De Milieuboot Nieuwsbrief 95

juli 2020

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

 

DE MILIEUBOOT BLIKT VOORUIT

Door de maatregelen van de veiligheidsraad en het verbod om groepsactiviteiten te organiseren om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben we de Educatieve Milieuboottochten dit voorjaar grotendeels moeten annuleren. Meer dan 6700 jongeren en volwassenen waren ingeschreven. Echt jammer!

Maar we blijven niet bij de pakken zitten en zijn volop bezig met de voorbereiding van de milieuboottochten voor het najaar 2020 en het voorjaar 2021. Ook dan willen we ons met volle energie inzetten om jongeren en volwassenen de waterloop in eigen streek te laten ontdekken en beleven en hen sensibiliseren voor de waarde en het belang van onze kanalen en rivieren en hun omgeving.

We kijken er naar uit je binnenkort weer te mogen ontvangen aan boord van de milieuboot voor een boeiende en leerrijke tocht over water op Dender en Zeeschelde.

Wil jij De Milieuboot een duwtje in de rug geven?
Je steun zal erg welkom zijn, nu we onze milieuboot willen uitrusten met zonnepanelen, de waterzuiveringsinstallatie aan boord willen vernieuwen en het schip verder milieuvriendelijk willen maken. Vanaf 40 euro kan je trouwens tot 45% van je gift recupereren via belastingvermindering.
Klik hier voor meer info >>

   

NIEUWS UIT DE DURMEVALLEI

In de Durmevallei zijn nieuwe werken van start gegaan in het kader van het Sigmaplan, dat een grotere veiligheid tegen overstromingen koppelt aan de ontwikkeling van bijzondere riviernatuur. Aan het natuurgebied De Bunt in Hamme is, na de aanleg van een ringdijk, nu de bouw van twee sluizen gestart. In het Klein Broek in Temse zijn bodemsaneringswerken begonnen.
De Bunt zal in de toekomst in werking treden als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Het Klein Broek wordt de komende jaren omgevormd tot getijdennatuurgebied.

>> De werken in De Bunt en het Klein Broek

   

VAAR MEE EN ONTDEK DE WATERLOOP IN EIGEN STREEK

We nemen je in het najaar 2020 graag mee voor een milieuboottocht op de Dender en de Zeeschelde.
In het voorjaar zetten we dan verder koers naar de Zeeschelde, de Ringvaart om Gent, de Gentse binnenwateren, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Eén voor één interessante waterlopen met een eigen verhaal.

Je kan al inschrijven: op weekdagen met je klas, op woensdagnamiddag en in het weekend met de milieuraad, je vereniging of familie. Ga naar onze website voor meer info. Je vindt er ook onze scholenfolder. Het spreekt voor zich dat we aan boord alle Corona-maatregelen nemen die op dat ogenblik gelden.

Meevaren met de milieuboot is interessant voor jong en oud. Onder deskundige begeleiding van onze lesgevers maak je op een interactieve manier kennis met alle aspecten van de waterloop in eigen streek, de omgeving, de bedrijvigheid en de stad aan het water. Integraal waterbeheer, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering komen aan bod.

>> Vaar mee met je klas
>> Vaar mee met de milieuraad, je vereniging of familie
>> Bekijk ons filmpje aan boord van de milieuboot

   

AFVALWATER VAN HUISHOUDENS EN BEDRIJVEN:
TWEE UITDAGINGEN, ÉÉN OPLOSSING

Niet alleen gezinnen produceren afvalwater, ook in de industrie wordt er veel water gebruikt. Of het nu het voedsel is dat we eten, de dranken die we drinken, de kleding die we dragen, of de papieren en chemische producten die we gebruiken: water is nodig voor bijna elke productiestap in een groot aantal verschillende industrieën. Ook dat water moet gezuiverd worden. Aquafin’s dochterbedrijf Aquaplus helpt daar bij.

>> Lees het artikel

NIEUWE WATERBELEIDSNOTA VOOR DE PERIODE
2020-2025

Het waterbeleid staat voor grote uitdagingen: overstromingen vermijden, maar ook antwoorden vinden op droogte en waterschaarste. De waterkwaliteit van onze waterlopen moet beter en we willen natuurlijke waterlopen herstellen. Om de vele water-uitdagingen samen met alle Vlaamse waterbeheerders krachtdadig te kunnen aanpakken, zet de Vlaamse Regering de bakens uit in haar waterbeleidsnota.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties voor de periode 2020-2025.

>> Waterbeleidsnota 2020-2025

STRIJDEN TEGEN DE DROOGTE IN VLAANDEREN: DE NATUUR ALS BONDGENOOT

Verdroging en waterschaarste: nog niet zo lang geleden leek het hoofdzakelijk een probleem voor het behoud van bijzondere natuurwaarden in Vlaanderen. Anno 2020, drie opeenvolgende kurkdroge jaren met sneuvelende records verder, is het meer dan duidelijk dat droogte een enorme impact heeft op onze samenleving. Niet alleen de natuur gaat pijlsnel achteruit, ook de landbouw komt danig in de knel, continue watervoorziening voor alle Vlamingen wordt onzekerder en door de daling van de waterstand warmt het dichtbevolkte Vlaanderen steeds sneller op. (Foto: Wim Dirckx)

>> Lees meer op natuurpunt.be

   

ONDERZOEKSCOMPETENTIES EN GEÏNTEGREERDE PROEF AAN BOORD VAN DE MILIEUBOOT

Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs kunnen onderzoek doen aan boord van de milieuboot in kader van de onderzoekscompetenties, geïntegreerde proef of een STEM-project.
Onderzoeksonderwerpen binnen duurzaam en integraal waterbeheer op en rond de waterloop zoals industrie, scheepvaart, waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuurontwikkeling, biodiversiteit, sluiswerking, … kunnen hierbij aan bod komen.

In het schooljaar 2020-2021 vaart de milieuboot op de Dender, de Zeeschelde, de Ringvaart om Gent, de Gentse binnenwateren, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

Ben je leerkracht in de 3de graad SO en heb je interesse? Of wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met ons via mail of op het nr. 053 72 94 20.

   

VISBESTAND SIGMAGEBIEDEN LIJKT DE GOEDE WEG OP TE GAAN

In het kader van het Sigmaplan zijn verschillende ontwikkelingen voorzien voor de realisatie van veiligheid, tegen overstroming en voor natuur. De gewenste ontwikkeling gaat van estuariene natuur onder de vorm van ontpoldering en gebieden met gecontroleerd gereduceerd getij tot terrestrisch wetland. Het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO) bemonsterde in 2019 vier recent aangelegde Sigmagebieden: Wijmeers, Kalkense Meersen, Zennegat en Weijmeerbroek. Het rapport geeft een beschrijving van het visbestand in de verschillende gebieden.

>> Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019)
      meting situatie na één en drie jaar

   

ONTDEK HET WATER IN BRUSSEL

Coördinatie Zenne vzw organiseert tal van interessante en boeiende educatieve activiteiten over waterlopen en water in Brussel. Zo zijn er milieu-educatieve boottochten op het 'Zennekanaal', educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen, het meten van de kwaliteit van een waterloop dichtbij de school, een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord,...

>> Ontdek het aanbod van Coördinatie Zenne

   

HOE PAKT VLAANDEREN DROOGTE AAN?

Niemand in Vlaanderen is echt verrast dat er zich opnieuw een droge zomer aankondigt. Het is nochtans zeer uitzonderlijk dat de vorige drie zomers droog waren (daarvoor was het van 1976 geleden). Door de klimaatverandering zal dit een blijvend fenomeen zijn, en daarom zet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) samen met partners en de betrokken sectoren, alle zeilen bij om Vlaanderen te wapenen tegen droogte. Hoe pakken we het aan?

>> Lees meer over de droogteaanpak op vmm.be
>> Veel kans op blauwalgen
>> Wat kan je zelf doen? Tips bij droogte

   

INTEGRAAL WATERBELEID IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Eén van de kerntaken van de provincies is integraal waterbeleid. Ze zorgen o.a. voor het onderhoud van waterlopen van 2de categorie, leggen overstromingsgebieden aan, bouwen pompgemalen en vistrappen. Interessante projecten van de provincie Oost-Vlaanderen kan je lezen in De Waterstand, de digitale nieuwsbrief van de dienst Integraal Waterbeleid.
Je kan je hier inschrijven voor deze nieuwbrief.

>> Lees De Waterstand

   

Ook nog

>> Drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Organisatie en een blik vooruit
>> #SamenVoorBiodiversiteit

AGENDA

>> 12 juli Big Jump - Spring thuis mee voor proper water
>> 15 september Inspiratiedag Over dreigende droogte en waardevol water: uitgesteld naar 2021
>> 16 september Studie- & belevingsdag Sigmaproject Dijlemonding en de klimaatverandering
>> 11 - 18 oktober Week van het Bos
>> 5 - 23 oktober Milieu-educatieve boottochten tussen Brussle en Vilvoorde van Coördinatie Zenne
>> 18 - 20 november Beneluxconferentie ‘Ruimte voor EDO’ in Antwerpen uitgesteld naar 2021

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |