Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 62 / december 2010
Info, publicaties en activiteiten rond de thema's water en waterlopen, de natuur rond de waterlopen, milieu en natuur
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
INHOUD

 • Water herovert de Vlaamse steden. Project Nederschelde in Gent >>

 • Zit er vis in de Boven-Schelde? >>

Natuur- en Milieueducatie

 • De milieuboot zet koers naar de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen >>
 • Educatieve activiteiten in de dendervallei >>
 • Nieuwe natuurwandelingen in de Zennevallei >>
 • 2011: Wandelen in het Zennebekken & Zennecafť >>
 • 16 februari 2011 Dikke-truiendag >>
 • 1 maart 2011 - Markt duurzame ontwikkeling in hoger onderwijs >>
 • 27 april 2011 - MOS Nascholing Basisonderwijs >>
 • De nieuwe MOSterd-Nieuwsbrief brengt Milieuzorg Op School op smaak >>
 • NME-inventaris >>
Water, natuur en milieu
 • Overstromingen: hoe efficiŽnt is ons waterbeleid? >>
 • Budget 2012 voor bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur >>
 • Lokaal rioolbeheer in Vlaanderen nu in 2 praktische rapporten online >>
 • Drinkwaterfunctie van de Maas blijft onderbelicht >>
 • Rapport Meetnet Zoetwatervis 2009: toestand Vlaamse rivieren stabiel >>
 • Hoe is het gesteld met het milieu in Vlaanderen?: MIRA Indicatorrapport 2010 >>
 • Realisatie van de Natura 2000-gebieden in Europa: samenwerken en nog eens samenwerken >>
 • Toerisme Vlaanderen en Agentschap voor Natuur en Bos bundelen krachten >>
 • Nieuwe brug over Dender in centrum van Aalst >>
 

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Peter D'Herde,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret