De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | december 2023

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de acties van de Provincie tegen de wateroverlast in november, de nieuwe regelbare en vismigreerbare stuw op de Damsloot, de plannen voor de bouw van een nieuw noodgemaal in Zelzate.

Je gift goed gebruikt: werken aan de milieuboot

Tijdens de winter vaart de milieuboot niet uit, maar er is toch heel wat activiteit bij ons. Onze educatieve medewerkers zijn volop bezig met de voorbereiding van het volgende seizoen. We maken nieuw educatief materiaal, plannen de vaarroutes, organiseren vormingsmomenten voor de lesgevers, ... Ook de technische medewerkers gaan niet in winterslaap. Ze nemen nu de tijd om het schip onder handen te nemen. Herstellen, vernieuwen, verbeteren, ... elke winter pakken we iets aan zodat ons schip in goede conditie blijft en elke keer milieuvriendelijker en duurzamer wordt. Je steun is welkom!
>> Lees meer over de voorbije en geplande werken
>> Doe een gift

Overstromingen in de Zennevallei - Interregionale ontmoeting

Om het begrip van de overstromingen op stroombekkenniveau te bevorderen, grensoverschrijdende uitwisseling te stimuleren, de samenwerking tussen betrokken partners te versterken en de verspreiding van informatie aan te moedigen organiseerden Contrat de Rivière Senne en Coördinatie Zenne-Coordination Senne m.m.v. het Bekkensecretariaat Dijle-Zenne en Leefmilieu Brussel een ochtendlijk terreinbezoek op dinsdag 7 november in Gaesbecq (Ittre), Lembeek en Halle en een presentatie- en uitwisselingsdag op dinsdag 21 november (in het Théâtre du Gymnase - Cultureel centrum van Tubeke).

>> Presentaties en foto's

Scheldemagazine 2023

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. In de nieuwsbrief van december 2023 vind je het splinternieuwe Scheldemagazine, twee Scheldetopics en een terugblik op de laatste kennisdelingssessie. De kustbescherming in Vlaanderen en Nederland - wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Wat zijn de vier belangrijkste maatregelen van het geactualiseerde Sigmaplan? Tot slot kijken we vooruit naar 2024: wat kunnen we volgend jaar verwachten op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid?

Wij vragen geen zandzakjes, maar ruimte voor water

De waterellende in de Westhoek confronteert ons opnieuw met de kwetsbaarheid van Vlaanderen. Als we échte oplossingen willen, moeten we het water meer ruimte geven via het vernatuurlijken van het landschap. Na de overstromingen van de Vesder hebben we voor Vlaanderen lessen getrokken, maar de implementatie ervan blijft uit. Geef water ruimte, anders slaat het terug. De oplossingen volgens de Watercoalitie.

Politiek akkoord over de veelbesproken Europese natuurherstelwet

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over de veelbesproken natuurherstelwet. Met bindende doelstellingen en verplichtingen moeten de EU-landen tegen 2030 minstens 20 procent van de land- en zeegebieden in Europa herstellen en tegen 2050 alle ecosystemen waar herstel nodig is. (Bron: VRT NWS | 09-11-2023)

 < 1  2  3  4  5  >

 • Voorjaar 2024

 • Albertkanaal
  Kanaal Briegden-Neerharen
  Zuid-Willemsvaart

 • Najaar 2024

 • Dender
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2025

 • Zeeschelde
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk