De Milieuboot Nieuwsbrief 96

oktober 2020

Info, publicaties en activiteiten over de thema's water en waterlopen en hun omgeving

 

WELKOM TERUG AAN BOORD VAN DE MILIEUBOOT

Op 8 september was het zover… We maakten de touwen terug los en konden starten voor een nieuw seizoen Educatieve Milieuboottochten. We keken er naar uit jullie terug aan boord te mogen verwelkomen voor een boeiende en leerrijke tocht over water op de waterloop in eigen streek. Je mag erop rekenen dat de tochten op een veilige manier verlopen. Alle Coronaregels worden strikt opgevolgd.

Dit najaar verkennen we de Dender tussen Aalst en Dendermonde en de Zeeschelde van Dendermonde tot in Antwerpen.
Wil je samen met je klas, familie, vrienden of vereniging op een boeiende manier kennismaken met deze rivieren? Dat kan, er zijn nog enkele plaatsen vrij! Aarzel niet en schrijf je in nu via onze website. Je vindt er ook de vaartrajecten voor het voorjaar 2021.

>> vaar mee met je klas
>> vaar mee met je familie, vrienden of vereniging
>> schrijf je hier in

JE STEUN IS MEER DAN WELKOM

Als je dit jaar De Milieuboot wil steunen met een gift van minstens 40 euro zal je meer terugkrijgen van de belastingen. Voor giften die je in 2020 doet wordt de fiscale aftrek verhoogd van 45% naar 60%. Je steun is erg welkom, nu we onze milieuboot willen uitrusten met zonnepanelen, de waterzuiveringsinstallatie aan boord gaan vernieuwen en het schip verder milieuvriendelijk willen maken.

>> doe een gift aan De Milieuboot

   

DE DENDER

De Dender kronkelt al eeuwen als een groen-blauwe ader door Henegouwen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.
Stroomopwaarts Aalst maakt de scheepvaartfunctie de laatste decennia plaats voor de recreatie- en natuurfunctie. Deze regenrivier brengt vaak idyllische plaatjes voort maar zorgde in het verleden al meermaals voor zware wateroverlast. Het verhaal van de Dender kent een kronkelig verleden, grillig heden en groene toekomst.

>> ontdek het verleden, heden en toekomst van de Dender

   

VLAANDEREN MAAKT 75 MILJOEN VRIJ VOOR STRIJD TEGEN DROOGTE

De Vlaamse regering maakt een eerste schijf van 75 miljoen euro vrij voor een 'Blue Deal' om de droogte aan te pakken. In totaal bundelt de 'Blue Deal' meer dan 70 concrete acties, zoals meer natte natuur, investeren in groot-en kleinschalige bufferbekkens, ontharding in steden en circulair watergebruik in landbouw en industrie. Een Taskforce Droogte met de betrokken ministers en wetenschappers, onder leiding van minister van Omgeving Zuhal Demir, zal toezien op de uitvoering van de 'Blue Deal'.

>> lees meer over de Blue Deal

   

30 JAAR WATERZUIVERING IN VLAANDEREN

Aquafin blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Dat betekent drie decennia werken aan zuiver water. Honderden rioleringsprojecten werden uitgevoerd, tientallen rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd. Maar wat is de impact ervan op de Vlaamse waterkwaliteit?

>> lees het volledige artikel

ZENNE OPNIEUW ZICHTBAAR IN HALLE

De Zenne is onlosmakelijk verbonden met Halle. Maar dat is niet altijd zo zichtbaar. Door geurhinder in de stad werd de Zenne, zoals veel waterlopen in Vlaanderen, tientallen jaren geleden onder de grond weggestopt. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit van de Zenne is de tijd rijp om water weer te beleven in de stad. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal er dit najaar drie nieuwe terrassen en verblijfplaatsen aanleggen.

>> lees er meer over op de website van VMM
>> bekijk het filmpje

BLAUWGROENVLAANDEREN.BE

VLARIO en Aquafin lanceerden de nieuwe website blauwgroenvlaanderen.be. De website toont een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein gekoppeld aan de praktijkvoorbeelden. De maatregelen en de projecten focussen op wateroverlast, droogte, hittestress, verhogen van de biodiversiteit en hergebruik. Zo kunnen inrichters van de publieke ruimte alle informatie op één website vinden. De website bevat ook een sectie huis en tuin met maatregelen die je zelf thuis kan toepassen om je steentje bij te dragen.

>> verken blauwgroenvlaanderen.be

   

DE DURMEVALLEI, MEER DAN EEN BEZOEK WAARD

Eén van de Sigmaprojecten volop in uitvoering is de Durmevallei. Van Hamme tot Lokeren worden wetlands, ontpolderingsgebieden en een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven.
Grenzeloze Schelde vzw biedt samen met De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos heel wat activiteiten aan om deze prachtige Durmevallei te voet, met de fiets of per boot te verkennen.

>> ontdek de Durmevallei

   

GEEF MEE VORM AAN DE UITVOERING VAN HET WATERBELEID

Het openbaar onderzoek van de stroomgebied-beheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 startte op 15 september 2020. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte. De plannen zijn voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid - CIW en de bekkenoverlegstructuren. Je kan tot 14 maart 2021 de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

>> reageer op de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027

 
   

Ook nog

>> Waterschaarste en droogte. Aanbevelingen voor slim en circulair watergebruik

AGENDA

>> 11 - 18 oktober Week van het Bos
>> 5 - 23 oktober Milieu-educatieve boottochten tussen Brussel en Vilvoorde van Coördinatie Zenne
>> 1 - 29 oktober Connect2Change van Bond Beter Leefmilieu: elke dinsdag en donderdag
       van oktober een online sessie over duurzaamheid

>> 20 - 21 november Dag Van de Natuur
>> 16 maart 2021 - Inspiratiedag 'Over dreigende droogte en waardevol water' van
       de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

Het project Educatieve Milieuboottochten wordt gesteund door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
www.milieuboot.beU ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of
omdat de inhoud van deze publicatie u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens
we verzamelen en wat we met die data doen.

| Uitschrijven | Privacy |