarieerde job in een open en dynamische werksfeer, een voltijds contract van onbepaalde duur - in principe voorafgegaan door een Individuele beroepsopleiding (IBO) en snelle indiensttreding.

Activiteiten, verantwoordelijkheden en taken:
Tijdens de startperiode leer je de verschillende aspecten van onze werking kennen, de partnerorganisaties, de bestaande subsidiërende overheden, de projecten en educatieve producten.
Je leert ook de structuur en de geschiedenis van De Milieuboot kennen.

Je zal in een eerste fase vooral de bestaande medewerkers ondersteunen die de projecten beheren:

 • Redactioneel werk, communicatie, promotie van de activiteiten - in de eerste plaats het project van de ‘Educatieve Milieuboottochten’, contacten met de scholen, groepen, medewerkende wateractoren.
 • Alle administratieve taken die bij de werking horen
 • Verwerking van de inschrijvingen voor de educatieve milieuboottochten en vormings- en studiedagen
 • Hulp bij de projectaanvragen en de rapporteringen
 • Meehelpen om nieuwe projecten te schrijven, er financiering voor te zoeken en op poten te zetten
 • De administratieve opvolging (begroting, boekhouding, financiën, …) van de projecten.


Je groeit gaandeweg naar meer verantwoordelijkheid voor deze belangrijke aspecten van onze werking.

Voor meer info, klik hier.

Wil je deel uitmaken van het milieubootteam?
Mail je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk naar
De Milieuboot vzw, Dolores Baita, De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst-

Als je op basis van je kandidatuur wordt geselecteerd, word je uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke proef.


De Milieuboot is regelmatig op zoek naar lesgevers voor het begeleiden van de Educatieve Milieuboottochten.

We zoeken mensen die:

 • via diploma en/of ervaring kennis hebben van natuur en milieu, in het bijzonder m.b.t. water en waterlopen
 • ervaring hebben met het werken met kinderen en/of volwassenen
 • boeiend en enthousiast kunnen vertellen
 • een grote inzet vertonen en er niet tegenop zien om nieuwe informatie in te studeren
 • minstens 2 dagen/week vrij zijn
 • in de omgeving wonen van de vaartrajecten.


De Milieuboot biedt je een deeltijdse, gevarieerde job (2 tot 4 dagen/week) aan van begin maart tot begin juni en van begin september tot eind oktober en zorgt voor de nodige opleiding en informatie.

Wil je deel uitmaken van het milieubootteam?
Stuur een gemotiveerd schrijven met cv ter attentie van .
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijke proef.


Wij verwelkomen ook altijd je spontane sollicitatie voor medewerker of vrijwilliger op kantoor of op het terrein. Klik hier voor de informatienota vrijwilligers.