De Milieuboot Nieuwsbrief 94

April 2020

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

 

CORONA - EEN STAND VAN ZAKEN

Onze Educatieve Milieuboottochten voor scholen en groepen zijn momenteel afgelast tot en met
3 mei 2020. Dit omwille van de maatregelen die de federale overheid neemt om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken. We volgen deze richtlijnen nauwkeurig op en hervatten de tochten eens het weer toegelaten is. Volg onze website en facebookpagina voor de laatste stand van zaken.

We kijken er naar uit je binnenkort weer te kunnen ontvangen aan boord van de milieuboot voor een boeiende en leerrijke tocht over water!

GENIET VAN EEN NATUUR- EN WATERWANDELING
IN EIGEN OMGEVING

Op onze website bij Tips voor Milieutrips verzamelden we heel wat interessante natuur- en waterwandelingen die je in eigen buurt kan doen. Je vindt er onder andere wandelingen van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en BOS. Ook op wandelknooppunt vind je heel wat wandelroutes in eigen streek. Coördinatie Zenne brengt je via de wandelgidsen naar mooie plekjes langs de Zenne en haar bijrivieren.

Wil je tijdens je wandeling of in je eigen tuin de naam van de diertjes en planten weten? Met de gratis app ObsIdentify krijg je binnen enkele seconden de naam van de soort met aanvullende informatie.

Het spreekt voor zich dat je, in kader van de Corona maatregelen, alleen of in gezinsverband wandelt en je aan de afstandsregels houdt. Veel plezier!

>> Tips voor Milieutrips

   

VAREN OP HET ALBERTKANAAL EN DE ZUID-WILLEMSVAART

De tochten op het Albertkanaal vanuit Genk en Lanaken en op de Zuid-Willemsvaart vanuit Eisden en Bree staan momenteel ‘on hold’.

Het Albertkanaal is voor de beroepsvaart de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Het verbindt de haven van Antwerpen met Luik en Nederland. Langs de Zuid-Willemsvaart, helemaal in het oosten van ons land, overheersen natuur en kleinschaligheid. Lees meer over de tocht op het Albertkanaal tussen Lanaken en Genk en de Zuid-Willemsvaart tussen Eisden en Bree.

Ben je leerkracht? Ga dan zeker naar het lespakket Op Sleeptouw. Je vindt er, naast informatie over de waterloop, ook werkbladen met opdrachten voor de leerlingen.

>> Varen tussen Lanaken en Genk
>> Varen tussen Eisden en Bree
>> Lespakket Op Sleeptouw voor scholen

   

RESERVEER NU JE PLAATS VOOR EEN TOCHT IN HET NAJAAR 2020 EN IN HET VOORJAAR 2021

We nemen je in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 graag mee voor een milieuboottocht op de Dender, de Zeeschelde, de Ringvaart om Gent, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Eén voor één interessante waterlopen met een eigen verhaal.

Tijdens een tocht met de milieuboot maak je op een interactieve manier en onder deskundige begeleiding kennis met alle aspecten van de waterloop in eigen streek, de omgeving, de bedrijvigheid en de stad aan het water. Integraal waterbeheer, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering komen aan bod.

Je kan je nu al inschrijven voor deze milieuboottochten: op weekdagen met je klas, op woensdagnamiddag en in het weekend met de milieuraad, je vereniging of familie. Ga naar onze website voor meer info.

>> Vaar mee met je klas
>> Vaar mee met de milieuraad, je vereniging of familie

   

AGENDA

>> 6 - 14 juni: Week van de korte keten
>> Datum volgt nog: Studie- & belevingsdag Sigmaproject Dijlemonding en de klimaatverandering
>> 15 september: Inspiratiedag Over dreigende droogte en waardevol water
>> 5 - 23 oktober: Educatieve boottochten van Coördinatie Zenne

Ook nog

>> 18 - 20 november: Beneluxconferentie ‘Ruimte voor EDO’ in Antwerpen
       Wat kan het thema ruimte betekenen in een educatieve omgeving? En omgekeerd, welke ruimte er is
       voor educatie in ruimtelijke vraagstukken? Ruimte wordt gezien als een hefboom voor de aanpak
       van de ecologische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor we in  dit tijdsgewricht staan.
       Er is gelegenheid voor kennisuitwisseling, professionele ontwikkeling en netwerkvorming met
       professionals uit België, Luxemburg en Nederland.

Foto 1: © Coördinatie Zenne vzw | Andere foto’s en afbeeldingen: © De Milieuboot vzw

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |